Apspriež saistošos noteikumus par sociālajiem pakalpojumiem

Ceturtdienas, 17. augusta, Tukuma novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdes svarīgākais jautājums – par saistošo noteikumu «Par sociālo darbu un sociālajiem pakalpojumiem Tukuma novada pašvaldībā» jaunās redakcijas projekta nodošanu sabiedrības apspriešanai.

Divu rēķinu vietā būs viens

Kā ziņoja Tukuma novada Sociālā dienesta juriste Ieva Liepiņa, sākotnējais lēmuma projekts ticis pieņemts jau iepriekšējā, 13. jūlija, komitejas sēdē, taču vēlāk konstatēts, ka noteikumos nepieciešamas vēl dažas izmaiņas. Tagad tās ieviestas, un komiteja šo jautājumu varēja skatīt atkārtoti. “Pārrunājot ar finanšu nodaļu, konstatēts, ka ir visai liels administratīvais slogs, lai sakārtotu maksājumus pansijas klientiem,” skaidroja I. Liepiņa. “Līdz šim bija gan atsevišķa maksa par pakalpojumu, gan atsevišķi tika rēķināti maksājumi par izdevumu segšanu mājokļa uzturēšanai atkarībā no telpu platības – tur bija jāveic daudzi aprēķini. Ir priekšlikums mainīt šo samaksas kārtību, paliekot tikai pie viena maksājuma, proti, pie maksas par pakalpojumu, kurā ietverti visi izdevumus par mājokļa uzturēšanu, un līdz ar to cilvēkiem būs viens rēķins, nevis divi, un arī grāmatvedībai būtu administratīvi vieglāk strādāt ar šādu pieeju.”

  1. Liepiņas pieminētais uzlabojums iekļauts noteikumu jaunās redakcijas 69. punktā.

Sociālajiem pakalpojumiem – papildus 24 000 eiro gadā

Administratīvā sloga samazināšana un vienotais rēķins nozīmē, ka tiks samazināts ienākuma līmenis, kuram pēc samaksas ir jāpaliek klienta rīcībā: no maznodrošinātā līmeņa (376 euro) līdz trūcīgas personas līmenim (313 euro). Līdzekļu nepietiekamības gadījumā trūkstošo finansējumu nodrošinātu personas apgādnieks (laulātais vai bērni), bet, ja šādas iespējas nebūs, tāpat kā līdz šim – pašvaldība no sava budžeta

Kā skaidroja Tukuma novada Sociālā dienesta direktore Ina Balgalve, pansijas klientu materiālo stāvokli tas nepasliktinās, jo mainīsies vienīgi maksājumu kārtība, komunālo pakalpojumu rēķinam iekļaujoties kopējā rēķinā.

Jauno saistošo noteikumu ieviešanas fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu būs par 24 000 eiro gadā lielāka, nekā līdz šim, bet, kā paskaidroja I.Liepiņa, tas nav saistīts ar jaunās norēķinu kārtības ieviešanu par pansijas pakalpojumiem. Analoģisku budžeta finansējuma pieauguma palielinājumu paredzēja arī jūlija komitejas sēdē apstiprinātā redakcija.

 Kā mūs informēja I. Balgalve, šis finansējuma pieaugums saistīts ar bērnu rehabilitāciju. Šobrīd šos pakalpojumus bērniem no 5 līdz 18 gadu vecumam sniedz sociālās rehabilitācijas centrs «Avotiņš» par līdzekļiem, kas tika saņemti no Eiropas Sociālā fonda projekta ««Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem». Projekts beidzas šā gada novembrī un, lai turpinātu nodrošināt pakalpojumu līdzšinējā apjomā, pašvaldībai nāksies meklēt līdzekļus savā budžetā.

Kopumā turpmāk sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai no pašvaldības budžeta paredzamie līdzekļi būs 63 500 eiro gadā, bet aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai – 80 640 eiro gadā.

 

Jauno saistošo noteikumu projekts jau ir nodots sabiedrības viedokļa noskaidrošanai un pieejams pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv, sadaļā «Aktualitātes». Paredzams, ka saistošie noteikumi varētu stāties spēkā ar šī gada 1. novembrī.

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikāciju  “Kur paliek mūsu nauda?” saturu atbild SIA “Novadu Ziņas”. #SIF_MAF2023

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *