ntz.lv

Gudriem saimniekiem gudri suņi

Suņu īpašnieku izglītošana, kā arī suņu socializācija un apmācība, ir galvenais priekšnoteikums, lai tie veiksmīgi integrētos sabiedrībā. Šobrīd bieži tiek sakosti cilvēki, laukos suņi plēš lopus un meža dzīvniekus. Tā galvenais iemesls ir suņu īpašnieku zināšanu trūkums un tādu suņu turēšana, kuri nav socializēti un mācīti.

Sāk izsniegt izdienas pensijas apliecības

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) no 1.marta visās klientu apkalpošanas vietās bez maksas sāk izsniegt izdienas pensijas saņēmēja apliecības Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem, lidotājiem, jūrniekiem un citiem transporta darbiniekiem, kam piešķirta izdienas pensija.

Izsludinātas pašvaldību vēlēšanas

Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) šodien izsludināja šā gada 1. jūnijā plānotās republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas. Pašvaldību vēlēšanas notiks 119 pašvaldībās – 9 republikas pilsētās un 110 novados.

LPS nosūta atklātu vēstuli valdībai par situāciju siltumapgādē

Aptaujātās pašvaldības pēc stāvokļa uz 1. janvāri ir fiksējušas iedzīvotāju parādsaistības vēl nebijušā apjomā (39,67 miljoni latu). Parādu kopapjoms, salīdzinot ar iepriekšējo gadu pieaudzis par 24,9%. Analīze liecina, ka īpaši kritiska situācija ir novadu pašvaldībās, kur parādsaistību apjoms pieaudzis vairāk par 31%.