Jānis Vītols

Visu daru es ar prieku

Tā to dara arī 705. Pūres mazpulks kopā ar savu vadītāju – skolas direktores vietnieci audzināšanas darbā Gunitu Siljāni. Viņi 10. oktobrī svinēja sava mazpulka atjaunotnes 15. gadskārtu.

Jaunsātos tērē apvienošanās naudu

Firma SIA «Amatnieks» remontē Jaunsātos pagastmāju. Uzlikts divslīpju jumts. Siltina ēkas ārsienas. Apmet un krāso ēkas fasādi. Ēkas iekštelpu remonts un logu nomaiņa jau veikta iepriekš. Pagastmājas atjaunotnei tērēti 65 000 latu. Nauda no valsts līdzekļiem, kas piešķirti par apvienošanos novadā. Par šiem līdzekļiem vēl bruģēs pagalmu pie pagastmājas un siltinās skolas ārsienas.

Sirdsmājiņa pustūkstotim cilvēku

Šogad Slampes kultūras pilij jubileja. Jau 30 gadu tā kopā ar šīs puses ļaudīm un nes tiem gara gaismu. Te ir pārskatāma skatuve, kur kupls skatītāju pulks var lūkot teātra izrādes. Kultūras pilī nereti viesojas vadošie teātru kolektīvi. Ir skatuve, kur izvērsties un gana ļaužu piepildīta zāle.

Zemenes ar rokām aprauš

Slampes pagasta zemnieku saimniecības «Gaiķi» ļaudis stāda zemenes. Visapkārt zelto rudens. Zemeņu lauks dziļi ieelpo rudenīgo gaisu. Saimnieci Helēnu Kokareviču, kura bažījās, vai nav par vēlu, stādi mierina: "Labi būs. Atvasara vēl lablaiku līdzās vaļosies un vispār, šķiet, ka ziema nebūs barga. Izdzīvosim.

Sātu baznīcai- 230

5. oktobrī, evanģēliski luteriskā Sātu draudze svinēja sava Dievnama 230. gadskārtu. Jubilejas diekalpojumā, piedalījās ap 400 ļaužu. Dievkalpojumu vadīja Sātu draudzes mācītājs Edvīns Vilks, klāt bija Latvijas evanģēliski luteriskās baznīcas Liepājas diacēzes bīskaps Pāvils Brūvers, kaimiņdraudžu gani: Guntis Dimants, Jānis Saulīte, Mārcis Zeiferts un Jānis Smilgainis. Dievnamu pieskandēja mākslinieki: Ingus Pētersons, Ritma Zāģere, Tukuma draudzes koris kā arī Tumes sieviešu vokālais ansamblis.

Sacenšas spicākie novusisti

Patlaban Tukuma sporta un atpūtas kompleksā notiek Latvijas Republikas 2008. gada komandu čempionāts novusā vīriešu virslīgā. Sacensībās piedalās ap simts novusistu no 16 komandām. Tukuma rajonu pārstāv 4 komandas – 25 sportisti.

Gan medicīnas māsiņa palīdzēs

No 1. oktobra, pilsētas domes sociālajā departamentā strādā medicīnas māsa Ligita Kalēja. Kalējas kundze veiks primāro veselības aprūpi – izmērīs asinsspiedienu, izskaitīs pulsu, noteiks cukura līmeni asinīs, veiks injekcijas, ja ir ārsta norīkojums, izskaidros zāļu lietošanu, uzturēs saikni ar ģimenes ārstu. Bijām klāt, kad medicīnas māsiņa L. Kalēja uzklausīja jauntukumniekus, kas raizējās par veselību. Patiesībā medicīnas māsiņai jārūpējas par sociālo māju iemītnieku, pensionāru un invalīdu labsajūtu, bet neatsaka nevienam.

Mīliet mani un es jūs!

1. oktobrī tika atzīmēta Pasaules Veselības organizācijas izsludinātā veco ļaužu diena. Apciemojām Annu Mīlmanes kundzi no Baznīcas ielas. Kundzi kundzes labākajos gados. Fotogrāfijā taču var itin labi redzēt, ka tā ir tiesa.