Attēlam ir ilustratīva nozīme

Mitrāju mēnesī ar pārgājieniem, lekcijām un talkām palīdzēs izprast mitrājus

2.februārī ar dažādām publiskam aktivitātēm tiek atzīmēta Pasaules mitrāju diena, skaidrojot mitrāju nozīmi klimata pārmaiņu mazināšanā. Latvijā tematiskās aktivitātes plānotas visa februāra garumā. Ikviens interesents aicināts piedalīties kopumā 19 dažādos Dabas aizsardzības pārvaldes (pārvalde) tematiskajos pasākumos – mitrāju nodarbībās, pārgājienos, talkā, Niedru festivālā, kas palīdzēs izprast mitrāju veidus un nozīmi ikviena cilvēka dzīves kvalitātes nodrošināšanā. Plašāka informācija par visiem mitrāju pasākumiem pieejama www.tiekamiesdaba.lv.

Mitrāji ir teritorijas, kurās pastāvīgi vai periodiski uzkrājas ūdens. Tie ir purvi, upes, ezeri, strauti, palieņu pļavas, mitri un pārplūstoši meži, jūras piekraste, upju deltas, arī cilvēku veidotas ūdenstilpnes. Tie ir ļoti nozīmīgi gan bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, gan cilvēka dzīvē. Tie nodrošina ūdens attīrīšanu, mazina klimata pārmaiņas, uzkrāj oglekli, kā arī ir mājvieta dažādu sugu augiem un dzīvniekiem.

Mitrājus kvalitāti būtiski pazemina neilgtspējīga lauksaimniecības prakse, kas ir galvenais mitrāju zuduma cēlonis nosusināšanas un aizbēršanas dēļ. Daudzi mitrāji, īpaši pilsētu tuvumā esošie, ir pārlieku piesārņoti. Tādēļ šīgada Pasaules mitrāju dienas moto ir “Mitrāju un cilvēku labklājība”, akcentējot mitrāju nodrošinātos ekosistēmu pakalpojumus mūsu dzīves labklājībai, kā arī cilvēku atbildību un nepieciešamo rīcību mitrāju kvalitātes uzlabošanai.

Pārvalde visā Latvijā organizē pasākumus, kas visdažādākajos veidos iepazīstinās ar Latvijas mitrājiem. Līdz ar to katrs var izvēlēties sev ērtāko pasākuma veidu un norises vietu. Piemēram, Kurzemē paredzēta nodarbība “Dzīvā Užava” par mitrājiem un to nozīmi dabā un cilvēku dzīvē, kā arī četri pārgājieni ar atšķirīgu norises vietu, distanci un mitrājiem.

Ķemeru Nacionālajā parkā notiks nodarbības “Ķemeru Nacionālais parks – Mitrāju karaliste”, kurās stundas garumā varēs gūt atbildi uz jautājumu, kāpēc mitrāji ir svarīgi gan dabas daudzveidības nodrošināšanai, gan cilvēka labklājībai. Notiks arī dabas sakopšanas talka Kaņiera ezera apkaimē, lai dabas izziņai būtu apvienota ar praktisko darbošanos.

Arī Latgalē paredzēts pasākums “Mitrāji un cilvēku labklājība”, kurā varēs uzzināt par mitrāju aizsardzību un noskaidrot, kādas dabas vērtības slēpjas Latgales reģiona mitrājos, ar spēles palīdzību iepazīt mitrāju augus un dzīvniekus, noskatīties īsfilmu par Rāznas ezeru, diskutēt par mitrāju lomu un nozīmi dabā un cilvēka dzīvē.

Savukārt Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā notiks pārgājiens un Niedru festivāls, kas arī ir sava veida talka. Proti, lai atbrīvotu jūras piekrasti no niedrēm, tās tiek pļautas. Un iegūtais niedru krāvums ar cilvēku iesaisti pārtop niedru skulptūrās. Pasākums, kas gadiem pulcē skulptūru veidotājus un skatītājus dažādās vietās, šogad atkal atgriezīsies Salacgrīvas Randu pļavās. Šobrīd mainīgie laikapstākļi kavē pasākuma datuma izsludināšanu, taču tuvākajā laikā tas tiks izziņots.

Paralēli šiem pasākumiem februārī notiek arī mitrājiem veltītas nodarbības skolēnu grupām pārvaldes dabas centros. Dabas centru īstenoto pasākumu klāstu mitrāja mēnesī un visa gada nogrieznī var skatīt, kā arī pieteikties nodarbībām var pārvaldes radītajā vietnē www.tiekamiesdaba.lv sadaļā “Notikumu kalendārs”.

Nozīmīgākās mitrāju platības Latvijā veido vairāk nekā 12 400 upes un 2 256 ezeri, kas ir lielāki par vienu hektāru, kopā ar mākslīgajām ūdenskrātuvēm aizņemot ap 3,7 % no Latvijas teritorijas. Purvi kopumā aizņem 2,6 % valsts teritorijas, turklāt no tiem tikai ~57 % ir dabiski un maz pārveidoti purvi.

Konvencija “Par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi” ir pieņemta 1971. gada 2. februārī Irānas pilsētā Ramsārē, tādēļ bieži tā tiek saukta par Ramsāres vai arī par Mitrāju konvenciju. Konvencija ir vienīgais starptautiskais vides aizsardzības līgums, kas veltīts kādai noteiktai ekosistēmai, un tās misija ir mitrāju aizsardzība un apdomīga izmantošana. Latvijā kopš konvencija stāšanās spēkā (1995. gada 25. novembrī) ir noteiktas sešas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas un to kompleksi, kas novērtēti kā starptautiski nozīmīgas mitrāju teritorijas jeb Ramsāres vietas: Engures ezers, Teiču un Pelečāres purvi, Kaņiera ezers, Ziemeļu purvi, Lubāna mitrāju komplekss un Papes mitrāju komplekss. Plašāk www.ramsar.org.

Plānoto pasākumu gaitu var ietekmēt laikapstākļi. Aicinām sekot līdzi ziņu aktualitātēm pārvaldes interneta vietnē www.daba.gov.lv, kā arī sociālajos tīklos Facebook, X (Twitter) un Instagram.

 

Mitrāju mēneša pasākumu programma Kurzemē:

 1. februārī plkst. 14.00-16.00 Liepājas Dabas mājā (Zirgu sala 2, Liepāja) izglītojoša lekcija un nodarbības.
 2. februārī plkst. 11.00-13.00 Alsungas Amatu mājas izstāžu zālē lekcija “Dzīvā Užava” par palieņu pļavām kā nozīmīgu mitrāju veidu Latvijā.
 3. februārī plkst. 10.00-14.00 avotu pārgājiens Kandavā 5-7 km garumā (tikšanās Kandavas autoostā). Pārgājiena maršruts pa Abavas ielejas nogāzēm uz Ozolāju taku.

 

 1. februārī plkst. 10.00-13.00 avotu pārgājiens Rendā (tikšanās pie Jāšu karjera). Pārgājiens pa maz pārveidoto apvidu, izpētot Aclejas avotus, bebraines un mitrus mežus, tāpēc obligāti nepieciešami gumijas zābaki.
 2. februārī plkst. 10.00-13.00 pārgājiens “Purvs satiek jūru” gar Nidas purvu 4-5 km garumā (tikšanās Nidas kapu stāvlaukumā). Šī ir unikāla vieta, vienīgā Latvijā, kur augstais sūnu purvs robežojas ar jūru.

 

 1. februārī plkst. 10.00-12.00 pārgājiens Papes ezera savvaļas zirgu ganībās (tikšanās Brušvītu ciema stāvlaukumā pie savvaļas zirgu ganībām). 2 km garajā pārgājienā izzinās Papes ezera vēsturi, esošo stāvokli un tā dabas vērtības. Kājās jāvelk gumijas zābaki.

 

Pasākumi Pierīgā:

1., 8., 9., 26., 29.  februārī plkst. 15.30-16.30 Ķemeru Nacionālā parka dabas centrā (Meža māja, Ķemeri) nodarbība “Ķemeru Nacionālais parks – mitrāju karaliste”. Dalība jāpiesaka iepriekš, piesakoties interneta vietnes www.tiekamiesdaba.lv sadaļā “Notikumu kalendārs”.

12., 13. februāra plkst. 11.00-12.00 Ķemeru Nacionālā parka dabas centrā (Meža māja, Ķemeri) nodarbība “Ķemeru Nacionālais parks – mitrāju karaliste”. Dalība jāpiesaka iepriekš, piesakoties interneta vietnes www.tiekamiesdaba.lv sadaļā “Notikumu kalendārs”.

 1. februārī mitrāju talka Kaņiera ezera krastā. Tās pamatuzdevums būs uzturēt mitrāja teritoriju ezera apkaimē, sīkāka informācija par talkas norisi vēl sekos.

 

20., 22. februārī plkst. 15.00-16.00 Ķemeru Nacionālā parka dabas centrā (Meža māja, Ķemeri) nodarbība “Ķemeru Nacionālais parks – mitrāju karaliste”. Dalība jāpiesaka iepriekš, piesakoties interneta vietnes www.tiekamiesdaba.lv sadaļā “Notikumu kalendārs”.

 

Pasākums Latgalē:

 1. februārī plkst. 15.00-17.00 Rāznas Nacionālā parka dabas centrā Lipuškos (Skolas iela 3, Lipuški) publisks pasākums “Mitrāji un cilvēku labklājība”.

 

Pasākumi Vidzemē:

 1. februārī no rīta pārgājiens (~10 km) “No bākas līdz bākai” Limbažu novadā gar Vidzemes piekrasti no Ķurmraga bākas līdz Vitrupes bākai, šķērsojot vairākus mitrājus – avotus, dumbrājus, upītes. Labajā pusē visu gājiena laiku varēs skatīt un saklausīt Rīgas līča skaņas. Sīkāka informācija sekos.

 

Niedru festivāls Salacgrīvas Randu pļavās. Plašāk pasākums tiks izziņots vēlāk.

Komentāri

 1. Vispār pārgājienu ar praktisko darbošanos labāk ir saukt par semināru vai praktiskajiem darbiem. Studentiem līdzīgi ir Kolkā katru vasaru, izņemot kovid-19 krīzes laiku.

  1. ? saka: 30.01.2024 10:21 Man nav maģistra zaļajā bioloģijā. Bet ja tev ir nauda, tad tu klausītāja statusā drīksti iziet Kolkas praksi. 1KP = 100 eiro.

 2. Pasaki godīgi-tu esi debīls, vai veiksmīgi izliecies? Kā tevi kojās vēl nav nomušijuši? Tevi reālā dzīvē kāds spēj izturēt ilgāk par 1min, pirms ievelk ar kulaku pa zobiem?

  1. Jautājums saka: 30.01.2024 13:40 Pusīte no koju istabiņas maksā 140 eiro. Es kojās nedzīvoju. Braukāju uz Rīgu ar sabiedrisko transportu. Studentiem ir grūtības strādāt. Tu slodzi neizturēsi un studiju vietu zaudēsi. Pietam darba devēji negrib dot tev darbu specialitātē. Maximā labi baro ar silto ēdienu, par virsstundām tu saņem dubultā. Bet pēc šāda kasiera darba rudenī tu esi noguris. Divus mēnešus drīkst arī atpūsties.

   1. Atbildi uz jautājumu-Tevi reālā dzīvē kāds spēj izturēt ilgāk par 1min, pirms ievelk ar kulaku pa zobiem?

    1. Jautājums saka: 30.01.2024 14:40 Tu spried kā bērns, lai gan esi pieaudzis cilvēks. Tātad tu esi psihiski slims.

   2. Ko es pļūtu-viens brauciens Tukums-Rīga-Tukums maksā pie5,6,tad jau man kojās lētāk un savs labumiņš dddd

 3. Pastrādājis pāris mēnešus vasarā par kasieri Maximā un rudenī esi noguris, ka bez divu mēnešu atpūtas(slaistīšanās) esi studēt nespējīgs???
  To visā nopietnībā saka 24gadīgs jaunietis,kuram tajos gados kalnus gāzt un gāzt.
  Ko darīsi 65 gados, ja jau tagad 24gados čīksti kā vecs vecis?

  He he, sapratu, ka tu esi derīgs tikai sūdzību rakstīšanai, tam tev spēju un spēka netrūkst- vari cept augšā kļauzas bez atpūtas.

  1. 2022 saka: 30.01.2024 16:47 Tolaik es studēju vel RTU MLĶF ķīmijas tehnologos. No mana kursa ķīmijas tehnologus apsolvēja vien ar 20 studentu. No paralēlā dabaszinātņu ķīmijas kursa viss kurss izkrita. Tagad man LU priekšā ir maksāšana par RTU KP. Citādi LU atsakās iekļaut diplomā RTU kredītpunktus.
   Maximā es strādāju virsstundas. Tā ir slodze. Par to maksā dubultā, bet ir nogurums. Cēsīs kā ķīmiķis es darbu nevaru atrast, lai gan man ir KP par 2 gadiem no RTU un LU ĶF es vel par maksu kaut ko apguvu. Studēt BF un vel kaut ko apgūt ĶF, kaut gan abas fakutātes ir vienā ēkā, nevienam neiesaku.

  2. 2022 saka: 30.01.2024 16:47 Braukāt no Cēsīm uz Rīgu LU DAC un atpakaļ katru studiju dienu nogurdina. Kojām man naudas vairs nav. Es RTU kojās kovidlaikā zaudēju naudu.
   Kad ir A daļas kredītpunkti, tad nav tik traki. Bet kad sākas B daļa, tad ir jābraukā pat 5 dienas nedēļā. Tas nav labi.
   Lielākā daļa studentu nestrādā, jo tu izlidosi no budžeta. Darba devēji nav ieinteresēti ņemt darbiniekus uz ceturdaļslodzi vai ņemt kīmiķi uz diviem mēnešiem. Pārbaudes laiks ir trīs mēneši. Un ir strarpība vai tu esi maksas humanitārijs (ap 60% no visiem Latvijas studentiem), vai tu esi inženieris, mediķis, dabaszinātnieks – budžetnieks. Gribu teikt, ka arodskolās mācās 20-gadnieki un viņi paralēli mācībām nestrādā. Un arodskolu līmenis ir tik zems, ka šausmas. Līdz RTU elitārajai vidusskolai viņiem ir tālu. Bet RTU universitāte ir tīrās šaumas, lai gan tur citās programmās ir padaudz humanitāriju, kas nav pat dabaszinātnieki, ne arī inženieri. Viņi studē par maksu un tiek pie humanitāra diploma. Viņiem viss kurss neizkrīt. Es neesmu humanitārās jomas students.

  3. 2022 saka: 30.01.2024 16:47 Pat pieaugušie ņem vienu mēnesi atvaļinājumam. Učukiem skolās brīvbrīdis bez kontaktstundām ir lielāks nekā studentiem. Students, kurš studē fizmatiem radniecīgā studiju programmā, slodzi netur, ja iemanās strādāt algotu darbu. Ir uzņēmēju bērni, kas pie saviem vecākiem strādā. Bet tur nav ko salīdzināt. Vai nu dari piekš sevis, vai Maximā stādā 12 vai 13 h garas maiņas 4 dienas pēc kārtas ar 2 brīvdienām. Studentam ir jāstudē. Biogiem ir Kolka, ģeogrāfiem ir Lode. Un ja tev ir prakse-lauka kurss, tad darbs izpaliek.

 4. Paldies par izsmeļošo skaidrojumu!
  Beidzot sapratu, ka tev kaut ko ieskaidrot ir pilnīgi bezcerīgi, jo mēs esam no divām dažādām pasaulēm.
  Tu meklē iemeslus, lai nestrādātu un lepotos ar savu nabadzību, bet es tieši pretēji.
  Nezin kāpēc es studiju laikā vasaras brīvlaikā varēju celties ap četriem un veikt pietiekami smagu darbu, lai pa divām vasarām nopelnītu ilgi loloto mocīti, ne jau kaut kādu krievu s.du, bet sarkanu čehu Jawa250 par 683rubļiem.
  No tām divām vasarām sapratu divas lietas, ja ko gribi, tad ej uz mērķi, un tādam, kurš pats neko nav izdarījis savām rokām, neaizdod pat salauztu lāpstu.

  1. 2022 saka: 31.01.2024 12:06 Nu, redz. Vai tu esi ķīmijas tehnologs? Ķīmijas tehnologs ar maģistru? Nē. Man RTU matemātikas pasniedzēja teica, ka 90-tajos gados samazināja kontaktstundu skaitu studentiem. Pastāvīgi studēt inženierzinātņu kursus ir grūti. Lai tiktu studēt RTU, vidējai atzīmei ir jābūt virs 7 ballēm. Tālāk tur no mana kursa ir vien 20 absolventu, lai gan studijas uzsāka 75 cilvēki budžetā. Un RTU laikā un pirms RTU es pa vasarām strādāju algotu darbu. Tās kapeikas pat kojas nevar nosegt. Liekas, ka RTU kopš koju uzbūvēšanas padomijā tur remontus nav taisījis.
   Nu, Valdim Kokaram dēli izveidoja karjeru ASV. Par kādu naudu?

  2. 2022 saka: 31.01.2024 12:06 Tagad manai ģimenei kojām naudas nav. Un man pagājušā gada pavasarī nācās no Cēsīm uz LU DAC braukāt 5 dienas nedēļā, jo bija B daļas kursi. Es izvēlējos B daļu apgūt tā, lai būtu mikrobiologs. Bet dekanāts sataisīja tādu grafiku, ka es biju nelaimīgs cilvēks. Cēsīs arī ir LU un RTU filiāles. Maģistratūru iziešu tur. Tu skolotājus māca viengadīgajā maģistra programmā par 1600 eiro. Būšu pedagoģijas maģistrs. Cēsu filiālē maģistros ņem ar jebkādu bakalaura izglītību un pat bez angļu valodas zināšanām. Man labāk derētu mikrobioloģija, bet tā ir vien Rīgā. Kad sakrāšu naudu, man būs pat maģistrs un dokturantūra. Viss būs.

  3. 2022 saka: 31.01.2024 12:06 Arodskolu audzēknis nav students, tas ir skolēns. Turklāt vājāks par ģimnāziju un liceju audzēkni vairumā gadījumu.

 5. Thank you for every other wonderful post. The place else may anybody get that kind of
  information in such a perfect method of writing?

  I have a presentation next week, and I am at the search for such information.

 6. I was recommended this web site by my cousin. I am not
  sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about
  my problem. You are incredible! Thanks!

 7. Useful information. Lucky me I discovered your site by chance, and
  I’m stunned why this accident did not happened earlier!
  I bookmarked it.

 8. Hi to all, how is the whole thing, I think every one is getting more from this website, and your views are
  good in favor of new people.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *