Sigurds

25. janvāris

Cēls un lecīgs, varens un nenoturīgs, drošs un tikpat bailīgs, ja tam «pieliek flinti pie attiecīgās vietas». Sigurds ir izpalīdzīgs, labsirdīgs, taču divkosīgs un neizlēmīgs cilvēks. Ne vienmēr saka, ko domā, dodot priekšroku zelta vidusceļam. Viņam ir laba gaume un spēja pielāgoties situācijām. Tāpat viņš ir augstsirdīgs, saprotošs un sirsnīgs. Uz cilvēkiem parasti atstāj labu iespaidu, taču neviens nezina, kas patiesībā notiek viņa dvēselē. Visā, arī attiecībās, tiecas pēs harmonijas. Sigurdam ir grūti atrast līdzsvaru starp “dot” un “ņemt”.