Valsts svētku pasākumi un sumināšanas Tukuma novadā

Jau sākot ar šodienu, visā novadā atzīmēs Valsts svētkus – būs koncerti, svētku balles un novadnieku sumināšana.

 

Tukums

Apbalvošanas pasākums

 1. novembrī 16.00 Tukuma 2. vidusskolā notiks Tukuma novada pašvaldības rīkotais apbalvošanas pasākums. Pēc tā koncertuzvedums «Imants Ziedonis. Vēstījums Tev» (režisore Liene Bēniņa, piedalās Rihards Jakuško, Atis Ozols, Laura Tuča, Krišjānis Goba, Valters Biezbārdis, Kristaps Grīnbergs, Elīza Zelča). Ieeja ar ielūgumiem, iepriekš piesakoties pa tālruni: 22030349.

Koncerts Brīvības laukumā

 1. novembrī 20.00 būs svētku koncerts Brīvības laukumā, kurā piedalīsies aktieru ansamblis «Ilga» (Ērika Eglija-Grāvele, Aldis Siliņš, Gundars Silakaktiņš un Lauris Subatnieks). Ieeja – brīva. Darbosies āra kafejnīcas.

Svētku koncerts

 1. novembrī 19.00 kultūras namā būs Latvijas valsts svētkiem veltīts koncertuzvedums «Tauta mana ZEME». Piedalīsies Ivars Ozols (koncertmeistars, taustiņi), Justs Liepiņš (ģitāras), Māris Radziņš (elektriskā ģitāra), Kristaps Ezeriņš (bass), Rinalds Jukna (bungas), Artūrs Dumbris, Elīna Krastiņa, Paula

Mihailova, Rihards Saule (solisti) un Tukuma profesionālās ievirzes deju skolas solisti. Ieeja – bez maksas. Ielūgumi uz koncertu pieejami kultūras nama kasē (skaits ierobežots).

Kandavas un pagastu apvienība

Cērē

 1. novembrī 19.00 Cēres pamatskolas zālē būs svētku koncerts, kurā uzstādies duets «Eridana». Ieeja – bez maksas.

Matkulē

 1. novembrī 18.00 būs svētku koncerts, kurā ar programmu «Jauna ērā» uzstāsies Nacionālā teātra aktieri Madara Botmane un Kristians Kareļins. Pasākuma laikā paldies tiks teikts Kristīnei Ripai, Valdim Kronbergam, Sandim Dedilam.

Vānē

 1. novembrī t 21.00 – groziņballe kopā ar apvienību «Zelta Kniede» (ieeja – 10 eiro).

Zantē

 1. novembrī 19.00 Zantē tiks atzīmēta Latvijas 105. un Zantes kultūras nama – 25. dzimšanas diena. Būs svētku koncerts, kurā piedalīsies arī dziedošais aktieris Andris Bērziņš un tiks cildināti zantenieki. Paldies teiks Silvijai Tiltiņai, tāpat cildinājuma apliecinājumus saņems: Daina Eversone, Liesma Upmane, Egija Lāce, pateicības par iesaisti kultūras dzīvē: Inita Usa, Dace Rasa, Elita Ose, Daiga Poška, Antra Grundmane un Ina Grīsle. Pēc koncerta 22.00 – svētku balle, kurā spēlēs grupa «Roja».

Zemītē

 1. novembrī 19.00 Zemītes tautas namā būs svētku koncerts ar amatierkolektīvu un muzikālās apvienības «Polārzvaigzne» piedalīšanos. Koncerts – bez maksas. Pēc koncerta – karaoke un deju vakars «Skaistākās dziesmas Latvijai». Ieeja – 5 eiro.

Kandavā

 1. novembrī 14.00 Kandavas evaņģēliski luteriskā baznīcā būs svētku dievkalpojums. Bet 18.00 Kandavas kultūras namā – LR proklamēšanas gadadienai veltīts svinīgs pasākums, kur ar muzikāliem sveicieniem uzstāsies Kandavas dāmu grupa pianista Anatolija Livča vadībā un jauktais koris «Kandava» diriģenta Rūdolfa Bacāna vadībā. Pasākuma laikā tiks pasniegti arī apbalvojumi. Tā «Kandavas un pagastu apvienības Pateicību» saņems: Raimonds Egle, Renārs Caune, Dagnija Gudriķe. Apbalvojumu «Kandavas un pagastu apvienības Gada Labdaris» saņems: Gunta Brūvere. «Kandavas un pagastu apvienības Gada Lepnums» – basketbola komanda «Kandava/Anzāģe». «Kandavas un pagastu apvienības Gada Uzņēmējs» – Lelde un Vlads Kovaļovi. Tāpat pasākuma laikā sveiks arī tos Kandavas un pagasta iedzīvotājus, kuri 17. novembrī būs saņēmuši Tukuma pašvaldības apbalvojumus un būs klātesoši svinīgajā pasākumā Kandavā, tas ir: Aiju Švāni, Daigu Pugu, Ligitu Pīternieci, Ingu Ābelīti un Andi Ābelīti, Vēsmu Zapacki, Dainu Eversoni, Dzintru Lindi, Imantu Skricki, Ojāru Budženu, Andri Aleksīnu, Agnesi Priedi, Ivonnu Studenu. Pēc svinīgā pasākuma 21.00 Valsts svētku groziņballe kopā ar grupu «Lustīgais Blumīzers».

Jaunpils un Viesatu pagasts

Viesatās

 1. novembrī 22.00 Viesatu kultūras namā būs balle kopā ar grupu «Index». Ieeja – 7 eiro.

Jaunpilī

Svētku pasākums notiks 19. novembrī 19.00. Pasākuma laikā godinās Tukuma novada pašvaldības apbalvojuma ieguvējus: Kasparu Leimani, Aiju Švāni,  Judīti Valaini, Ilzi Rencbergu un Ievu Rencbergu. Tāpat godinās pagasta pārvaldes apbalvojumiem izvirzītos kandidātus: «Goda Jaunpilnieci» Baibu Rasu, «Gada biedrību» –  «BK Jaunpils» un treneri Artūru Zarembu, «Gada jaunieti» – Emīlu Zekundi, gada senioru – Ligiju Rutku, «Gada ģimeni» – Šteinu ģimeni – Māri un Indru Šteinus, «Gada darbinieku» – Arni Kārkliņu, «Gada pedagogu» – Agitu Trokšu-Grāvīti, «Gada Jaunpilnieku» – Kristīni Liepiņu, «Gada amatiermākslas kolektīvu» – Jaunpils jaukto kori, «Gada pasākumu» – labdarības koncertu «Ar mūziku pret vētru». Ar koncertu «Mūžības skartie» uzstāsies Mārtiņš Vilsons, Jānis Lūsēns, Evija Mundeciema. Pēc svinīgā pasākuma 22.00 svētku balle kopā ar Māri Blāzi.

Lapmežciemā 

Tautas namā svētku koncerts notiks 17. novembrī 19.00. Uzstāsies amatiermākslas kolektīvi, kā arī brāļi Auzāni un vokālā grupa «Sirdtoņi». Pēc koncerts – balle (ieeja – 10 eiro). Pasākum laikā suminās: Lapmežciema brīvprātīgos ugunsdzēsējus – Nauri Galancevu, Edgarau Egli un Oskaru Neilandu, biedrības «Labklājībai» valdes priekšsēdētāju Daci Treimani-Freimani, ilggadējās bērnudārza «Vilnītis» audzinātājas: Dainu Jansoni, Zandu Jansoni un auklīti Anitu Cišu, Birutu Druku, Airitu un Gati Mūrniekus, Lailu Lazdiņu.

Engurē

Valsts svētku pasākums notiks 18. novembrī 19.00. Koncertā uzstāsies kultūras nama amatiermākslas kolektīvi un muzikālā apvienība «Jumis». Tāpat arī būs aplūkojama Ata Bērziņa fotogrāfiju izstāde «Laiks». Pasākumā laikā suminās pagasta iedzīvotājus, kas saņēmuši Tukuma novada, kā arī pagasta pārvaldes cildinājumus: BUB «Engure», Kasparu Kārkliņu, Olgu Ritikovu, Normundu Šēru, Dinu Feldbergu, Helēnu Valdmani, Lilitu Kacubu un Arti Ābolu. Pēc koncerts 22.00 balle kopā ar grupu «Vēja radītie».

