No 188 kokiem nocirtīs 59

Kur paliek mūsu nauda? MAF

Tautsaimniecības un teritoriālās attīstības komitejas sēdē

 

  1. novembrī notika Tautsaimniecības un teritoriālās attīstības komitejas sēde, kuras darba kārtībā viens no jautājumiem bija saistīts ar koku ciršanas publisko apspriešanu pirms Valsts reģionālā autoceļa P121 Tukums-Kuldīga posma (no 37,91 līdz 46,13 km) pārbūves. Esam par to jau vairākkārt rakstījuši, taču šobrīd jautājums galīgā lēmuma pieņemšanai nonācis līdz pašvaldības deputātiem.

Aizsargājami koki un dzīvotnes

Kā sēdē informēja ainavu arhitekte Maija Fogele, sabiedriskajai apspriešanai šovasar no 9. līdz 22. jūnijam tik nodots projekta risinājums, kas paredzēja nocirst autoceļa malā augošos kokus lielā apjomā: “Kopumā pirmajā projekta risinājumā bija paredzēts nocirst 188 kokus, to vidū arī, pēc arboristu novērtējuma, – daudzus vērtīgus un potenciālus dižkokus. Pēc apspriedes pašvaldībā tika reģistrēts iesniegums ar 63 parakstiem no Vānes iedzīvotājiem, kas lūdza saglabāt Vānes aleju abās autoceļa pusēs. Mēs šo projektēšanas ieceri skaņojām ar Dabas aizsardzības pārvaldi un saņēmām atzinumu, ka šajā vietā ir konstatēti vairāki potenciālie dižkoki, kā arī vairāku aizsargājamu bezmugurkaulnieku dzīvotnes. Tāpēc projektā jāveic izmaiņas. Tās tika sagatavotas līdz 21. septembrim, un 16. oktobrī tika sasaukta atkārtota sapulce Vānē, kurā tika runāts vairs tikai par 59 koku ciršanu. Risinājums arī paredz izbūvēt ietvi, atkāpjoties no Vānes centra alejas kokiem, lai saudzētu to saknes, un tam iedzīvotāji vairāk vai mazāk ir piekrituši, lai gan apspriešanas sanāksmē gāja karsti – vieni vēlējās saglabāt kokus, bet citi – ne. Tomēr deputātu lemšanai ir sagatavots šis otrais risinājums, lai gan zinām, ka visi iedzīvotāji vienalga ar to mierā nebūs.”

Deputāts Andris Fridrihsons interesējās, kas notiks, ja pašvaldība atteiksies arī no šī piedāvātā varianta. M. Fogele skaidroja, ka cita varianta vairs nav: “Ja iebildīsim pret šo 59 koku ciršanai, VAS «Latvijas valsts ceļi» visdrīzāk no šī projekta īstenošanas atteiksies un ceļa rekonstrukciju neveiks. Savukārt pašvaldībai nāksies ieguldīt daudzus tūkstošus eiro alejas sakopšanai.”

Deputāts Mārtiņš Limanskis vaicāja, vai pašvaldībai ir jākopj arī tie koki, kas atrodas ceļa nodalījuma joslā, un kurš būvdarbu laikā kontrolēs to, kas notiek ar kokiem, jo projekts paredz veikt dažādus aizsardzības pasākumus. M. Fogele skaidroja, ka aizsardzības pasākumus uzraudzīs projekta būvuzraugs, bet kokus kopj pašvaldība. ”Protams, mēs varam prasīt «Latvijas valsts ceļiem», lai viņi kopj šos kokus, bet zinām arī, ka viņiem ar to īsti labi nesokas, tai skaitā arī dižkoku kopšana.”

Koki ir veci, kādu zaudē katru gadu

Vānes pagasta pārvaldes vadītāja Signija Tauriņa-Alksne iebilda, ka lielākā daļa iedzīvotāju vēlas, lai visus šos kokus nozāģē: “Problēma tā, ka koki ir veci, visi ar tukšiem vidiem, līdz ar to ik pa laikam kāds nokrīt. Pilnīgi noteikti līdz brīdim, kad 2026. vai 2027. gadā pārbūvēs šo ceļu, vēl vairāki jau būs zaudēti. Kas attiecas uz pašvaldībā iesniegto vēstuli, visi tās parakstītāji tika aicināti uz otro apspriešanu, taču no vēstules iniciatoriem nebija ieradies neviens: “Esmu runājusi ar parakstītājiem, kas teikuši, ka īsti pat nav sapratuši, par ko parakstās. Esmu arī runājusi ar SIA «Labie koki» un noskaidroju, ka koki ir sliktā stāvoklī, un dižliepai prognozēja vēl labi, ja gadus piecus… Un tad var sanākt, ka visu šo iebildumu dēļ pēc pieciem gadiem var nebūt ne liepas, ne celiņa, un tāpat nav garantijas, ka šie koki nebojās celiņu.” M. Fogele piebilda, ka otrajā sapulcē maz cilvēku parakstījušies par ciršanu… Pagasta pārvaldniece skaidroja, ka jau runājusi ar projektētāju, kurš teicis, ka šobrīd Dabas aizsardzības pārvalde nekādas izmaiņas veikt neļaus un pie pirmā varianta ar plānu nocirst 188 kokus atgriezties vairs nevarēs. “Piemēram, ir liepas, kas mums ļoti traucē pie «Saules villas», kur bieži notiek avārijas, bet tieši koku ciršanas aizlieguma dēļ šo līkumu iztaisnot nevarēs, lai gan projekta mērķis ir uzlabot satiksmes drošību. Projektētājs solīja, ka, iespējams, mazliet šo līkumu pataisnot varēs, bet ne tā, kā gribējām. Šo pašu koku dēļ arī autobusa pieturu varēja novietot ne tai labākajā vietā.”

Kas notiks ar stāvlaukumu?

Deputāte Gunda Cīrule interesējās, kas notiks ar autostāvvietu pie kultūras nama, jo, kā var noprast pēc projekta risinājuma, šis stāvlaukums ietilpst autoceļa nodalījuma joslā, līdz ar to paliek tikai dažas stāvvietas. Tomēr bijis arī risinājums ar desmit stāvvietām. Domes izpilddirektora vietnieks Egils Dude un domes priekšsēdētaja vietnieks Imants Valers skaidroja, ka VAS «Latvijas valsts ceļi» desmit stāvvietu risinājumu ir noraidījusi, tāpēc pašvaldībai būs jādomā, kur tā ierīkos stāvlaukumu. ”Tomēr esam lūguši risinājumu pārskatīt un tai vietā, kur ir ceļš uz skolu un kultūras nama gals, atrast vēl kādu vietu stāvvietām. Tomēr tas ir fakts, ka mums pašiem par jaunu laukumu būs jādomā, jo tā, kā līdz šim, vairs nevarēs izpausties,” skaidroja I. Valers.

Jāpiebilst, ka galīgo lēmumu šajā jautājumā deputāti pieņems domes sēdē.

Agita Puķīte

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikāciju  “Kur paliek mūsu nauda?” saturu atbild SIA “Novadu Ziņas”. #SIF_MAF2023

 

 

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *