Jauni darbinieki, komisija un projekti

28. septembrī notika Tukuma novada domes sēde, kurā tika izskatīti 39 darba kārtības jautājumi. Deputāti par Tukuma novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēja Eviju Dravnieci. Uz bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatu tika rīkots konkurss, kurā pavisam tika saņemti 18 pretendentu pieteikumi.

28. septembrī notika Tukuma novada domes sēde, kurā tika izskatīti 39 darba kārtības jautājumi.

Evija Dravniece – bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece

Deputāti par Tukuma novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēja Eviju Dravnieci. Uz bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatu tika rīkots konkurss, kurā pavisam tika saņemti 18 pretendentu pieteikumi. Uz pārrunām konkursa otrajā kārtā tika izvirzīti seši amata pretendenti, un darba līgums tika noslēgts ar Eviju Dravnieci, kas iepriekš strādāja Kandavas novada sociālajā dienestā. Šajā amatā E. Dravniece tika ievēlēta uz pieciem gadiem un viņas pārraudzībā būs Pūres, Jaunsātu, Sēmes un Zentenes pagasts.

Apstiprina Sabiedrības labklājības veicināšanas komisiju

Deputāti apstiprināja novada lielākās komisijas – Tukuma novada Sabiedrības labklājības veicināšanas komisijas – sastāvu. Tajā darbosies Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs Normunds Rečs, novada sociālā dienesta direktore Ina Balgalve, novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Antra Dzelme, Izglītības pārvaldes juriste Kristīne Logina, Pašvaldības policijas priekšnieks  Armands Hohfelds, Bērnu tiesību aizsardzības komisijas priekšsēdētājs Andris Saveļjevs, SIA «Tukuma slimnīca» valdes locekle Dzintra Rabkeviča, Tukuma NVO apvienības vadītāja Gunta Kalviņa, biedrības «Pozitīvā Doma» vadītāja Ieva Upesleja, Latvijas Sarkanā krusta Tukuma komitejas vadītāja Gunta Neilande, biedrības «Līdzvērtība» pārstāve Margita Kanopka, kā arī partiju pārstāvji: «Tukuma pilsētai un novadam» – Linda Zemīte, «Latvijas Zemnieku savienība» – Zigrīda Jampole, Nacionālā apvienība «VL/TB-LNNK» – Ilva Dreimane, «No sirds Latvijai» – Dace Roze, «Latvija Zaļā partija» – Olimpija Sebre, «Vienotība» – Ilze Gasiņa, Tukuma novada domes veselības veicināšanas koordinators Artūrs Doveiks un Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa priekšnieks Janeks Bahs.

Komisijas nolikums tika apstiprināts jau augusta domes sēdē. Tas paredz, ka komisija izstrādās un iesniegs domei priekšlikumus un ieteikumus sociālās labklājības uzlabošanai un veselības veicināšanai pašvaldībā, apzinās sabiedrības grupu un speciālistu viedokļus, analizēs un izvērtēs sociālās

problēmas, to cēloņus un novēršanas iespējas. Komisija arī analizēs stāvokli bērna tiesību ievērošanā un veselības jomā, kā arī izstrādās bērna un ģimenes  atbalsta programmas projektu.

Iekļauj jaunus darbus attīstības programmā

Deputāti aktualizēja Tukuma novada attīstības programmas 2015.-2021. gadam Investīciju plānu, iekļaujot plānā priekšlikumus jauniem projektiem, to aptuvenās izmaksas, projekta uzsākšanas laiku un norises ilgumu: energoefektivitātes paaugstināšana Tumes vidusskolā (500 000 eiro; 2020. gads, 3 gadi), energoefektivitātes paaugstināšana PII «Taurenītis» (450 000 eiro, 2020., 3 gadi), leģionāru piemiņas istabas apkārtnes labiekārtošana Lestenes pagastā (2000 eiro, 2017., 2 gadi), grāmata par Irlavas pagasta vēsturi (10 000 eiro, 2017., 2 gadi), piemiņas plāksnes uzstādīšana Lestenes Brāļu kapu ansamblī (6 000 eiro, 2018., 2 gadi), J. un K. Straubergu grāmatas «Džūkste – pagasta un draudzes vēsture» atjaunota izdošana (10 459 eiro, 2017., 2 gadi), stāvlaukuma izbūve pie Tukuma kultūras nama (90 000 eiro; 2022., 3 gadi), Irlavas sporta nama teritorijas labiekārtošana (15 000 eiro, 2017., 3 gadi), energoefektivitātes paaugstināšana Tukuma Sporta skolā (400 000 eiro, 2020., 3 gadi), pašvaldības autoceļu pārbūve Slampes un Džūkstes pagastā 10,62 km (568 318,61 eiro, 2016., 2 gadi): Jelgava-Tukums-Kalnāji-Minsteri, Jaunzemji-Grauzde, Baltiņi-Grauzde; Tumes un Degoles pagastā 7,12 km (409 598,14 eiro, 2016., trīs gadi): Spirgus-Praviņu ceļš, Krūmiņi-Atpūtas, Rotkaļi-Vecmokas; Irlavas un Lestenes pagastā 8,66 km (485 986,82 eiro, 2016., 3 gadi): Cīruļi-Bērziņi, Sāti-Karotītes; Pūres un Jaunsātu pagastā 9,1 km (624 227,25 eiro, 2016., 3 gadi): Beitiņi-Liepsalas, Apšukrogs-Strēļi, Šūļas-Bērznieki-Bajāri; Sēmes pagastā 8,2 km (416 069,64 eiro, 2016., 3 gadi): Paegļi-Vilksala, Kaive-Vilksala, Vilksala-Sildārziņi, Sēme-Ziediņi.

Plānotā lauku ceļu projekta nākamā kārta

Pūres un Jaunsātu pagasts (1 403 414 eiro, 2018., 5 gadi) – Pūres pagastā: Pūre-Lamiņi 5,10 km, Dzintars-Amoliņi 2,4 km, Krodznieki-Galenieki 3,3 km, Lakstīgalas-Austriņi 2,7 km, Daigone-Jaunoļas 2,6 km, Meiniķi-Skrimbas 1 km; Jaunsātu pagastā: Auziņas-Lubiņas 2 km, Jaunnēģi-Lazdas ceļš 4,2 km, Krustkalni-Pačkalnu ceļš 1,6 km. Tumes un Degoles pagastā (1 089 477 eiro, 2018., 5 gadi) – Degoles pagastā: Čubatas-Garaušu ceļš 1,46 km, Lestenes ceļš-Garauši 0,8 km, Salenieki-Karotnieku ceļš 2,76 km; Tumes pagastā: Krūmiņi-Kraujas 1,4 km, Tume-Lejasķellas 3,65 km, Tume-Sēlīši 1,61 km, Vīnkalni-Dāri 5,65 km, Zemturi-Leķi 2,0 km. Slampes un Džūkstes pagastā (2 717 776 eiro, 2018., 5 gadi) Slampes pagastā: Liepkalni-Vairogi-Būriņi 3,85 km, Salenieki-Vīksele-Kalnāji 3 km, Lejaszīvarti-Straumēni-Jaunaļčas 3,45 km,  Spirgus-Prūškrogs 4,5 km, Laugaļi-Gaidiņi 6,1 km, Kalnāji-Auroras 3,5 km, Ģeņģeri-a/c Praviņas-Džūkste 3,8 km, Veckļavas-Aizas-a/c Rīga-Ventspils 2,35 km, Likši-Lāči 0,85 km; Džūkstes pagastā: šoseja-Pētermuiža 2,67 km, Pienava- Krimūnas 3,93 km, Mikas-Franki 1,56 km, uz Kliģu ezeru 2,1 km, Pienava-Straumēni 3,66 km, Liepājas šoseja-Pienavas upe 1,9 km, Ataugas-Dīķīši 1 km.

Sēmes un Zentenes pagasts (1 118 786 eiro, 2018. gads, 5 gadi): Sēmes pagastā: Sēme-Lāči 2,8 km, Sēme-Ķīši 3,8 km, vecā Sēme-Sudmaļi 4,5 km, Rijnieki-Vēdes 0,4 km, Sēme-Dobeļi 1,7 km, Zentenes pagastā: Lejaszīles-Brīvnieki 0,62 km, Grantiņi-Ķesteri-Rijnieki 0,9 km, Rijnieki-Vēdes 5,13 km.

Irlavas un Lestenes pagasts (1 865 582 eiro, 2018., 5 gadi): Irlavas pagastā: Irlavas pagrieziens-Druvas 5,07 km, V.M.208 kv-Jeskas-Novadnieki 3 km, Tiltgaļi-Vallieši 1,5 km, Muižarāji- Upmaļi 2,08 km, Pētertāle-Kraujas 3,13 km, Snapji-Romji 3,53 km; Lestenes pagastā: Lieljāņi-Putni 4,15 km, Saulītes-Lapsiņas 4,37 km, Stūrīši-Džūkstes pagrieziens 1,12 km, Baznīcas-Līdumi 2,35 km, Attāli-Burtnieki-Vasku ceļš 2,8 km.

Veloceļa rekomendējošā josla uz brauktuves Raudas ielā no Kurzemes ielas līdz lokveida krustojumam Raudas, Pasta, Meža ielai, Elizabetes ielā no Pasta ielas līdz Brīvības laukumam, Talsu ielā no Tidaholmas ielas līdz Revolūcijas ielai (100 000 eiro, 2018., 5 gadi); Melnezera ielas pārbūves II kārta no Putniņu ielas līdz Melnezera ielai 1 (380 000 eiro, 2019., 3 gadi); atjaunots vai jauns asfalta segums Kūdras, Pārslas, Staru, Alīnes, Zvaigžņu, Ausekļa, Vārpu un Mārtiņa ielā (4 000 000 eiro, 2020. gads, 5 gadi); veloceliņu izbūve Revolūcijas, Tirgus, Durbes ielā no Alīnes līdz Milzkalnes ielai (150 000 eiro, 2018., 5 gadi); stāvlaukuma paplašināšana pie PII «Vālodzīte» (40 000 eiro, 2018., 3 gadi); stāvlaukumu izbūve daudzdzīvokļu māju pagalmos Pasta, Meža, Spartaka, Celtnieku, Smilšu, Kuldīgas, Strēlnieku, Valguma, Aviācijas, Telegrāfa, Baložu, Parādes ielā (240 000 eiro, 2018., 3 gadi); gājēju celiņa pārbūve no Irlavas centra līdz bērnu namam-patversmei (12 000 eiro, 2018., 3 gadi); ielu apgaismojuma izbūve vai atjaunošana Tukumā Mētru, Papardes, Priežu, Kļavu, Aveņu, Kastaņu, Sila, Bišu, Nomales un Tulpju ielā (1 750 000 eiro, 2020., 4 gadi); energoefektivitātes paaugstināšana «Accelerate

SUNSHiNE» projekta ietvaros – 5 sabiedrisku un 15 daudzdzīvokļu ēku apsekošana, energoaudita, tehniskās specifikācijas un iepirkuma procedūras ēku siltināšanai novadā (185 035 eiro, 2017., 3 gadi).

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *