Meldra, Meldris, Melisa

Tukuma domnieku atalgojums augustā

Twitter
FaceBook
print
2013. gada 22. septembris 22:44

Mūsu laikraksta interneta mājas lapas komentāros izlasījām, ka jau pāris mēnešus Tukuma novada domes mājas lapā neesot apskatāmas domes amatpersonu algas. Otrdien, 17. septembrī, pārliecinājāmies, ka tiešām atalgojuma lapu atvērt nebija iespējams – tās vietās bija lasāms paziņojums par kļūdu.

Kā skaidroja Tukuma novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Aiga Priede, šāda problēma ir konstatēta un tuvākajā laikā tiks novērsta. Savukārt jau trešdien, 18. septembrī, kļūmes bija novērstas un atalgojuma sadaļa atkal bija apskatāma.

Tukuma novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par 2013. gada augustu

Nr.

p.k.

Vārds, Uzvārds

Amats

Izmaksai aprēķinātā atalgojuma summa par 2013.gada augustu (Ls)

Piezīmes

Juris Šulcs

Tukuma novada Domes priekšsēdētājsAdministratīvo aktu strīdu komisijas priekšsēdētājs

972.64

par darbu komisijā atlīdzība netiek saņemta

Ēriks Lukmans Tukuma novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Tukuma pilsētas Zemes komisijas priekšsēdētājs

Iepirkumu komisijas loceklis

887.26

par darbu komisijās atlīdzība netiek saņemtat.sk. atvaļinājuma nauda
Aivars Volfs Tukuma novada Domes deputātsTukuma novada Domes priekšsēdētāja vietnieks

Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklis

892.41

par darbu komisijā atlīdzība netiek saņemta

Agris Baumanis

Tukuma novada Domes deputāts

Īpašumu apsaimniekošanas un privatizācijas komisijas loceklis

Satiksmes organizācijas un kustības drošības komisijas loceklis

289.81

Juris Bogužs

Tukuma novada Domes deputāts,Sociālās palīdzības komisijas loceklis

108.39

Arvīds Driķis Tukuma novada Domes deputāts

105.29

Gunta Kalviņa Tukuma novada Domes deputāte

106.53

Dace Lebeda Tukuma novada Domes deputāteTukuma pilsētas Kultūras nama direktore

109.58

Modris Liepiņš

Tukuma novada Domes deputāts Pašvaldības SIA „Tukuma ledus halle” valdes loceklis

109.58

Dace Pole Tukuma novada Domes deputāte Džūkstes pamatskolas direktore

106.53

Normunds Rečs Tukuma novada Domes deputātsTukuma Vakara un neklātienes vidusskolas direktors

282.59

t.sk. kā skolas direktoram

Ludmila Reimate Tukuma novada Domes deputāte

102.20

Jānis Rosickis Tukuma novada Domes deputāts

97.40

Vladimirs Skuja Tukuma novada Domes deputāts,Zemgales vidusskolas direktors

616.04

t.sk. kā skolas direktoram
Dagnija Staķe Tukuma novada Domes deputāte

111.48

Indulis Zariņš Tukuma novada Domes deputāts, Uzņēmējdarbības licencēšanas komisijas loceklis,

Satiksmes organizācijas un kustības drošības komisijas loceklis

Tukuma pilsētas zemes komisijas loceklis

619.36

Agris Zvaigzneskalns Tukuma novada Domes deputātsĪpašumu apsaimniekošanas un privatizācijas komisijas loceklis

100.44

Māris Rudaus-Rudovskis Tukuma novada Domes izpilddirektorsBūvvaldes loceklis

Iepirkumu komisijas loceklis

Administratīvo aktu strīdu komisijas loceklis

819.80

par darbu komisijās atlīdzība netiek saņemta

Linda Gruziņa

Iekšējais auditors

446.94

par darbu komisijā atlīdzība netiek saņemta

Lelde Bičuša

Juridiskās nodaļas vadītāja

Administratīvo aktu strīdu komisijas locekle

580.61

par darbu komisijā atlīdzība netiek saņemta

t.sk. atvaļinājuma nauda

Guntis Rībens

Jurists

Administratīvās komisijas priekšsēdētājs

Parādu piedziņas komisijas loceklis

458.21

par darbu komisijās atlīdzība netiek saņemta

Jānis Lukševics

Iepirkumu speciālists

Iepirkumu komisijas sekretārs

463.99

par darbu komisijās atlīdzība netiek saņemta

Laila Dzalbe

Finanšu nodaļas vadītājaIepirkumu komisijas locekle

517.67

par darbu komisijā atlīdzība netiek saņemta
Ritma Skudra Administratīvās nodaļas vadītājaIepirkumu komisijas locekle

158.22

par darbu komisijā atlīdzība netiek saņemta
Inta Vitauska Lietvede Administratīvās komisijas locekle

432.72

par darbu komisijā atlīdzība netiek saņemta

t.sk. atvaļinājuma nauda un atvaļinājuma pabalsts

Ligita Proņina Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste

353.33

Agita Miksone

Klientu apkalpošanas speciāliste, Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekle

307.35

par darbu komisijā atlīdzība netiek saņemta

Anita Šēlunda

Attīstības nodaļas vadītājaBūvvaldes locekle

Administratīvo aktu strīdu komisijas locekle

1093.17

par darbu komisijā atlīdzība netiek saņemta

t.sk. atvaļinājuma nauda un atvaļinājuma pabalsts

Iveta Vistapole

Arhitektūras nodaļas vadītāja-galvenā arhitekte

Būvvaldes vadītāja

531.13

Zane Koroļa

Teritorijas plānotāja

479.95

Jānis Rundāns

Būvinspektors

Būvvaldes loceklis

441.49

Dainis Grasis

Būvinspektors-būvinženieris

435.71

t.sk.atvaļinājuma nauda

Maija Fogele

Ainavu arhitekte

Vides komisijas priekšsēdētāja

651.51

t.sk. atvaļinājuma nauda un atvaļinājuma pabalsts

Ģirts Ruģelis

Komunālās nodaļas vadītājs

Būvvaldes loceklis

Iepirkumu komisijas loceklis

608.72

par darbu komisijā atlīdzība netiek saņemta

t.sk. atlīdzība par papildus darbu

Santa Bumbure

Galvenā speciāliste sadarbības jautājumos starp valsts un pašvaldības iestādēm,

Uzņēmējdarbības licencēšanas komisijas locekle

234.48

par darbu komisijā atlīdzība netiek saņemta

Aiga Kasilova

Dzīvojamo māju (īpašumu) apsaimniekošanas speciāliste

Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja,

Parādu piedziņas komisijas locekle

623.53

par darbu komisijās atlīdzība netiek saņemta t.sk.piemaksa par papildu darbu

t.sk. atvaļinājuma nauda

Viesturs Bērzājs Īpašumu nodaļas vadītājs-zemes ierīkotājs,Būvvaldes loceklis,

Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklis,

Tukuma pilsētas Zemes komisijas loceklis

702.46

par darbu komisijās atlīdzība netiek saņemtat.sk. atvaļinājuma nauda
Inese Smirnova Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

522.72

Smaida Kokina

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

749.58

t.sk. atvaļinājuma nauda un atvaļinājuma pabalsts
Gunita Šķiltritere Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece

415.90

Ingrīda Smuškova

Tukuma tūrisma informācijas centra vadītāja

511.93

Agnese Vembre

Tukuma novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

905.47

t.sk. atvaļinājuma nauda un atvaļinājuma pabalsts
Antra Dzelme Tukuma novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieceTukuma novada bāriņtiesas locekle

Administratīvās komisijas bērnu pārkāpumu izskatīšanai locekle

Administratīvās komisijas locekle

385.22

par darbu komisijā atlīdzība netiek saņemta

Ina Zvēra Tukuma novada bāriņtiesas locekle

410.96

t.sk. piemaksa par papildus darbu

Maira Važa

Tukuma novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece

483.19

Aija Šīmane

Tukuma novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece

707.70

t.sk. atvaļinājuma nauda

Maira Jomerte

Tukuma novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece

0

Santa Blūma Tukuma novada bāriņtiesas locekleTukuma novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka p.i.

145.55

Linda Zemīte Tukuma novada bāriņtiesas juriste

495.69

Inga Grīnfelde

Tukuma novada bāriņtiesas locekle

11.55

Gunita Oknova

Tukuma novada bāriņtiesas locekle

11.55

Ingrīda Ručevska

Tukuma novada bāriņtiesas locekle

11.55

Ineta Strazdiņa Tukuma novada bāriņtiesas locekle

0

Inita Švāne Tukuma novada bāriņtiesas locekle

0

Vija Semenova Tukuma novada bāriņtiesas locekle

0

Armands Hohfelds

Tukuma novada pašvaldības policijas priekšnieks

Administratīvās komisijas loceklis

813.77

par darbu komisijā atlīdzība netiek saņemta

t.sk. samaksa par papildus dežūrām

t.sk. atvaļinājuma nauda un atvaļinājuma pabalsts

Edgars Redko Tukuma novada pašvaldības policijas priekšnieka vietnieka p.i.

691.30

t.sk. samaksa par papildus dežūrām

t.sk. atvaļinājuma nauda

Inga Valdmane Tukuma novada pašvaldības policijas vecākā inspektore

0

MārisMilčs

Tukuma novada pašvaldības policijas vecākais inspektors

79.98

Andris Saveļjevs Tukuma novada pašvaldības policijas vecākais inspektorsAdministratīvās komisijas bērnu pārkāpumu izskatīšanai loceklis

665.04

par darbu komisijā atlīdzība netiek saņemta

t.sk. samaksa par papildus dežūrām

t.sk. piemaksa par papildus darbu

t.sk. atvaļinājuma nauda

Arvis Lobodinskis Tukuma novada pašvaldības policijas inspektors

204.36

t.sk. samaksa par papildus dežūrām

Gints Dzenis Tukuma novada pašvaldības policijas inspektors

383.30

t.sk. samaksa par papildus dežūrām

Sandis Ķurbis Tukuma novada pašvaldības policijas inspektors

641.27

t.sk. samaksa par papildus dežūrām

t.sk. atvaļinājuma nauda un atvaļinājuma pabalsts

Guntis Ķimene Tukuma novada pašvaldības policijas inspektors

331.00

Jānis Vembris

Tukuma novada pašvaldības policijas inspektors

851.75

t.sk. samaksa par papildus dežūrām t.sk. atvaļinājuma nauda un atvaļinājuma pabalsts

Juris Ribakovs

Tukuma novada pašvaldības policijas inspektors

500.15

t.sk. samaksa par papildus dežūrām

Ivars Kiškorns

Tukuma novada pašvaldības policijas inspektors

341.62

t.sk. samaksa par papildus dežūrām

Kārlis Dundurs

Tukuma novada pašvaldības policijas inspektors

516.24

t.sk. samaksa par papildus dežūrām

Imants Frišenbrūders

Tukuma novada pašvaldības policijas inspektors

520.36

t.sk. samaksa par papildus dežūrām

Sandijs Kodoliņš

Tukuma novada pašvaldības inspektors

417.35

t.sk. samaksa par papildus dežūrām

Andris Hohfelds

Tukuma novada pašvaldības policijas inspektors

556.35

t.sk. samaksa par papildus dežūrām

Vilnis Janševskis

Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldes vadītājs

568.41

Santa Heimane

Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes vadītāja

Nav ziņu

Silvija Rabkēviča Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldes vadītājaĪpašumu apsaimniekošanas un privatizācijas komisijas loceklis

556.56

par darbu komisijā atlīdzība netiek saņemta

Visvaldis Girgensons Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldes vadītājs

547.79

Lidija Legzdiņa Tumes un Degoles pagastu pārvaldes vadītāja

Nav ziņu

Andris Kopiņš P/a “Tukuma Sporta un atpūtas komplekss” direktors

Nav ziņu

Ina Balgalve Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” direktore, Sociālās palīdzības komisijas priekšsēdētāja

Dzīvokļu komisijas locekle

Administratīvo aktu strīdu komisijas locekle

709.04

par darbu komisijā atlīdzība netiek saņemta

Velta Lekse Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītāja

387.09

Agrita Ozola

Tukuma muzeja direktore

605.69

t.sk.atvaļinājuma nauda un atvaļinājuma pabalsts

Irēna Morīte

Tukuma bibliotēkas direktore

549.85

t.sk.atvaļinājuma nauda

Sanita Auziņa

Irlavas bērnunama-patversmes direktore

Irlavas Administratīvās komisijas locekle

509.41

par darbu komisijā atlīdzība netiek saņemta

Valentija Embure

SIA „Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” valdes locekle

Nav ziņu

Gundars Kūla

SIA “Tukuma siltums” valdes loceklis

Nav ziņu

Ainārs Feldmanis

SIA “Tukuma ūdens” valdes loceklis

718.58

Astrīda Knēta

Tukuma pirmskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” vadītāja

180.74

Jeļena Kuļika

Tukuma pirmskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” vadītāja

Nav ziņu

Laima Zīle

Tukuma spec. pirmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis” vadītāja

500.76

Andra Mazure

Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes „Karlsons” vadītāja

76.19

Aiva Ābola

Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes „Pepija” vadītāja

376.53

Jekaterina Sipoviča

Irlavas pirmsskolas izglītības iestādes „Cīrulītis” vadītāja

Nav ziņu

Velga Dektere

Pūres pirmsskolas izglītības iestādes „Zemenīte” vadītāja

350.87

Dace Bičole Slampes pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” vadītāja

400.41

Gunta Aumale Tukuma Raiņa ģimnāzijas direktore

1158.59

Ināra Kravale

Tukuma 2.vidusskolas direktore

278.59

Skaidrīte Gulbe

Irlavas vidusskolas direktore

Irlavas Administratīvās komisijas locekle

Nav ziņu

Inga Dāvidsone

Tumes vidusskolas direktore

Nav ziņu

Aina Ozerinska

Tukuma 1.pamatskolas direktore

Nav ziņu

Dzintra Rībena Tukuma 2.pamatskolas direktore

345.26

Aina Kovaļenoka

Tukuma 3.pamatskolas direktora p.i.

Nav ziņu

Dace Strazdiņa Pūres pamatskolas direktore

589.24

Marita Rozenberga

Tukuma Speciālās internātpamatskolas direktore

Nav ziņu

Romusis Balanas

Dzirciema speciālās internātpamatskolas direktors

Nav ziņu

Natālija Liepiņa Sēmes sākumskolas direktore

441.75

Lita Lukša

Tukuma Mākslas skolas direktore

1826.28

t.sk.kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu,

t.sk. naudas balva

Ligita Zemniece Tukuma Mūzikas skolas direktore

112.59

Linda Dreimane

Tukuma Sporta skolas direktore

409.40

Māris Trēde

Administratīvās komisijas loceklis

0

Māris Kalniņš

Administratīvās komisijas loceklis

0

Oskars Eisaks

Administratīvās komisijas locekli

0

Daiga Sidabra

Administratīvās komisijas locekle

Parādu piedziņas komisijas locekle

0

Māris Dāvidsons

Administratīvās komisijas locekli

0

Ilze Semenova Administratīvās komisijas bērnu pārkāpumu izskatīšanai locekle

0

Olga Garānova Administratīvās komisijas bērnu pārkāpumu izskatīšanai locekle

0

Juris Kožeurovs Administratīvās komisijas bērnu pārkāpumu izskatīšanai loceklis

0

Jeļena Hodakovska-Migunova Administratīvās komisijas bērnu pārkāpumu izskatīšanai locekle

0

Guna Roze Administratīvās komisijas bērnu pārkāpumu izskatīšanai locekleSociālās palīdzības komisijas locekle

0

Kristīne Gereiša Administratīvās komisijas bērnu pārkāpumu izskatīšanai locekle

0

Diāna Šidlovska Administratīvās komisijas bērnu pārkāpumu izskatīšanai locekle

0

Liene Akmens Sociālās palīdzības komisijas locekleDzīvokļu komisijas locekle

0

Aija Lūse Sociālās palīdzības komisijas locekle

0

Zigrīda Jampole Sociālās palīdzības komisijas locekle

0

Mareks Žizņevskis Sociālās palīdzības komisijas loceklis

0

Baiba Paševica Sociālās palīdzības komisijas locekle

0

Artis Jomerts

Īpašumu apsaimniekošanas un privatizācijas komisijas loceklis

0

Ralfs Birķis

Īpašumu apsaimniekošanas un privatizācijas komisijas loceklis

0

Kaspars Valdmanis

Īpašumu apsaimniekošanas un privatizācijas komisijas loceklis

0

Jolanta Batina

Uzņēmējdarbības licencēšanas komisijas locekle

0

Andris Račkovskis

Uzņēmējdarbības licencēšanas komisijas loceklis

0

Ilze Kļava

Uzņēmējdarbības licencēšanas komisijas locekle

0

Maksis Rozenbergs

Uzņēmējdarbības licencēšanas komisijas loceklis

0

Aija Neimane

Uzņēmējdarbības licencēšanas komisijas locekle

0

Jānis Lielmanis

Uzņēmējdarbības licencēšanas komisijas loceklis

Satiksmes organizācijas un kustības drošības komisijas loceklis

0

Māris Majors

Uzņēmējdarbības licencēšanas komisijas loceklis

0

Sarmīte Krecere

Dzīvokļu komisijas locekle

Sociālās palīdzības komisijas locekle

0

Pēteris Jurēvics

Dzīvokļu komisijas loceklis

0

Arnis Logins

Dzīvokļu komisijas loceklis

0

Lelde Lobodinska

Dzīvokļu komisijas locekle

Parādu piedziņas komisijas locekle

0

Agnese Začesta

Parādu piedziņas komisijas locekle

0

Māra Gaile

Parādu piedziņas komisijas locekle

0

Anita Paegle

Parādu piedziņas komisijas locekle

0

Dina Ailte

Parādu piedziņas komisijas locekle

0

Jānis Apsītis

Irlavas Administratīvās komisijas loceklis

0

Mārīte Freiberga

Irlavas Administratīvās komisijas locekle

0

Raimonds Vīndedzis

Irlavas Administratīvās komisijas loceklis

0

Andis Švāns

Irlavas Administratīvās komisijas loceklis

0

Iveta Čivčiša

Irlavas Administratīvās komisijas locekle

0

Armands Jēgers Satiksmes organizācijas un kustības drošības komisijas loceklis

0

Romualds Stankevičs

Satiksmes organizācijas un kustības drošības komisijas loceklis

0

Jānis Punkstiņš

Satiksmes organizācijas un kustības drošības komisijas loceklis

0

Vladislavs Krūmiņš

Satiksmes organizācijas un kustības drošības komisijas loceklis

0

Roberts Lagzdiņš

Satiksmes organizācijas un kustības drošības komisijas loceklis

0

Egils Rēdmanis

Satiksmes organizācijas un kustības drošības komisijas loceklis

0

Māris Lasmanis

Satiksmes organizācijas un kustības drošības komisijas loceklis

0

Mārtiņš Kubelis

Satiksmes organizācijas un kustības drošības komisijas loceklis

0

Domnieku atalgojumiem varat sekot līdzi ŠEITKomentēt

Komentāru secība: dilstoši

 1. zinātājs teica:

  Algas mazākas kā dižajā Kandavas novadā.

 2. silvija teica:

  kaut kā liekas,ka ir strīpa,kuri ir palikuši aiz borta

 3. Inita teica:

  Ja algas ir jāapkopo katru mēnesi, tad kā var būt ieraksts “nav ziņu”. Mēs taču esam vienā novadā, tagad gan internets, gan stacionārie telefoni, gan mob.sakari – tā ir tikai negribēšana, vai nenopietna attieksme pret likumu, kas jāpilda. Vainīgajiem vajadzētu izteikt vismaz brīdinājumu, jo pa daudz tie tukšumi. Apšaubāms ieraksts ir arī par nopelnīto atalogumu deputātei, skolas direktorei- diez vai kāds strādā par atalgojumu, kas nesasniedz minimālo algu. Vajadzētu nopietnāku attieksmi pret šo “atklātības dokumentu”.

  • Zann teica:

   Nevajag aizmirst, ka skolas darbinieki atsāk strādāt kaut kad augusta vidū, beigās… Līdzarto tā augusta aldziņa bez sīkāka paskaidrjuma tāpat nav saprotama, jo nav par pilnu mēnesi.

 4. no ID teica:

  Ļoti laba prakse parādīt Valsts pārvaldes,valsts iestāžu darbinieku atalgojumu. Salīdzinoši mēs tad varam redzēt kā tiek realizēta Valsts deklarācija “par nabadzības izskaušanu Latvijā“. Protams pārsteidz S.Kokinas nesamērojami lielā un neadekvātā alga. Iespējams tur nav klāt kāds komentārts(par atvaļinājumu,vai piemaksām ,vai vēl ko citu)
  Lūidzu atspoguļojiet arī pārējo valsts iestāžu darbinieku atalgojumu.

  • teica:

   Tā ir likumdošanas prasība uzrādīt atalgojumu, kuru iestādes vairumā gadījumu nepilda. Bet toties ir ļoti naskas visos iespējamos veidos sodīt iedzīvotājus. Pagājušajos svētkos eju tiko pamodies, trepes un karogs rokās, skatos jau administratīvā soda kvīts priekša par karoga neizkāršanu. Pašiem gan likums nav jāievēro. Riebjas.

 5. Tad jau par Aumales algu gan jābrīnas! teica:

  Zann saka:
  2013. gada 23. septembris 14:19
  Nevajag aizmirst, ka skolas darbinieki atsāk strādāt kaut kad augusta vidū, beigās… Līdzarto tā augusta aldziņa bez sīkāka paskaidrjuma tāpat nav saprotama, jo nav par pilnu mēnesi.

 6. jenkis teica:

  ahujet kas pa algam.apzog tukuma iedzivotajus.es pus no viniem zinu,neko vini nedar ka sez kantori un kuko dzeguzit.parastie cilveki vergo trijos darbos lai tadas algas sasniekt.kauns nau jums..braucat tik vairak ara no sis valstis.jo valst parvaldes izsaimnieko musu nodoklu naudu..

  • Es teica:

   Palasot Tavas gramatikas kļūdas var secināt, ka Tu jau viņu vietu arī neieņemsi. Algas ir normālas, dažiem. Dažiem gan liekas neadekvātas, bet nu…

 7. 445566 teica:

  Kā viņi var izdzīvot par tik mazām algām?

  • 777 teica:

   Eksperimentālā kārtā varētu piedāvāt strādāt vispār bez algas. Tikpat vēlēšanās mazāk kandidātu nekļūtu. Nejau no alga pārtiek, bet gan no kukuļiem un otkatiem, pat ļoti ienesīgi, ja var visus radus pa blatu amatos sabīdīt.

 8. analytik teica:

  1) Izmaksai aprēķinātā atalgojuma summa, tātad summa x 1,24=summa =24,00, pēc tam summa x 1,09 un alga ir rokā

  2) Amatpersonu interešu konfikts pašvaldības amatpersonu darbā:
  Priekšnieks : Armands Hohfelds
  Tukuma novada pašvaldības policijas priekšnieks = 813.77

  Padotais: Andris Hohfelds
  Tukuma novada pašvaldības policijas inspektors = 556.35

 9. Jēziņ, teica:

  kādus vēl pāris mēnešus? Vismaz no pavasara, ja ne ilgāk. Tabulu vajag paplašināt, izceļot bold priekšvēlēšanu mēnesi ar atvadu kompensācijām un mēnesi pēc vēlēšanām ar prēmijām par veiksmīgu atkaliekļūšanu siltajās vietās. Augusts mums neizsaka pilnīgi neko.

 10. vars teica:

  Par ko Guntai Aumalei tāda alga, Raiņu Ģimnāzijā, salīdzinājumā ar citiem izglītību iestāžu direktoriem?

 11. no laukiem teica:

  kas taas par algam ,kaa ar taadam var izdzivot.

 12. Pensionārs teica:

  Palasīju šos komentārus.Nu ir jau smukas tās algas, bet tās jau laikam pirms nodokļu atmaksas. Un ziniet,”mīļie draugi”..es vismaz varu mierīgi pa nakti aiziet pie sava cīņu biedra,jo policija allaž braukā un modri uzmana pilsētas tumšākos stūrīšus. Cik esmu zvanījis par šādām tādām nebūšanām-cepuri nost,vienmēr laikā atbrauc un gan uzklausa, gan padomu dod. Tā kā nesatraucaties-nav viegli ar tiem huligāniem.
  Godpilns likuma ievērotājs.

 13. Elpa teica:

  Nesaprotu, kāpēc Muzeja un Bibliotēku vadītājiem alga daudz lielāka par bērnu dārza vadītāju, atbildība un darba vērtība, jēga vienkārši nesalīdzināma!

Pasākumu kalendārs

2019.07.21 | 13:00

Irlavas svētki 

2019.07.22 | 20:00

Koncerts «3×3» nometnē Jaunpilī 

2019.07.26 | 13:00

Brīvbode «Ligzdā» Tukumā 

2019.07.27 | 12:00

Brīvbode «Ligzdā» Tukumā 

Visi pasākumi
Jaunākās galerijas
Mēness kalendārs
Jūlijs
Atvērt kalendāru
Horoskopi
Auns Vērsis Dvīņi Vēzis Lauva Jaunava Svari Skorpions Strēlnieks Mežāzis Ūdensvīrs Zivs Visi horoskopi
Facebook.com
Neatkarīgās Tukuma Ziņas iekš tā Facebook.com
Draugiem.lv
Eirokalkulators

coloring.cool