Jaunajiem ģimenes ārstiem maksās līdz 10 000 par prakses atvēršanu

Kur paliek mūsu nauda MAF

Finanšu komitejā

 

Finanšu komitejas sēdē papildus tika skatīts jautājums par pašvaldības atbalstu ārstniecības personu piesaistei Tukuma novadā. Ar šo lēmumu bija paredzēts izdarīt grozījumus 2022. gada 30. martā ar tādu pašu nosaukumu pieņemtajos saistošajos noteikumos. Izmaiņas paredz palielināt atbalstu jaunam ģimenes ārstam savas prakses atvēršanai novadā no līdzšinējiem 500 līdz 5000 eiro.

Vieni ārsti aiziet, jaunie bez atbalsta darbu uzsākt nevar

Kā deputātus informēja domes izpilddirektora vietniece Baiba Pļaviņa, pašvaldībai ir jārisina jautājums par ģimenes ārstu piesaistīšanu novadam, jo tā jau šobrīd esot liela problēma: “Ir zināms, ka tuvākajā laikā vairākiem ģimenes ārstiem beigsies sertifikācijas termiņš: nākamajā gadā četriem ģimenes ārstiem, bet aiznākamajā – pieciem, un, tā kā daļa no viņiem jau ir pensijas vecumā, cik zināms, daži šo sertifikātu vairs nepagarinās. Bet ir arī tādi, kam ir klāt pensionēšanās vecums. Tajā pašā laikā interesi par darbu mūsu novadā ir izrādījuši jaunie ārsti, kas, iespējams varētu pārņemt prakses vai veidot jaunas. Saistošajos noteikumos jaunas prakses veidošanai esam paredzējuši 500 eiro, bet, iedziļinoties, kas jaunajam ģimenes ārstam ir jānodrošina, lai šo praksi varētu sertificēt, rosinām šo summu palielināt līdz 5000 eiro. Vakar kā reiz bija saruna ar vienu ģimenes ārstu, kas ir gatavs uzsākt darbu jau nākamajā gadā, bet vēl viens kandidāts būtu gatavs arī Tukumā iziet praksi. Ir arī telpas – daktera Pūces telpas poliklīnikā. Un vēl mums ir jāņem vērā, kā liecina Nacionālā veselības dienesta informācija, pie daudziem novada ģimenes ārstiem pacienti vairs nevar pierakstīties, jo to skaits sasniedzis maksimālo vienai praksei, vienam ārstam maksimāli atļauto. Tātad arī tāpēc ir jāparedz lielāks finansējums, lai piesaistītu jaunos ārstus, kas savukārt veidotu jaunas prakses. Vēl mums būtu jāuzrunā jau esošie ģimenes ārsti un jānoskaidro viņu nākotnes plāni.”

Pašvaldības vadītājs Gundars Važa skaidroja, ka ģimenes ārstu prakses, kas tiek pārņemtas, var saņemt arī valsts vai Eiropas Savienības fondu atbalstu, taču, kā liecina pieredze, tā tomēr nenotiek: “Liela daļa ārstu, kas ir pensijas vai pirmspensijas vecumā, līdz pēdējam tā arī nepasaka, kad beigs darbu, tāpēc ne vienmēr ir iespējas praksi pārņemt un izmantot šo finansējumu. Smārdes pagastā veicās, kad pati daktere atrada sev aizstājēju, un mēs tad finansiāli atbalstījām jauno ārstu, bet Engurē, piemēram, izremontējām telpas. Cik zināms, tāpat darīja arī agrākais Jaunpils novads. Tas, ka par 500 eiro atbalstu nav pat ko runāt, ir skaidrs, bet varbūt arī ar 5000 eiro ir par maz, lai jaunos ārstus ieinteresētu šo darbu uzsākt un lai viņus atbalstītu. Un tāpat jau ir zināms, ka nekāda garā rinda pēc šīs naudas nestāvēs, tajā pašā laikā ģimenes ārsti ir mums nepieciešami. Turklāt ir jāņem vērā, ka valsts finansējumu piešķir, ja praksē ir vismaz 600 pacientu, un jaunam ārstam būs vajadzīgs laiks, lai šo skaitu sasniegtu.”

Veselības speciālists domē tomēr būs

Pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš piebilda, ka Tukuma nobada teritorijai un iedzīvotāju skaitam vajadzētu par trim četriem ģimenes ārstiem vairāk, nekā to ir šobrīd (24 vai 25), jo ir piekļuves problēmas un pat rindas, tāpēc būtu tikai labi, ja ģimenes ārstu skaits novadā pieaugtu.

Deputāts Mārtiņš Limanskis atzina: ja pašvaldības lēmums ļautu piesaistīt jaunus ārstus, tad tāds ir jāpieņem, jo šī ir tā joma, kurā pašvaldības puse citus ”burkānus” nevar iedot. Vienīgi varbūt varētu runāt ar slimnīcu, kā vēl šiem ārstiem var palīdzēt – varbūt ar telpu remontu vai ko citu. I. Liepiņš iebilda, ka šobrīd Tukuma slimnīca tiek aicināta pievērsties savam darbam, koncentrēties uz saviem pakalpojumiem un veicināt savu rādītāju uzlabošanos, bet šis jautājums par ģimenes ārstiem būtu viens no uzdevumiem, ar ko būs jāstrādā pašvaldības veselības speciālistam. (Pagaidām vēl šāda speciālista domē nav, arī konkurss uz šādu vakanci nav izsludināts. – Red.). B. Pļaviņa atzina, – runājot ar ārstiem, noskaidrots, ka viņiem ir svarīgi iespējami ātri uzsākt darbu pēc prakses izveidošanas vai pārņemšanas, jo, kā jau minēts, pusgada laikā jābūt 600 pacientiem, citādi nevar uzturēt ne sevi, ne personālu: ”Protams, viņus  interesē arī dzīvesvieta. Esam runājuši ar Komunālo nodaļu, ka ir jābūt speciālistu dzīvokļiem, lai varam tos piedāvāt.”

Par 500 eiro pat kušeti nevar nopirkt… 

Pēc diskusijām G. Važa rosināja atbalstu palielināt no sākotnēji plānotajiem 5000 eiro līdz 10 000 eiro. Deputāti šo ieceri atbalstīja, tikai deputāts Juris Šulcs interesējās, kāpēc, piešķirot stipendijas studentiem, tiek noteiktas konkrētas prasības, bet šajā gadījumā atbalsta saņēmējam nav nekādu saistību. Bet tādām, viņaprāt, jābūt, ja, piemēram, šis ārsts darbu pašvaldībā jau pēc gada pārtrauc un aiziet strādāt citur: “Ja piešķiram tik lielu naudu, tad būtu jāparedz arī nosacījumi – ja ne šajā lēmumā, tad vismaz līgumā, kuru ar ārstu slēgs pašvaldība.” Vēl J. Šulcs interesējās, vai šos nosacījumus nav domāts attiecināt arī uz zobārstu, kas gribētu te atvērt savu praksi, jo arī zobārstniecības pakalpojumi, jo īpaši bērniem, ir liela problēma. I. Liepiņš skaidroja, ka tas, kuri speciālisti ir vai nav novadā vajadzīgi, nav pētīts, un arī tas būtu šī jaunā domes veselības speciālista darba lauks, bet patlaban, kā piebilda B. Pļaviņa, aktuālākais jautājums ir ģimenes ārsti. Deputāte Agnese Ritene piebilda: ja arī zobārsti atbalstāmo kategorijā tiktu iekļauti, tad noteikti tādi, kam ir līgums ar valsti un kas apkalpo bērnus, jo bērnu zobārstniecība tiešām esot milzīga problēma. Vēl viņa piebilda, ka jautājums par ārstiem ir ļoti sensitīvs – no vienas puses pašvaldība ir kā vidutāja starp ģimenes ārstiem un iedzīvotājiem, jo pakalpojums ir jānodrošina, bet no otras puses… A. Ritene: “Mēs nevaram ārstam skaidri un gaiši paprasīt, vai jūs strādāsiet, vai nē. Tāpēc šis atbalsts būt ļoti labs rīks kā ieinteresēt jaunos ārstus, tikai par šo atbalstu ir visu laiku jārunā, turklāt ar piebildi, ka Tukums ir laba vieta, kur strādāt. Un vēl – ja atnāktu kāds jauns ģimenes ārsts, varbūt būtu iespēja viņam piesaistīt arī Raudas pansionāta klientus. Bet, runājot par naudu, – par 500 eiro pat vienu kušeti nevar nopirkt, kur nu vēl aprīkojumu un visu pārējo, kas ārstam nepieciešams, lai sertificētu kabinetu, tāpēc lielāks atbalsts ir atbalstāms.”

Par saistošajiem noteikumiem var izteikties ikviens

Domes sēdē deputāti atbalstīja ieceri palielināt atbalstu līdz 10 000 eiro jaunas ģimenes ārsta prakses atvēršanai, un nodeva saistošos noteikumus ar jau iekļauto grozījumu sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Pašvaldība aicina viedokļus par saistošo noteikumu grozījumu projektu (Tie apskatāmi www.tukums.lv/pašvaldība/normatīvie akti/saistošo noteikumu projektu apspriešana) iesniegt līdz 13. novembra 18.00, nosūtot tos uz e-pasta adresi saistosie@tukums.lv ar norādi “SN – ārstniecības personas”.

Agita Puķīte

 

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikāciju  “Kur paliek mūsu nauda?” saturu atbild SIA “Novadu Ziņas”. #SIF_MAF2023

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *