Sabīne

05. decembris

Iztirīga, spītīga, izvēlas pati savu likteni. Vai Sabīnei kāds var iztapt, – liela problēma! Ja Sabīne ko ieņem galvā, neceriet viņai iestāstīt ko citu! Arī laimes nemierpilnās gaidas viņu sagrauž, taču nekad nepadoties – tāds ir princips.