Smārdē

Valsts svētku pasākums Smārdē norisināsies Šlokenbekas muižā 17. novembrī 18.00. Būs svētku koncerts, kā arī pasniegs «Pateicības rakstus»: Olitai Silavai, Aivaram Buzam, Mārim Turkam, Guntai Frišfeldei. Tāpat šajā vakarā suminās Sakoptāko īpašumu dalībniekus, kā arī konkursa laureātus, kas ar saviem vides objektiem kuplināja pagasta svētkus šajā vasarā: Emsiņu ģimeni, Pilmaņu ģimeni, SIA «Runcis&Co», senioru biedrību «Sarma», «Priežu» un «Plieņkalnu» radošo grupējumu, floristikas darbnīcu «Milzu kalna ornamenti». Pēc svinīgā pasākuma un koncerta – balle kopā ar grupu «Apvedceļš» (ieeja – 10 eiro).

Slampe

Valsts svētku sarīkojums

 1. novembrī 20.00 Latvijas dzimšanas dienai veltīta muzikāla svētku kompozīcija «Nekur tālu, tepat vien». Piedalīsies: Dita Lūriņa, Zane Dombrovska, Jānis Zvirgzdiņš. Ieeja – 5 eiro, senioriem – 3 eiro, biļetes «Biļešu paradīzē»; 22.00 būs svētku balle kopā ar grupu «Pipari». Galdiņu rezervācija un biļešu (10 eiro) iepriekšizpirkšana līdz 14. novembrim. Informācija pa tālruni 20005704 (darba dienās no 8.00 līdz 12.00).

Džūkste

Latvijai – 105

 1. novembrī 17.30 Biedrību namā būs Latvijas dzimšanas dienai veltīts sarīkojums «Līgo, Daugaviņ!». Piedalīsies mūziķi Ilze Rijniece, Samanta Ceruka un Valters Kriškāns; 21.00 būs svētku balle kopā ar Pēteri Gobu un Valdi Veiguli. Ieeja ballē – 3 eiro, galdiņu rezervācija līdz 16. novembrim pa tālruni 21231136.

Sēme/Zentene

Valsts svētku sarīkojums

 1. novembrī 18.30 Zentenes kultūras namā būs Latvijas dzimšanas dienai veltīts sarīkojums, kurā tiks sveikti abu pagastu labo darbu darītāji: vidējās paaudzes deju kolektīva «Ozolīve», vadītāja Evija Bergmane, pulciņa «Čaklās rokas» vadītāja Iveta Liepiņa un pagasta darbiniece Marita Antoņenko. Koncertā dziedās un spēlēs Laine Ligere-Stengrevica un Helvijs Stengrevics. Ieeja – bez maksas; ja nepieciešams transports, iedzīvotāji aicināti par to informēt pa tālruni 27842650; 21.00 būs svētku balle.

Taps gaismas ceļš

 1. novembrī 17.30 tiks veidots Gaismas ceļš kā Sēmes pagasta, tā Zentenes centrā. Privātmāju iedzīvotāji aicināti nolikt svecītes pie sava īpašuma, bet daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji aicināti sazināties ar māju vecākajiem par vietām, kas jāizgaismo. Ikviens aicināts nākamajā dienā svecītes savākt.

Tume/Degole

Valsts svētku koncerts

 1. novembrī 18.30 kultūras namā būs NBS Jūras spēku orķestra koncerts.

Pirms koncerta tiks pasniegtas Pateicības Ilonai un Jurim Fiļimonoviem, Dacei un Raimondam Kalniem, Diānai un Andrim Pētersoniem, Aijai Baranovai, Jānim Auziņam, Ervīnam Guzlēnam, Mārim Jotčikam un Jurim Eglītim.

Pūre

Svinam svētkus!

 1. novembrī 18.00 kultūras namā būs Valsts svētkiem veltīts sarīkojums. Svētku koncertā piedalīsies sieviešu koris «Abava», vidējās paaudzes deju kolektīvs «Pūre», vīru kopa «Vilki». Svētkos tiks pasniegtas pagasta pārvaldes Pateicības: Sandim Aigaram, Jurim Dimitrijevam, Gatim Celitānam, Pumpuru ģimenei, Jānim Krūmiņam, Normundam Briedim, Ilvaram Ozoliņam, Heinriham Hānam, Mārītei Vitei un Evijai Brīvniecei – par personīgu ieguldījumu pagasta tēla veidošanā, vides sakārtošanā un par godprātīgu darbu sabiedrības labā.
 2. novembrī 22.00 būs svētku balle kopā ar grupu «Zvaigžņu lietus». Ieeja 12 eiro, galdiņu rezervācija pa tālruni 26284364.

Velobrauciens Latvijai!

 1. novembrī ar startu 11.00 no Pūres centra laukuma (pie bibliotēkas)

notiks ikgadējais pūrenieku velobrauciens apkārt Pūrei. Maršruta garums 10 km.

Jaunsāti

Svinam Latvijai 105. gadus

 1. novembrī 15.00 tautas namā būs valsts svētkiem veltīts koncerts, kurā piedalīsies Madara Rutka un Jānis Tabūns no grupas «Miera vējos». Tiks pasniegti pagasta apbalvojumi.

Irlava

Svētku koncerts

 1. novembrī 19.00 kultūras namā būs svētku koncerts «Kamēr ir saule

mums», kurā piedalīsies mūziķi Santa Kasparsone un Harijs Joniškāns. Pēc koncerta būs atpūtas vakars kopā ar Mareku Pelsi no grupas «Brīvdiena». Dalības maksa: 12 eiro, būs uzkodas. Galdiņu rezervācija līdz 14. novembrim pa tālruni 26176893.

Lestene

Svētku diena

 1. novembrī 19.00 tautas namā būs Valsts svētkiem veltīts svinīgais sarīkojums, kurā ar muzikālu sveicienu uzstāsies Anta Eņģele, bet svētku ballē spēlēs grupa «Brekšu pekši». Ieeja – 5 eiro, galdiņu rezervācija pa tālruni 27841906, 29157647.

 

 

 

 

 

 

 

Komentāri

 1. Šogad parka atkal bus dzelteni zils apgaismojums, Ukraiņu karogi un godinas Ukraiņu tautu Latvijas valsts svetkos?! Lidz tadam tik idiots var aizdomaties savas valsts svetkos tadu apkaunojumu uztaisit

  1. Tikai idiots, analfabēts un/vai vatnieks nesaprot, ka tā arī ir – ka ukraiņu puiši un meitenes – ukraiņu nācijas zieds tagad mirst arī par mums, par mūsu iespēju dzīvot brīviem no maskaļu ordām…Dievs nedod, ja urlas izlauztos!..

   1. Brauc uz Ukrainu tirliņ un atbalsti nevis gudri raksti! Te ir Latvija un un mes Latvieši to atbalstam.

   2. Kads sakars mums ar Ukrainu? Tu paņem karti rokas atpalikušais, un pastude nedaudz vesturi. Kaut tadiem zombetiem kretiniem vienalga, maļ savu idiotizmu un vis.
    Nevajadzeja provocet Krievus no 2014 gada un karš nebutu

    1. Klau, tu, smerdeli! Jau tavas gramatikas kļūdas parāda, cik īsts latvietis tu esi! Un skaidri redzams, ar kādu informāciju tu aizpildi savas nodzertās smadzenes! Ukraiņi savā zemē var darīt, ko grib! Ja paRaška tur lien, tad tiem ir jādabū pa zobiem! Un šeit vairs nav 2.pasaules karš, kurā boļševiku pusē karoja visas okupētās tautas, un kurus baroja Amerika, Lielbritānija un citas vācu neokupētās rietumvalstis. Tagad pidoRaška ir viena pret Rietumiem. Un tev, idiomēslam, derētu savu klikstamo pievērt! Jo Ukrainā ir skaidri redzams, ko kara gadījumā ir jādara ar kolaborantiem un nodevējiem!

 2. Pirmkārt, kāpēc nebūs svētku salūts? Visās valstīs bliež salūtus.Cilvekiem mirdz acis,prieks. Kas salūtā ir palicis slikts.Otrkārt-kapēc nav svētku balle novada centrā????? Pagastos viss iet pa gaisu-Tukums atkal neko nedara. Tie koncerti ar ielūgumiem sabiedrības krējumam .Parastie ļaudis grib padejot.

 3. Latvija savos svētkos godina ne tikai savus Varoņus , bet arī savus Draugus.
  Ne jau kaut kādi kremļa sarkanie fašisti- vatenieki noteiks kas ir mūsu draugi.

 4. Un draugi mums ir tikai aizokeāna,tik dižvalsts un pasaules policists ASV mūs aizstāvēs gan no dvieļugalvām,gan fašistiem

 5. Bernudarzs tu savu lekciju stasti mammai!!! Pareizi rakstija cilveks Latvijas svetku ir Latviešu svetki, un tik debiliķis var dziedat svešu himnu savas valsts svetkos!

  1. Un Jūs būtu tas dižais latvietis? Ar latviešu valodas gramatiku Jums gan tā stipri čābīgi! Tā varētu rakstīt jūsu tik nīstais ukrainis,kurš gadu nodzīvojis Latvijā,nevis Jūs – it kā latvietis,kurš šeit dzimis un skolā gājis!

 6. Kam vajadzīgs izšķiest naudu salūtiem, ja netā par brīvu var skatīties degošas vates.

 7. Te sanācis riktīgs vates salidojums.
  Esiet parašas patrioti un piesakieties pie kuilo, viņam i.iotgaļa vajadzīga, tikai neaizmirstiet paņemt līdzi melno maisu apdegušo pārpalikumu savākšanai!

 8. Njaaaa vot tadi debiliķi dzivo Tukuma diemžel… vispar redaktores viras Treidem ir japieverš uzmanibu tadiem naidas kurinatajiem un jasoda! Jo deļ tadiem idiotiem visus Latviešus sauc par idiotiem

  1. Par pastaldauņiem! Nevis idiotiem, bet pastaldauņiem! Idiotu nevar nozombēt-pastaldauni var.

   1. Skolnieciņš saka: 17.11.2023 22:01 Ja tev ir slimīga tieksme rakstīt manā vārda, tad ej pie galvas daktera.

  1. Aizmirsi piebilst Ukraiņu dievi ar mums :))))
   Neaizmirsti uzkapt uz skatuvi un dižo runu pateikt plivinot zilu dzeltenu karogu

   1. Un kāpšu ar i runu teikšu,jo kā savādāk lai vērstu nomaldījušos avju atgriesanos pie gaismas ganāmpulka

    1. Skolnieciņš saka: 18.11.2023 12:29 1) Neizliecies par mani. 2) Neesmu kristietis. Man tava alegorija par aitām nav aktuāla.

    2. Dirsejs tu esi, tu pari lupai parspļaut nevari lielais runatajs :)))) ti drukat proti, un pakaļa ieņemt svešķermeni :))))))

   2. Ansis saka: 18.11.2023 11:41 Lūdzu, neaiztiec ukraiņu natīvo ticību: ridnovirstvo. Liec Ukrainu mierā. Es šaubos, ka tu esi dižs palīgs Ukrainai. Savu neapmierinātību, lūdzu, paturi pie sevis.

 9. Nu, te kapitālākie patrioti un dirslaižas augstākās kategorijas . Pilnīgi mūlāpi un lopu bars apkaunojums jebkurai tautai.

 10. Vienas dienas patrioti sākuši riešanu, rīt jau visi turpinās shēmot un kašķēties lai tik saraustu kabatās, vilksies batrakot un lūgs aplosni šefam, kāds lops izmetīs savus mēslus tuvējā meža, trīcēs lai tik krievs neienāk te , lābāk ukraiņus slaktē nevis mūs, tas ir viss patriotisms, vergu stilā.

  1. Ukraiņi ir dievi musu Valsti, A Latvieši un Krievi pedeja vieta, ja kas nepatik brauciet projam ta lielie nacisti klaiga interneta tiem kas ir pret Ukriem

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *