Diskutē par īpašumiem un pašvaldības uzņēmumiem

29. jūnijā notika Tukuma novada domes sēde, kurā izskatīja 76 darba kārtības jautājumus.

Būs iespējas individuālajai apbūvei Džūkstē

Sēdē tika apstiprināts detālplānojuma projekts nekustamajam īpašumam «Jaunvaļņi» Džūkstē un nolemts to nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Teritorijas plānotāja Inga Tramdaha skaidroja, ka detālplānojuma darba uzdevums apstiprināts 2022. gada 30. novembrī, un tam atbilstoši izstrādāts arī pats plānojums, kas paredz sadalīt šo 8,288 ha lielo teritoriju (kadastra apzīmējums 9048 001 0288) 27 zemes gabalos, no kuriem 24 būs paredzēti privātajai apbūvei, bet trīs – piekļuves nodrošināšanai un ceļa izbūvei. Visai teritorijai līdz ar šo plānojumu risināti perspektīvie inženiertehniskās infrastruktūras tīkli. Piekļuve kopējam zemesgabalam tiek plānota, veidojot jaunus ielu pieslēgumus no valsts vietējā autoceļa V1450 Lancenieki-Džūkste-Lestene un V1451 Irbes-Džūkste.

I. Tramdaha skaidroja, ka šis risinājums saskaņots arī ar pagasta iedzīvotāju konsultatīvo padomi. Jau tuvākajā laikā ikviens varēs izteikt savu viedokli par šīs vietas detālplānojumu – informācija būs pieejama www.geolatvija.lv, savukārt nekustamo īpašumu īpašnieki, kuru īpašumi robežojas ar detālplānojuma teritoriju, saņems paziņojumus par plānojuma izstrādi.

Groza nepārdodamo dzīvokļu sarakstu

Jau rakstījām, ka deputāti jūnija domes sēdē bija izdarījuši grozījumus dzīvojamo telpu sarakstā, ko paši apstiprināja 2022. gada 30. novembra domes sēdē ar domu tos nepārdot. Līdz ar to ir pieaudzis to dzīvokļu skaits, kas tomēr tiks pārdoti. Taču, kā redakcijai stāstīja iedzīvotāji, no deputātu pieņemtā lēmuma neesot skaidrs, kuri tad īsti ir tie dzīvokļi, kurus varēs iegādāties. Tādēļ publicējam šo dzīvokļu sarakstu. Tātad, – jūnija domes sēdē no nepārdodamo dzīvojamo telpu saraksta tika izņemti šādi dzīvokļi: Pūrē: «Pūre 3»-4, «Pūre 3»-5, «Pūre 20»-9; Lamiņos: «Tērces»-1, «Tērces»-2, «Tērces»-3, «Tērces»-6, «Tērces»-7, «Tērces»-8, «Tērces»-9, «Tērces»-10, «Tērces»-11, «Tērces»-12; «Avoti»-3, «Avoti»-7, «Avoti»-8, «Avoti»-9, «Avoti»-11, «Avoti»-12, «Avoti»-14, «Avoti»-15, «Avoti»-16, «Avoti»-17, «Avoti»-1; Sēmē: «Ezera iela 4»-4, «Ezera iela 4»-12, «Ezera iela 10»-13, «Ezera iela 12»-7, «Kaive1»-6, «Lieljoņi»-4, «Lieljoņi»-5, «Plieņu skola»-1, «Plieņu skola»-2, «Uzkalni»-4; Zentenē: «Avoti»-4, «Avoti»-12, «Ziemeļi»-4, «Ziemeļi»-11, «Akācijas»-3, «Akācijas-4», «Akācijas»-5; Slampē: «Silavas»-7, «Audzes»-24, «Arāji»-10, «Vētras»-10, «Ozolnieki»-1, «Ozolnieki»-2, «Ozolnieki»-3, «Ozolnieki-4, «Ozolnieki»-5; Džūkstē: «Austrumi»-14, «Medulāji»-7, «Zītari»-2, «Zītari»-11, «Atmodas»-4, «Atmodas»-6, «Atmodas»-23, «Rosmes»-15, «Rosmes»-25, «Rosmes»-30, «Draudzības»-3; Tumē: «Ievu iela 1k»-2-17; Kandavā: Lielā ielā 38-3, Lielā iela 38-4, Lielā iela 38-5, Sabiles iela 5B-11, Sabiles iela 5B-12, Sabiles iela 5B-13, Sabiles iela 5B-14, Kandavas pagastā: «Aizdzires skolā» no 1. līdz 10. dzīvoklim; Matkulē: «Diegi»-2; Vānē: «Lazdas»-10. Tas nozīmē, kā jau minēts, ka šos dzīvokļus to īrnieki varēs iegādāties. Tukšie dzīvokļi tiks pārdoti izsolē.

Pagarina pašvaldības uzņēmumu vērtēšanas termiņu  

Kā Vides un komunālo jautājumu komitejas sēdē, tā domes sēdē deputāti diskutēja par pašvaldības kapitālsabiedrību izvērtēšanu, kas, kā atzina komitejas priekšsēdētājs Mārtiņš Limanskis, ilgst jau vairāk nekā divus gadus. Lai iekļautos Valsts kontroles noteiktajos termiņos, deputāti izdarīja grozījumus rīcības plānā, kas tika izstrādāts komunālo pakalpojumu sniegšanai Tukuma novada administratīvajā teritorijā.

Gadi iet, lēmumi līdzi netiek

Te jāatgādina, ka lēmumu par kapitālsabiedrību SIA «Kandavas komunālie pakalpojumi», PSIA «Krants», «Jaunpils KS» un SIA «Komunālserviss TILDe» sniegto pakalpojumu izvērtēšanu deputāti pieņēma jau 2021. gada 24. novembrī. Pēc tam 2023. gada janvārī apstiprināja rīcības plānu komunālo pakalpojumu sniegšanai Tukuma novada administratīvajā teritorijā, nosakot arī termiņus uzņēmumu izvērtēšanai. Daļa no šajā plānā minētajām darbībām ir  īstenotas, piemēram, reorganizēts PSIA «Krants» Lapmežciemā un tā sniegtos pakalpojumus pamazām pārņem SIA «Tukuma siltums», SIA «Tukuma ūdens» un SIA «Komunālserviss TILDe». Tāpat arī Raudā daudzdzīvokļu mājām sniegtie pakalpojumi nodoti šiem uzņēmumiem.

Vēl plāns paredzēja SIA «Tukuma siltums» un SIA «Tukuma ūdens» darbības zonu paplašināt ar Jaunpils, Smārdes un Engures ciemu, kā arī līdz šī gada februāra domes sēdei iesniegt PSIA «Jaunpils KS» izvērtējumu, līdz marta domes sēdei – SIA «Komunālserviss TILDe» izvērtējumu un līdz decembra domes sēdei – SIA «Kandavas komunālie pakalpojumi» izvērtējumu, taču ar šiem uzdevumiem pašvaldība vēl nav tikusi galā.

Svarīga kompetence

Pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš skaidroja, ka jau iepriekš runāts par Valsts Kontroles ziņojumu un koncepciju un arī to, kā virzīties tālāk, bet to var izdarīt tad, kad pašvaldības kapitālsabiedrības ir izvērtētas: ”Tāpēc plānojam izsludināt iepirkumu to vērtēšanai – tas attiecas uz sabiedrībām, kuras paši neesam izvērtējuši, piemēram, «Jaunpils KS».” Deputāts Juris Šulcs iebilda un aicināja vērtēt, kāpēc tādai nelielai sabiedrībai kā «Jaunpils KS» finansiāli veicas labāk nekā salīdzinoši lielākam uzņēmumam SIA «Komunālserviss TILDe», kas ar darbiem netiek galā. I. Liepiņš piebilda, ka galvenais, kas jāvērtē, ir administratīvais resurss, kas tiek tērēts. Savukārt juriste Sanita Limanska atzina, ka vairāk jārunā par kapitālsabiedrību un darbinieku kompetenci vai arī kompetences trūkumu, jo laba pārvaldība ne vienmēr nozīmē tikai pelņu: “Tā nozīmē arī iekšējo dokumentu izstrādi, un mazajās sabiedrībās nereti viss notiek tā – kā māku, tā daru, bet diemžēl šāda rīcība rezultējas ar lieliem pārmetumiem no Valsts kontroles un Konkurences padomes. Un – vieglāk ir pārraudzīt vienu SIA, nevis 10. Turklāt nevar salīdzināt Jaunpils KS un «TILDi», kam ir atšķirīgas funkcijas. «Jaunpils KS» nodrošina ūdensapgādes un siltuma pakalpojumus un siltumapgādē saņēma valsts atbalstu, kas ļāva izķepuroties, bet «TILDes» funkcijās ietilpst arī māju apsaimniekošana. Komitejas priekšsēdētājs M. Limanskis aicināja izvērtēšanai noteikt reālus termiņus, jo šobrīd vērtēšana notiek jau divus gadus, bet vēl šis darbs nav izdarīts.

  1. Limanska skaidroja, ka Valsts kontrole ir noteikusi konkrētus termiņus noteiktu darbību veikšanai. ”Un viens no termiņiem ir 2024. gada 6. janvāris, bet mēs centīsimies to izdarīt ātrāk, lai to varētu saukt par labu praksi. Bet risks termiņos pastāv, jo mums ir arī slikta prakse – «Piejūras» izvērtējumam tika sludināti divi konkursi. Pirmajā iepirkumā sapratām, ka pretendents nedara to, kas jādara un ka tam nav pietiekamas kompetences, tāpēc izbeidzām līgumu, naudu nemaksājām, un izsludinājām otru iepirkumu,” tā M. Limanskis.

Vērtēs kā uzņēmumu, tā pagastu pārvalžu pakalpojumus

Tātad – deputāti nolēma, ka «Jaunpils KS» ir jāizvērtē līdz 2024. gada janvārim. Savukārt pārējo kapitālsabiedrību sniegtie pakalpojumi izvērtējami publiskā iepirkumā līdz 2024. gada decembra domes sēdei. Tātad tiks vērtēti visu kapitālsabiedrību sniegtie pakalpojumi un to atbilstība Tukuma novada pašvaldības funkcijām, kā arī pašvaldību līdzdalība šajos uzņēmumos. Tiks vērtēti arī pagastu pārvalžu sniegtie pakalpojumi.

Cer iegādāties elektroautobusu

Deputāti lēma par līdzfinansējumu projektam «Elektroautobusa iegāde skolēnu pārvadājumiem izglītības pakalpojuma nodrošināšanai».

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra bija izsludinājusi projektu konkursa atlasi, kurā pieteikumi bija jāiesniedz līdz 28. jūnijam un kas dod iespēju iegādāties elektroautobusu ar 19 pasažieru vietām un uzlādes staciju. Kopējās projekta izmaksas ir 330 088 eiro, no kurām Atveseļošanas fonda finansējums ir 272 800 eiro, bet pašvaldības finansējums 57 288 eiro – PVN segšanai. ja projekts tiks apstiprināts, līdzfinansējums tiks paredzēts 2024. gada Tukuma novada

pašvaldības budžetā.

Atļāva ņemt aizņēmumu

Deputāti atļāva ņemt aizņēmumu investīciju projekta «Abavas, Degoles, Irlavas un Ezera ielu pārbūve Tukumā» īstenošanai. Konkursu šo ielai pārbūvei pašvaldība bija izsludinājusi 25. janvārī, un tajā pieteicās deviņi pretendenti, no kuriem konkursa noteikumiem atbilda SIA «GP Holding», kura piedāvātā  līgumcena bija 144 254,55 eiro, ieskaitot PVN. Valsts budžeta likums nosaka, ka pašvaldība var saņemt aizņēmumu ceļu būvniecības projektiem, tajā skaitā projektā paredzēto inženiertīklu būvniecībai, ja pašvaldības budžeta ikgadējais līdzfinansējums nav mazāks par 15% un aizņēmuma apmērs nav lielāks par 85% no pašvaldības kopējām projekta izmaksām. Līdz ar to būvdarbu un būvuzraudzības kopējās izmaksas ir 146 009,05 eiro, no kurām Valsts

kases aizņēmuma summa ir 85% no projekta izmaksām, tas ir, 124 107,69 eiro , bet pašvaldības līdzfinansējums ir 15% jeb 21 901,36 eiro. Deputāti lēma aizņēmumu ņemt uz 20 gadiem un ar atlikto maksājumu uz vienu gadu, bet to izmantot 2023. gadā.

Iznomā telpas jaunsardzei un amatnieku biedrībai

Jau vairākkārt esam interesējušies, kāds plāns pašvaldībai ir par telpām  Spartaka ielā 2A jeb kādreizējo Tukuma 2. vidusskolas mazo skolu. Un šajā sēdē deputāti lēma tās iznomāt jaunsardzei, kam tiek nodotas telpas ar kopējo platību 160,60 m² ēkas 1. stāvā – agrākie mācību kabineti Nr. 3 –

18,1 m², Nr. 4 – 67,7 m², Nr. 12 – 28,9 m², Nr. 13 – 45,9 m²). Telpas tiek nodotas bezatlīdzības lietošanā uz vienu gadu – no šī gada 1. augusta līdz 2024. gada 31. jūlijam. Lēmumā noteikts arī telpu izmantošanas mērķis – rekrutēt jaunus jaunsargus, nodrošinot pulcēšanās un apmācību iespējas tuvāk jaunsargu dzīves vietai, stiprināt cilvēku pilsonisko izpratni, attieksmi un iesaistīšanos visaptverošajā valsts aizsardzībā, kā arī nodrošināt atbalstu sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Tukuma novada pašvaldības publisko izklaides un

svētku pasākumu laikā. Vēl šajā ēkā, tikai 3. stāvā, tika iznomātas telpas Tukuma novada amatnieku biedrībai, kas bija lūgusi ierādīt vietu, lai tā varētu pilnvērtīgi darboties un lai varētu piedāvāt iedzīvotājiem iepazīties ar rokdarbu un amatniecības veidiem un tehnikām, kā arī palīdzēt pašiem radoši darboties. Biedrībai piedāvāts izmantot 59,6 m² lielu nedzīvojamo telpu ēkas 3. stāvā. Telpa tiek iznomāta no 1. augusta līdz 2024. gada 31. jūlijam, kā arī tiek  noteikta telpu nomas maksa 1,40 eiro/m² (bez PVN), taču biedrībai tiek piemērota 100% telpu nomas maksas un maksājumu, kas saistīti ar telpu lietošanu, atlaide.

Turpmāk vēl.

 

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikāciju  “Kur paliek mūsu nauda?” saturu atbild SIA “Novadu Ziņas”. #SIF_MAF2023

 

 

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *