Ekonomikas ministrija prognozē, ka nākotnē pietrūks speciālistu ar profesionālo izglītību

Kā sasniegt Latvijas izaugsmi ilgtermiņā un sekmēt labklājības līmeņa pieaugumu? Tam nepieciešama ekonomikas transformācija uz augstākas pievienotās vērtības produktu radīšanu, aktīvāka rīcība eksporta tirgos un plašāka digitālo risinājumu izmantošana iekšējā tirgū. Ekonomikas transformācijai būs nepieciešams arī augstas kvalifikācijas darbaspēks, bet samazināsies zemas un vidējās kvalifikācijas darbavietu skaits. Šo transformāciju un produktivitātes līmeņa pieaugumu lielā mērā nodrošinās tautsaimniecības pārorientēšanās no zemu un vidēji zemu tehnoloģiju nozarēm uz vidēji augstu un augstu tehnoloģiju nozarēm. Līdz ar to prognozējam, ka palielināsies augstākās kvalifikācijas darbavietu īpatsvars, bet saruks vidējās un zemas kvalifikācijas profesiju īpatsvars.

“Konkurētspēja ir izšķiroša Latvijas ekonomikas izrāvienam, tomēr bez strukturālām izmaiņām un bez produktivitātes celšanas nebūs iespējams mainīt Latvijas izaugsmes trajektoriju. Būtisku ietekmi uz straujāku nozaru un visas tautsaimniecības izaugsmi rada jaunāko tehnoloģiju ieviešana, jaunu produktu un pakalpojumu attīstīšana, kā arī digitālo risinājumu plašāka izmantošana un procesu efektivitātes uzlabošana. Taču tikpat nozīmīgs faktors straujākas ekonomiskās izaugsmes nodrošināšanā ir arī darbaspēka pieejamības jautājumu risinājumiem. Tāpēc jau šodien svarīgi ir pielāgot iedzīvotāju izglītības piedāvājumu esošā un nākotnes darba tirgus vajadzībām, kas stiprinās uzņēmēju konkurētspēju un veicinās tautsaimniecības pārstrukturizāciju no zemas uz vidēju un augstu tehnoloģiju nozarēm, kā arī nodrošinās iedzīvotāju labklājību,” uzsver ekonomikas ministre Ilze Indriksone.

 

Ko studēt jauniešiem, lai nākotnē pelnītu vairāk?

 

Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas darba tirgus prognozēm, būtiskākais darbaspēka iztrūkums veidosies pēc speciālistiem ar izglītību eksaktajās zinātnēs. 2030. gadā augstākās kvalifikācijas dabaszinātņu, IKT un inženierzinātņu speciālistu iztrūkums var pārsniegt 9 tūkstošus darbinieku. Savukārt darbaspēka nepietiekamība ar profesionālo vidējo izglītību var sasniegt gandrīz 70 tūkstošus darbinieku, īpaši izteikts darbaspēka trūkums var veidoties pēc speciālistiem ar profesionālo izglītību inženierzinātnēs un ražošanas virzienos.

 

Grūtības atrast darbu varētu būt cilvēkiem ar vidējo vispārējo izglītību, pamatizglītību un zemāku izglītības līmeni. Prognozējam, ka šādas kvalifikācijas darbaspēka pārpalikums varētu sasniegt gandrīz 96 tūkstošos līdz 2030. gadam. Tāpat problēmas atrast darbu varētu būt augstākās kvalifikācijas speciālistiem ar izglītību sociālās, komerczinātnēs un humanitārās zinātnēs.

 

Attiecīgi būtiskākais jauno darbavietu pieaugums līdz 2030. gadam sagaidāms profesionālos, zinātniskos un tehniskos pakalpojumos, informācijas un komunikācijas pakalpojumos un būvniecībā.

 

Vienlaikus ilgtermiņā jeb līdz 2040. gadam visvairāk jaunas darbavietas varētu būt  profesionāliem, zinātniskiem un tehniskiem pakalpojumiem, informācijas un komunikācijas pakalpojumiem, kā arī veselības un sociālās aprūpes pakalpojumiem, ko lielā mērā ietekmēs kopējās sabiedrības novecošanās tendences un pieprasījuma pieaugums pēc dažādiem ar veselības uzturēšanas, rehabilitācijas un citiem ar „sudraba ekonomiku” saistītajiem pakalpojumiem.

 

Ekonomikas ministrija publicējusi vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognozes, kuras aptver nozaru nodarbinātības vajadzības profesiju un izglītības griezumā līdz 2040. gadam. Prognozes sagatavotas, ņemot vērā tautsaimniecības izaugsmes mērķa scenāriju un tam atbilstošās demogrāfijas prognozes, kā arī aktuālos globālās ekonomikas procesus, tai skaitā Covid-19 pandēmijas ieviestās izmaiņas un Krievijas izraisītā kara Ukrainā ietekmi.

 

Pēdējo gadu izaicinājumi – Covid-19 pandēmija, ģeopolitiskās situācijas saasināšanās atstājuši redzamas “pēdas” darba tirgū, jo nodarbināto skaits un nodarbinātības rādītāji joprojām atpaliek no 2019. gada līmeņa jeb laika pirms pandēmijas un kara Ukrainā. Līdz ar ekonomisko aktivitāšu palielināšanos situācija darba tirgū pakāpeniski nostabilizējas, taču vienlaikus sašaurinās darbaspēka piedāvājums un paaugstinās darbaspēka nepietiekamība. Lai arī iedzīvotāju skaita lejupslīde laika periodā līdz 2040. gadam kļūs lēnāka, turpināsies sabiedrības novecošanās un samazināsies darbspējīgo iedzīvotāju skaits. Būtiskākais iedzīvotāju skaita samazinājums prognozējams starp iedzīvotājiem darbaspējas vecumā, līdz ar to demogrāfiskie procesi atstās jūtamu ietekmi uz darba tirgu. Ņemot vērā demogrāfijas tendences, kopumā bezdarbs gan vidējā, gan ilgtermiņā turpinās sarukt – jau šogad tas varētu samazināties zem 7% atzīmes. Kopumā bezdarbs gan vidējā, gan ilgtermiņā būs tuvu tā dabiskajam līmenim (5-6% robežās). Augstākie bezdarba riski sagaidāmi starp iedzīvotājiem ar zemu izglītības līmeni un bez profesionālām prasmēm/profesionālās kvalifikācijas.

 

Kā zināms, darba tirgus prognozes Ekonomikas ministrija izstrādā kopš 2008. gada, un tās balstās uz ministrijas izstrādātajiem tautsaimniecības attīstības un demogrāfijas scenārijiem. Darba tirgus prognozes ļauj apsteidzoši paredzēt darba tirgus neatbilstību veidošanos nākotnē. Tās parāda iespējamās darba tirgus attīstības tendences un potenciālos riskus, saglabājoties esošajai izglītības sistēmai un izglītības piedāvājuma struktūrai. Apzinot problēmas, ministrija izstrādājusi arī priekšlikumus risinājumiem darba tirgus pārkārtojumu realizācijai vidējā termiņā, lai sekmētu stabilu un sabalansētu valsts ekonomisko izaugsmi.

 

Informatīvais ziņojums par vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognozēm publicēts Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē. Detalizēti ar darba tirgus prognozēm, ekonomikas izaugsmes scenārijiem un demogrāfijas prognozēm iespējams iepazīties vietnē: https://prognozes.em.gov.lv.

Komentāri

 1. “2030. gadā augstākās kvalifikācijas dabaszinātņu, IKT un inženierzinātņu speciālistu iztrūkums var pārsniegt 9 tūkstošus darbinieku.” neiesaku studēt inženierzinātnes. Pirmkārt, kojas neviens Laimdotas ielā 2A neremontēs. Otrkārt, kojas ir padārgas. Treškārt, attieksme pret studentiem ir draņķīga. Budžeta vietu inženierzinātnēs ir daudz, inženieri par maksu nekad nestudē. Tomēr 2/3 budžeta grupas studentu vienmēr tur izkrīt, ja ne vairāk.

 2. Neklausieties šo provokatoru un vaimanātāju-dienesta viesnīcas Laimdotas ielā ir vienkārši super,kluss,drošs rajons,apkārtnē visplašākās iespējas sportošanai gan ārā,gan telpās,garumgarajai skriesanai pēc sēdēšanas lekcijās,mjā un kādreiz pirmajā ēkā bija studentu burziņā vieta-klubs Panna.Un ir studenti,kam rokas no pareizās vietas aug i tie ar savas istabiņas labi labo remontu paveica,bet ir ar tādi “ņekudišnie”,kas tik nekaunīgi uz pabalstiem sēž ar savām kleinām roķelēm sev pat pakaļu nenoslaucīs.skolnieciņš@bezgalīgi apnicīgais

 3. Galīgi nekompetenta prognoze, ņemot vērā cik strauji attīstās mākslīgais intelekts. Ķīnā jau tagad visi taksometri ir bez vadītāja, ieprogrammē un brauc, bet mums nez kāpēc 2030.g. ļoti vajadzēs transporta pakalpojumu darbiniekus, tak nesmīdiniet. Tāpat par grāmatvežiem, finansistiem, matemātiķiem un pārējiem, kas tur minēti, jau tagad ir AI rīki, kas pilnībā aizstāj šos speciālistus un nepilnas minūtes laikā var sniegt, piemēram, uzņēmuma vadītājam pilnu finanšu analīzi un ieteikumus. Pārējās nozares arī būtiski robotizēs, automatizēs un digitalizēs, līdz ar to darbinieku vajadzēs arvien mazāk. Un, ko diez cels, ja iedzīvotāju paliek arvien mazāk, jau tagad ciemos stāv tukšas milzīgas skolas par Eiropas naudu izremontētas, bet pielietojuma tām nav nekāda.

  1. Kāds mākslīgais intelekts? Ja Microsoft Word teksta redaktors, kas pēc būtības ir maksas programmatūra, nav spējīgs atpazīt visus latviešu valodas vārdus un nepārzina interpunkciju latviskajā versijā (krievu un angļu valodu versijas šai programmai ir labākas), tad par kādu mākslīgo intelektu var būt runa? Tās ir skaistas, utopiskas pasakas. Tāpat visu noteiks cilvēks un visu darīs cilvēks, ja mākslīgais intelekts nav spējīgs normāli tulkot tekstus, lai tie neskanētu kā šizofrēniķa vājprāta murgi, tad ko no šī “intelekta” var gribēt???

  2. Finansists nav matemātiķis! Ja man kā ķīmiķim augstākā matemātika bija 3 semestrus kopumā 13KP apjomā, tad es zinu, ko saku. Finanses ir sociālās zinātnes, tās nav ne dabaszinātnes, ne inženierzinātnes. Finanšu studenti ir maksas, humanitārie studenti. Matemātiķi ir budžeta, dabaszinātņu studenti. Matemātika ir grūta. To reti, kurš ir spējīgs studēt.

 4. Te tik pa augstiem plauktiem.Varbūt vajadzētu uztraukties kurš mācēs salabot kanalizāciju,ievilkt apkuri,utt.Diemžēl šīs prasmes iet mazumā,bet vienalga kurā ofisā katrs sēž,trubas ir vajadzīgas.

  1. “Ezis saka: 29.04.2023 19:33” Ķīmiķis tehnologs var ražot trubas. Mani vecāki ir bez augstākajām izglītībām, sekas ir nelabas. Celtniecībā 90-to un 2000-tošo gadu sākumā bija bardaks, krimināls bardaks. Ja sačakarā veselību, to neviens nesalabos.

 5. Cilvēki ar arodskolas izglītību vienmēr būs pakļauti nabadzības riskam. Ne velti ierēdņi un visi biezie sūta savus dēlus un meitas studēt universitātē. Gudrinieki zina, kā nabagus padarīt par melnstrādniekiem un liegt iespēju nabagiem izsisties tautās. Viltnieki! Šie paši gudreļi saka, ka trūkst inženieru, trūkst ķīmiķu. Bet RTU MLĶF ir vien ap 20 absolventu bakalauros, bet LU ap 40 līdz 50. Ja jau trūkst, ko tad kojas Laimdotas ielā 2A neremontē? Vai pakaļas deldēšana uz dārga beņķa to neļauj??? Ko?

 6. This is very interesting, You are a very skilled blogger.
  I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of
  your excellent post. Also, I’ve shared your web site in my social networks!

 7. This is a topic that’s close to my heart… Many thanks!
  Where are your contact details though?

 8. I all the time used to study paragraph in news papers but now as I am
  a user of internet so from now I am using net for articles, thanks to web.

 9. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was curious what all is
  required to get setup? I’m assuming having a blog like yours would
  cost a pretty penny? I’m not very internet savvy so I’m not 100% certain. Any suggestions or advice would be greatly appreciated.
  Kudos

 10. Attractive section of content. I just stumbled upon your blog
  and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts.
  Anyway I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently
  fast.

 11. สล็อตออนไลน์เว็บเล่นสล็อตตรงเล่นFreeได้กำไรจริงSlot Onlineเว็บสล็อตตรง เล่นFreeไม่ต้องลงเงินบันเทิงใจง่ายจ่ายไม่อั้นนักลงทุนรุ่นใหม่ไม่ควรพลาดสร้างรายได้ขั้นต่ำ2,000บาทต่อวัน จะมีที่แหน่งใดให้ท่านได้เท่านี้ ถ้าเกิดไม่ใช่Slotเว็บพนันสล็อตออนไลน์ตรง2022ศูนย์รวมความสนุกสนานสุดฟินแห่งสร้างรายได้ที่ใหม่ของนักลงทุนรวมสล็อตออนไลน์เว็บใหญ่สล็อตออนไลน์ตรงที่พิเศษไม่ซ้ำใคร
  แจกทุนให้เล่นฟรีตั้งแต่ครั้งแรกที่ ลงทะเบียนสมัครสมาชิกใหม่จะGameใหม่มาแรง หรือGameClassicฮิตก็เล่นง่ายบันเทิงใจได้ไม่มีเบื่อ
  ทำเงินแบบย้ำเว็บใหญ่สล็อตตรงSlotเว็บพนันสล็อตตรง เล่นSlotแบบปลอดภัยเล่นสล็อตออนไลน์เว็บไซต์สล็อตออนไลน์ตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์ต้องเลือก Slotสล็อตออนไลน์เว็บใหญ่ใหญ่ ไม่ผ่านคนกลางที่จะพาคุณไปพบกับ Slotเว็บหลักสล็อตตรง 2022 มีสล็อตใหม่ๆอัปเดตให้เล่นก่อนผู้ใด สมัครสมาชิกกล้วยๆไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ขั้นตอนยุ่งยาก ที่สำคัญเรามีรายการสล็อตแตกง่าย 2022ให้บริการ24 ชั่วโมงสล็อต เกมใหม่สล็อตออนไลน์จุดเด่นมากมายรอให้ท่านเข้ามาสัมผัสเกมสล็อตออนไลน์ฟรี2022
  แจกจริงได้โบนัสจริงเล่น สล็อตออนไลน์เว็บสล็อตออนไลน์ตรง บันเทิงใจๆฟรีชูค่าย
  เล่นได้ทุกเกมไม่จำกัดมาร่วมสัมผัสความมันส์สุดตื่นเต้นไปกับเกมคาสิโน ที่ให้ความรู้สึกแบบเดียว กับที่ไปเล่นในเกมคาสิโนออนไลน์จริงๆคุณจะได้Spin slotบันเทิงใจ อัตราการจ่ายรางวัลสูงและก็ถี่มากๆอยากมีเงินใช้ไม่ขาดมือ เข้ามาพนันพร้อมความเพลิดเพลินกับเราได้เลยที่สล็อตสล็อตเว็บใหญ่ตรงเว็บเดิมพันสล็อตออนไลน์ใหญ่ พนันปลอดภัย
  ได้เงินจริงสล็อตเว็บไซต์ตรงเกมทำเงินทันใจ เล่นไม่ยากอย่างที่คิดสล็อตออนไลน์เกมได้กำไรทันใจ
  เล่นไม่ยากอย่างที่คิดเราเชื่อว่าคนจำนวนมากที่เข้ามาเล่นเกมสล็อตออนไลน์Gameslotonlineเว็บใหญ่สล็อตออนไลน์ตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์ คงจะเข้าใจกันดีล่ะ ว่าเกมxoสล็อตนี้มันเป็นเกมทำกำไรทันใจ รวมทั้งจ่ายรางวัลมากตามที่ผู้เล่นอยากได้ แต่ว่าดังนี้ก็ยังมีผู้เล่นอีกผู้คนจำนวนไม่ใช้น้อย ที่มีความรู้สึกว่าเกมนี้เป็นเกมที่เล่นยาก ด้วยต้นแบบสัญลักษณ์ที่มาก รวมทั้งสลับซับซ้อน ตลอดจนเหตุอีกหลายชนิด ที่มีผลกับการเดิมพัน แม้กระนั้นข้อเท็จจริงแล้ว

 12. ทุกๆท่าน ที่กำลังตามหาแนะนำสล็อตออนไลน์ สล็อตออนไลน์สามารถสมัครผ่านระบบออโต้I Auto ทางหน้าเว็บไซต์หลักได้ด้วยตัวเอง เป็นวิถีทางการเข้าเล่นที่ล้ำสมัย เลือกรับโปรโมชั่นได้อย่างคุ้มทำกำไร
  กับ slot ไว้ครบทุก ค่าย slot สำหรับคนไหนที่พึงพอใจแล้วก็กำลังมองหาเว็บไซต์สล็อตที่ยอดเยี่ยม สมัครเข้ามาเล่นกับเว็บตรงสล็อตออนไลน์สล็อต PG เว็บใหม่ ได้เงินจริง ที่มีมาตรฐาน มั่นอกมั่นใจได้ 100% เข้ามาเล่นแล้วได้เงินจริง ไม่มีทุจริต ไม่ปิดเว็บไซต์หนี หรือเว็บล่ม สามารถเข้ามาทำเงินกันได้ในทุกช่วง มีความสะดุดตาไม่ซ้ำใคร โดยตัวเกมสล็อตของทางเว็บ มีอัตราการจ่ายที่สูง
  ระบบการเข้าเล่นที่นำสมัย รองรับการเล่นผ่านมือถือทุกระบบ เข้ามาสัมผัสได้กับบริการฝากถอนเงิน ผ่านระบบออโต้ บอกเลยว่าคุณจะมีโอกาสได้กำไร ได้แบบรวดเร็วทันใจขึ้นกว่าเดิมแน่นอน แตกง่าย , XOSLOT เว็บใหม่ผู้ให้บริการเว็บตรงที่เยี่ยมที่สุด คุณภาพดีเกินร้อย รับประกันความยั่งยืนรวมทั้งไม่เป็นอันตราย ลื่นไหล ในทุกการลงทุน
  ตัวเว็บไซต์ได้ถูกดีไซน์ให้เหมาะสำหรับผู้เล่นทุกคน ไม่ว่าจะฝรั่งหรือชาวไทย ก็สามารถเข้าเล่นได้ เพราะเหตุว่าทางเว็บไซต์ได้มีฟังก์ชันที่เลือกใช้งานได้หลายภาษา แม้กระนั้นถ้าหากว่าคุณยังไม่รู้จะเลือกเล่นสล็อต ออนไลน์เว็บไซต์ไหนดี 2023
  สมัครเข้ามาเล่นได้ โจ๊กเกอร์สล็อต เว็บตรง เว็บตรงไม่ผ่านเอเอเย่นต์เว็บที่มีเอกลักษณ์ รวมทั้งสามารถเข้ามาลงทุนกันได้อย่างไร้ไม่สบายใจ สมัครเข้ามาเล่นเว็บเดียวมีครบทุกค่าย แล้วก็ทุกรูปแบบ ได้แก่ เกม SLOT ONLINEโปรโมชั่นที่จัดเต็ม โบนัสสิทธิพิเศษอีกเยอะแยะ เกมสล็อตเว็บตรง พร้อมมอบให้กับผู้เล่นทุกคนที่เข้ามา สนุกสนานตื่นเต้นไปกับการลุ้นเงินรางวัลได้แบบนาทีต่อนาที ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ
  รวมค่ายเกมมาแรง ให้ได้ใช้บริการกันอย่างจุใจ เลือกเล่นได้ไม่มีเบื่อ สนุกสนานสุดมันได้อย่างเต็มที่ ประกันเลยว่าคุณจะได้รับเงินครบทุกบาท เราพร้อมที่จะทำรายการถอนให้ครบทุกยอด และเมื่อได้เข้ามายังเว็บไซต์ สล็อตออนไลน์ ที่ยอดเยี่ยม ก็จะพบกับค่าย เว็บสล็อตแตกง่าย
  จากค่าย PG สล็อตให้ท่านเลือลงทุนกันได้อย่างครบถ้วนไม่ต้องไปสมัครกับเว็บอื่นให้เสียเวล่ำเวลา เล่นสล็อต แล้วชนะด้วยเงินหลักแสน หรือเงินหลักล้าน ทางเว็บก็พร้อมจ่ายให้ตลอด24 ชั่วโมงทำเเงินเข้ากระเป๋าได้ทุกวี่วันเนื่องจากว่าทางเรานั้นได้เปิดให้เล่นเกมสล็อตได้ทั้งวันทั้งคืนพร้อมต้อนรับผู้เล่นที่อยากslot demoสล็อตเครดิตฟรีหรืออยากสร้างรายได้เสริมจากเกมสล็อต รับประกันว่าคุณจะไม่ผิดหวังเว็บไซต์เกมคาสิโนที่ยอดเยี่ยมเข้าเล่นได้ไม่จำกัดมากับห้องเกมที่นานัปการสมัครเข้าเล่นได้ผ่านมือถือ ระบบเว็บ
  SLOT เว็บตรงฝากถอน ไม่มีขั้นต่ำ ที่รองรับโปรแกรมเล่นอินเตอร์เน็ตบนมือถือได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าผู้เล่นจะอยู่ที่ใด ก็สามารถเข้ามาเล่นเกมได้ทุกสถานที่ ให้อิสระสำหรับในการลงทุนเป็นของผู้เล่นทั้งสิ้นสล็อตออนไลน์ผ่าน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ครบเครื่องในทุกด้านๆสมัครรหัสวันนี้นี้ ลุ้นรับสิทธิประโยชน์และ
  promotionต่างๆ มากมาย เช่น โปรสมัครสมาชิกใหม่ โบนัส 50%,
  โปรฝากเงินครั้งแรก โบนัส 10%และอื่นๆอีกมากมาย มาพร้อมบริการและระบบดีๆ ต่างๆ เช่น ระบบฝากถอนออโต้ได้อย่างสะดวก ด้วยขั้นตอนที่ง่ายเเสนง่าย บนวิถีทางหลักเว็บไซต์เดียวเพียงแค่นั้น ที่รองรับการเข้าเล่นผ่านมือถือทุกระบบ
  เพื่อความสบายเรียบง่าย ต่อการเข้าใช้งานเป็นอย่างยิ่ง พร้อมเข้ามาทำเงินได้ทุกช่วง ผ่านเว็บไซต์มาตรฐาน ไม่ผ่านเอเย่นต์ สล็อตของเรายังมี ผู้ให้บริการที่มาพร้อมกับการบริการ ที่สามารถตอบปัญหาด้านเกมสล็อตออนไลน์ ได้เป็นอย่างดี ทั้งยังในส่วนของการบริการเกมสล็อตที่ครบวงจร
  ไปจนถึงระบบการให้บริการที่มีคุณภาพมากที่สุด ถ้าเกิดคุณได้สมัครเข้าเล่นกับพวกเรา ผ่านทาง เข้าเล่นสล็อต เว็บสล็อตเว็บตรง คุณจะได้รับผลดีดีๆล้นหลาม ที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำเงินของคุณ เราเป็นผู้ให้บริการเกมสล็อตเว็บตรง ที่เหมาะสมที่สุดในประเทศ ซึ่งสามารถเข้าเล่นสล็อต ซุปเปอร์สล็อต เว็บใหม่ได้อย่างสนุกแล้วก็ทำเงินกลับไปได้อย่างมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นมือใหม่ สามารถเข้าเล่นและก็ทำเงินได้อย่างง่ายดาย ค่ายใหญ่ที่กำลังเดินทางมาแรงอย่างยิ่งณ
  เวลานี้คือสล็อตXOมากับความเพลิดเพลิน ในแนวเกมที่นานาประการไม่เหมือนกับค่ายอื่นๆกราฟิกสุดยอดเยี่ยม ทั้งยังยังแจกแจ็คพอเพียงแบบย้ำๆ เว็บหลัก ทำให้ผู้เล่นได้เข้ามาคว้าเงินรางวัลก้อนกลับไปอย่างสาใจ ผู้ให้บริการชื่อดังสุดยอด สล็อตเว็บไซต์ตรง เกมสล็อตในแต่ละเกมจะมากับโบนัสที่มีมูลค่าสูง
  ยิ่งกดหมุนสปินมากเยอะแค่ไหนจังหวะที่กำลังจะได้รับรางวัลโบนัสก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามไปด้วย มีเกมสล็อตหลายร้อยเกมให้เลือกเฟ้นอย่างไม่รู้จบไม่ว่าจะเป็น สล็อตsuper , slot ambเว็บใหม่จัดเต็มทุกความสนุก รวมทั้งเงินรางวัลมากมาย แจกแบบไม่มีกลั้นทุกเมื่อเชื่อวันผู้ให้บริการเกมสล็อตชั้นหนึ่ง ที่ได้วางแบบเกมสล็อตบนมือถือ ทำให้ผู้เล่นไม่เสียโอกาสสำหรับในการเข้าเล่นเกมสล็อต ในทุกช่วงเวลาที่ต้องการ เพราะว่า สล็อตออนไลน์ทั้งผอง มากับรางวัลแจ็กเพียงพอตให้ได้ลุ้นตลอดเวลาการเล่นเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ เล่นง่ายผ่านบนมือถือเป็นโอกาสดีๆที่จะทำให้ท่านได้โอกาสได้ลุ้นรางวัลแจ็คพอแตก จากเกมสล็อตได้ทุกเมื่อ แล้วก็ยังสามารถเข้าเล่นได้ทั้งยัง คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก รับประกันในเรื่องของระบบที่ไหลลื่น ในระหว่างการเล่นอย่างแน่นอนเพียงแค่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับเรา ลุ้นรับสิทธิประโยชน์พิเศษ และ PROMOTIONต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดก็สามารถเข้าเล่นได้อย่างสะดวกทุกเกมเว็บพนันออนไลน์ เกมใหญ่ที่สุดมีเกมให้เลือกมากมาย เช่นโจ๊กเกอร์สล็อต slot pragmatic joker gamingSLOTXO มาพร้อมระบบการฝากถอนอัตโนมัติทั้งผอง แตกหนักสะดวกเร็ว แค่เพียงไม่กี่ขั้นตอน มีทุนน้อยก็เข้ามาเล่นได้
  สล็อตไม่มีขั้นต่ำ
  จะเลือกฝากเข้ามาด้วยเงินเท่าไหร่ก็ได้ หรือจะถอนออกไปเท่าไรก็ได้แบบไม่ยั้ง ด้วยระบบการให้บริการที่เสถียรสามารถทำรายการได้ด้วยตัวเอง
  ภายในเวลาไม่เกิน 10 วินาที เงินก็เข้ากระเป๋าของคุณในทันทีสมัครเข้าเล่นได้ผ่านระบบเว็บไซต์ตรง ค้ำประกันความปลอดภัย เล่นได้จ่ายจริง

 13. I know this web page offers quality based posts and additional material, is there any other web page which
  presents such things in quality?

 14. สล็อตเว็บใหญ่สล็อตตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ไม่มีอย่างน้อยเว็บพนันสล็อตเกมสล็อตแตกง่าย 2022 Slotเว็บใหญ่สล็อตออนไลน์ตรงไม่ผ่านนายหน้าไม่มีอย่างต่ำเว็บพนันสล็อตออนไลน์
  สล็อตสามารถเล่นผ่านระบบออนไลน์ได้ง่าย เพียงท่านมีมือถือเครื่องเดียว เชื่อมต่อInternetเพียงแค่นั้นเว็บสล็อตออนไลน์ที่เล่นได้ทุกวัยไม่ว่าท่านจะอยู่บ้าน ก็เชี่ยวชาญร่วมบันเทิงใจกับ slot สล็อตออนไลน์เว็บหลักตรง ไม่ผ่านคนกลางที่เราพร้อมบริการ เกมคาสิโนที่มีเกมมากนานัปการค่าย ให้ผู้เล่นได้เลือกเล่นกันกล้วยๆสล็อตเว็บตรงสล็อตตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์ไม่มีอย่างต่ำ จะมีผลให้ท่านได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆกับเราSlotสลับซับซ้อน โบนัสให้เยอะพร้อมให้บริการรวมทั้งมีทีมงานมากกว่าสองร้อยคนที่ดูแลผู้เล่นอยู่ คณะทำงานของเรามีประสบการณ์มากยิ่งกว่าสองyearเว็บสล็อตออนไลน์ปัจจุบันไม่ว่าผู้เล่นจะกำเนิดปัญหาฝากเงินไม่มี ขั้นต่ำหรือต้องการขอคำแนะนำเกี่ยวกับGameSlotOnline หรือปัญหากับระบบคณะทำงานเราก็เชี่ยวชาญปรับปรุงได้อย่างเร็ว ทันใจแน่นอนแม้กระนั้นให้อย่าพลาดโอกาสดีๆกับพวกเราโปรสมัครสมาชิกใหม่สล็อตเว็บเล่นสล็อตตรง โบนัสแตกหนักโปรโมชั่นสล็อตออนไลน์มากรออยู่ สล็อตแตกง่ายเว็บเดิมพันสล็อตออนไลน์ตรงไม่ผ่านนายหน้าไม่มีอย่างต่ำเกมมากมาย เกมสล็อตออนไลน์เยอะไม่ว่าจะเป็นเกมสล็อต,
  บาคาร่า,กีฬา|กีฬาออนไลน์|เกมกีฬา|เกมกีฬาออนไลน์|บอล|ฟุตบอล แล้วก็อื่นๆอีกมากมายที่มีให้ท่านนั้นได้รื้นเริงกับเกม สล็อตสล็อตเว็บใหญ่รวมค่ายเว็บพนันสล็อตตรง
  ไม่ผ่านนายหน้า พร้อมจังหวะการชำระเงินเดิมพันที่จะทำให้ท่านนั้นลุ้นกันมันๆสล็อตแตกง่าย 2022ไม่มีอย่างต่ำปัจจุบันสล็อตออนไลน์เล่นงานได้เงินจริง ท่านต้องมีสติเมื่อใดก็ตามเล่นสล็อตออนไลน์สล็อตเว็บตรงตรง ไม่ผ่านคนกลาง เว็บพนันสล็อตตรง กำลังมาแรงสล็อตเครดิตฟรี Slotเว็บใหญ่สล็อตตรงกำลังมาแรง เครดิตฟรีสล็อตผู้เล่นที่กำลังมองหาเว็บไซต์สล็อตออนไลน์สล็อตออนไลน์ไม่มีอย่างต่ำเว็บเกมสล็อตของพวกเราตอบปัญหาเครดิตฟรีสล็อตเหมาะสมกับผู้เล่นที่อยากศึกษาเล่าเรียน แบบอย่างการชนะ ฟิพบร์เกมเพื่อให้ผู้เล่นนั้นเข้าใจตัวเกม ต้นแบบเกมว่าควรต้องเล่นสล็อตเว็บใหญ่สล็อตออนไลน์ตรง ไม่ผ่านคนกลางแบบไหนนับว่าเป็นเทคนิคเล็กๆของเกมนั้นจะมีผลให้ผู้เล่นนั้นเชื่อมั่นทุกการวางเงินพนันมากเพิ่มขึ้นมีใบรับรองช่องทางชนะก็จะเพิ่มขึ้นอีกต้วย เล่นให้คุ้นชินรู้เรื่องให้มากมายสล็อตเครดิตฟรี 2022เล่นได้ทุกGameไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ๆที่พวกเราได้สะสมมาให้ทุกสัปดาห์หรือเกมมันที่ได้รับความนิยมก็ทำได้ร่วมสนุกสนานกันได้กับสล็อตแตกง่ายโดยไม่ต้องฝากเงิน ถอนเงินเข้าระบบของเราก่อนเลย และไม่จำต้องใช้เงินของนักเดิมพันเองท่านจะได้เจอกับประสบการณ์ที่ท่านอาจไม่เคยพบเจอที่แหน่งใดมาก่อนของพวกเราให้ทุกท่านนั้นต้องใจแน่ๆ โปรโมชั่นมีให้ไม่ยั้งเพื่อเพิ่มความสนุกสนานไปอีกขั้นกับสล็อตออนไลน์ เว็บหลักสล็อตออนไลน์ตรง
  ลิขสิทธิ์แท้ ค่ายเกมสล็อตออนไลน์มาก เว็บสล็อตออนไลน์ตรงลิขสิทธิ์แท้ ค่ายเกมสล็อตออนไลน์มาก พวกเรามีคณะทำงานคัดสรรค์GameSlotOnlineเว็บสล็อตออนไลน์ตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์ ไม่มีอย่างต่ำ ล้นหลามมีแม้กระนั้นเกมมันส์ๆเกมที่การันความมันส์ พร้อมสูตรSlot 2022 คำนวณด้วยระบบ AIหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ เพิ่มช่องทางเอาชนะการเล่นสล็อตสล็อตเว็บใหญ่แท้ ไม่มีอย่างน้อยแล้วก็พวกเราได้มีการอัพเดตเกมใหม่ๆอยู่เป็นประจำเรามีเกมล้นหลามมากยิ่งกว่า
  สองพันGameจากค่ายดังไม่ว่าจะเป็นPG SLOTสล็อตโจ๊กเกอร์ slot
  xoรวมทั้งฯลฯพร้อมให้บริการผู้เล่นไม่ว่าท่านจะอยู่ที่มุมไหนของโลกกันเลยสล็อตแตกง่ายกับGameที่มีวิธีการเยอะมาก การหมุนให้ครบทั้งหมดทั้งปวงราวๆเทคนิคง่ายๆคนใดกันแน่ก็เล่นได้

 15. Hey! I know this is somewhat off topic but I was wondering
  if you knew where I could find a captcha plugin for
  my comment form? I’m using the same blog platform as yours
  and I’m having trouble finding one? Thanks a lot!

 16. สล็อตสล็อตออนไลน์เว็บตรงตรงไม่ผ่านนายหน้าไม่มีอย่างต่ำเว็บเดิมพันสล็อตสล็อตแตกหนัก 2022 สล็อตเว็บเล่นสล็อตออนไลน์ตรงไม่ผ่านคนกลางไม่มีอย่างต่ำเว็บเกมสล็อต เกมสล็อตออนไลน์เชี่ยวชาญเล่นผ่านระบบOnlineได้ง่าย แค่เพียงท่านมีโทรศัพท์เครื่องเดียว เชื่อมต่อInternetเพียงแค่นั้นเว็บเดิมพันสล็อตออนไลน์ที่เล่นได้ทุกวัยไม่ว่าท่านจะอยู่Home ก็ทำได้ร่วมสนุกกับ สล็อต สล็อตออนไลน์เว็บหลักตรง
  ไม่ผ่านคนกลางที่เราพร้อมบริการ เกมคาสิโนออนไลน์ที่มีเกมมากมายนานาประการค่าย
  ให้ผู้เล่นได้เลือกเล่นกันกล้วยๆSlotเว็บตรงสล็อตออนไลน์ตรง ไม่ผ่านคนกลางไม่มีขั้นต่ำ จะทำให้ท่านได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆกับเราสล็อตสลับซับซ้อน โบนัสให้มากพร้อมให้บริการและมีทีมงานมากยิ่งกว่า200ผู้ที่ดูแลผู้เล่นอยู่ ทีมงานของพวกเรามีประสบการณ์มากยิ่งกว่า 2
  ปีเว็บเดิมพันสล็อตล่าสุดไม่ว่าผู้เล่นจะเกิดปัญหาฝากเงินไม่มี
  อย่างต่ำหรืออยากได้หารือเกี่ยวกับGameSlotOnline หรือปัญหากับระบบทีมงานพวกเราก็สามารถปรับแต่งได้อย่างเร็ว ทันใจแน่ๆแต่ให้อย่าพลาดโอกาสดีๆกับพวกเราลงทะเบียนสมัครสมาชิกใหม่สล็อตเว็บพนันสล็อตออนไลน์ตรง โบนัสแตกหนักโปรโมชั่นสล็อตออนไลน์เยอะคอยอยู่ สล็อตแตกง่าย 2022เว็บเดิมพันสล็อตออนไลน์ตรงไม่ผ่านคนกลางไม่มีอย่างต่ำเกมมากมาย Slot Onlineมากไม่ว่าจะเป็นGameSlot,บาคาร่าออนไลน์,กีฬา|กีฬาออนไลน์|เกมกีฬา|เกมกีฬาออนไลน์|บอล|ฟุตบอล
  รวมทั้งอื่นๆอีกมากมายที่มีให้แด่คุณนั้นได้บันเทิงใจกับเกม สล็อตสล็อตออนไลน์เว็บใหญ่รวมค่ายเว็บเดิมพันสล็อตออนไลน์ตรง
  ไม่ผ่านนายหน้า พร้อมจังหวะการวางเงินพนันที่จะทำให้ท่านนั้นลุ้นกันสนุกๆเกมสล็อตแตกง่าย
  2022ไม่มีอย่างน้อยล่าสุดSlot Onlineโจมตีได้เงินจริง ท่านจะต้องมีสติครั้งใดก็ตามเล่นSlot
  Onlineสล็อตเว็บใหญ่ตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์ เว็บหลักสล็อตออนไลน์ตรง กำลังมาแรงแจกเครดิตฟรี สล็อตเว็บใหญ่สล็อตออนไลน์ตรงกำลังมาแรง สล็อตเครดิตฟรีผู้เล่นที่กำลังมองหาเว็บเดิมพันสล็อตออนไลน์SlotOnlineไม่มีขั้นต่ำเว็บเดิมพันสล็อตของพวกเราตอบโจทย์สล็อตเครดิตฟรีเหมาะกับผู้เล่นที่อยากได้ศึกษาเล่าเรียน ต้นแบบการชนะ ฟิพบร์เกมเพื่อให้ผู้เล่นนั้นเข้าใจตัวเกม ต้นแบบเกมว่าจะต้องเล่นสล็อตเว็บสล็อตออนไลน์ตรง ไม่ผ่านนายหน้าแบบไหนถือเป็นวิธีเล็กๆของGameนั้นจะมีผลให้ผู้เล่นนั้นเชื่อมั่นทุกการจ่ายเงินพนันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีใบรับรองจังหวะชนะก็จะเพิ่มขึ้นอีกต้วย
  เล่นให้เคยชินรู้เรื่องให้มากแจกฟรีเครดิต
  2022เล่นได้ทุกเกมไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ๆที่เราได้รวบรวมมาให้ทุกสัปดาห์หรือเกมสนุกที่ได้รับความนิยมก็ทำได้ร่วมบันเทิงใจกันได้กับสล็อตแตกง่าย 2022โดยไม่ต้องฝากเงินเข้าสู่ระบบของเราก่อนเลย และไม่จะต้องใช้เงินของนักพนันเองท่านจะได้เจอกับประสบการณ์ที่ท่านบางทีอาจไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนของเราให้ทุกคนนั้นชอบใจแน่ๆ โปรโมชั่นมีให้ไม่ยั้งเพื่อเพิ่มความมันส์ไปอีกขั้นกับSlotOnline เว็บพนันสล็อตตรง
  ลิขสิทธิ์แท้ ค่ายเกมสล็อตออนไลน์มากมาย เว็บสล็อตออนไลน์ตรงลิขสิทธิ์แท้ ค่ายSlot Gameมากมาย
  พวกเรามีคณะทำงานคัดสรรค์GameSlotOnlineเว็บใหญ่สล็อตตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
  ไม่มีอย่างน้อย เยอะมากมีแม้กระนั้นเกมมันๆเกมที่การันสนุกสนาน พร้อมสูตรสล็อต
  2022 คำนวณด้วยระบบอัตโนมัติ 100% เพิ่มจังหวะเอาชนะการเล่นSlotเว็บพนันสล็อตแท้ ไม่มีขั้นต่ำแล้วก็เราได้มีการอัพเดตเกมใหม่ๆอยู่ตลอดเรามีเกมมากไม่น้อยเลยทีเดียวมากยิ่งกว่า สองพันGameจากค่ายดังไม่ว่าจะเป็นสล็อตพีจีโจ๊กเกอร์สล็อต XoSLOTและฯลฯพร้อมให้บริการผู้เล่นไม่ว่าท่านจะอยู่ที่มุมไหนของโลกกันเลยสล็อตแตกหนัก 2022กับGameที่มีเทคนิคจำนวนมาก การหมุนให้ครบทั้งหมดราวๆเคล็ดลับง่ายๆคนใดกันแน่ก็เล่นได้

 17. Hurrah! After all I got a web site from where I be capable of in fact get valuable information concerning
  my study and knowledge.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *