Lietošanas noteikumi un privātums

1. Portāla www.ntz.lv lietošanas noteikumi ir saistoši ikvienam portāla lietotājam – kā reģistrētam, tā nereģistrētam.

2. Portāla izdevējs SIA «Novadu ziņas» (turpmāk – Izdevējs) ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas portālā www.ntz.lv.

3. Portāla www.ntz.lv lietošana tiek uzskatīta par katra lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, t. sk. visām tajos veiktajām izmaiņām. Katram portāla www.ntz.lv lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt šos noteikumus, lai savlaicīgi iegūtu informāciju par to izmaiņām.

4. Katrs portāla www.ntz.lv lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto portālā vai nosūta citiem portāla lietotājiem, tai skaitā, bet ne tikai sava profila datus, fotogrāfijas, video un audio materiālus, kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras rodas šādas informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā. Portālā www.ntz.lv ir aizliegts ievietot vai nosūtīt citiem portāla lietotājiem:

  • Informāciju (tajā skaitā arī attēlus, video un audio materiālus), kuras izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u. c.) tiesības;
  • informāciju, kura aizskar personas godu un cieņu;
  • informāciju, kura aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;
  • informāciju, kura satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);
  • informāciju, kurai piemīt surogātpasta vai nesaskaņotas reklāmas raksturs;
  • pornogrāfisku informāciju;
  • visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt portāla www.ntz.lv normālu darbību un drošību.

5. Konstatējot šādas informācijas izvietošanu, www.ntz.lv Izdevējs ir tiesīgs šo informāciju nekavējoties izdzēst , kā arī dzēst šīs informācijas izvietotāja profilu vai bloķēt tam pieeju uz laiku.

6. Komerciāla rakstura aktivitātes portālā www.ntz.lv ir atļautas tikai ar portāla www.ntz.lv saskaņojumu.

7. Lai kļūtu par portāla www.ntz.lv reģistrēto lietotāju, personai ir jāievēro portālā noteiktā reģistrēšanās kārtība. Lietotājam ir pienākums reģistrācijas formā sniegt patiesus datus par sevi. Katram portāla www.ntz.lv reģistrētajam lietotājam drīkst būt tikai viens lietotāja profils. Vienā profilā nedrīkst būt reģistrētas vairākas personas. Lietotāja profilā ievietotajā fotogrāfijā reģistrētajam lietotājam ir jābūt skaidri redzamam un atpazīstamam. Katrā portāla www.ntz.lv lietotāja profilā drīkst izvietot tikai un vienīgi paša reģistrētā lietotāja datus. Portālā www.ntz.lv ir aizliegta t.s. „viltus” profilu veidošana, t.i. tādu profilu veidošana, kuros portāla lietotājs ietver datus nevis par sevi, bet gan par citu (t. sk.arī nereālu) personu vai dzīvnieku, priekšmetu, utt. Konstatējot šādu profilu esamību, Portāla izdevējs ir tiesīgs tos un to izveidotāju profilus nekavējoties bez iepriekšējas brīdināšanas izdzēst.

8. Katram reģistrētajam portāla www.ntz.lv lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus portāla piekļuves datus.

9. Portāla www.ntz.lv reģistrētais lietotājs var jebkurā brīdī izbeigt savu dalību portāla www.ntz.lv reģistrētā lietotāja statusā, dzēšot savu portālā izveidoto profilu.

10. Portāla izdevējs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem, tai skaitā arī bez iepriekšēja brīdinājuma, izdzēst portāla reģistrēto lietotāju profilus, kā arī ierobežot vai liegt pieeju portālam www.ntz.lv, pie tam šādā gadījumā nenesot nekādu atbildību par to.

11. Jebkurā gadījumā portāla Izdevējs nenes nekādu atbildību par portāla www.ntz.lv lietotāju izvietoto informāciju un sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras ir radušās šīs informācijas izvietošanas rezultātā. Tāpat portāla izdevējs nav atbildīgs par portāla pieejamību, portāla lietotāju savstarpējo komunikāciju, jebkādām tehniska rakstura problēmām portāla darbībā, portāla lietotāja profila datu izmaiņām citas personas neautorizētas piekļūšanas rezultātā. Visa portāla darbība (t.sk. tajā pieejamie pakalpojumi) tiek piedāvāta tāda kāda tā ir („as – is”) bez nekādām papildus garantijām no Izdevēja. Bez tam Izdevējs nav nekādā veidā atbildīgs par jebkāda veida zaudējumiem, kuri portāla www.ntz.lv lietotājiem ir radušies saistībā ar portāla un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.

12. Portāla www.ntz.lv lietotājam ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu portāla Izdevēja tiesisko interešu aizsardzību pret visām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kuras ir celtas pret Izdevēju un ir jebkādā veidā saistītas ar portāla lietošanu no attiecīgā lietotāja puses.

13. Ja portāla www.ntz.lv lietotājam šo noteikumu pārkāpuma gadījumā tiek liegta vai ierobežota pieeja portālam vai arī šī lietotāja profils tiek izdzēsts no portāla, tad šim portāla lietotājam netiek atmaksāti nekādi maksājumi, kas veikti saistībā ar portālā izmantojamajiem maksas pakalpojumiem.

14. Portāla izdevējs, izvietojot informāciju portālā vai ar e-pasta starpniecību ir tiesīgs informēt portāla www.ntz.lv lietotājus par dažāda veida ar portālu saistītām aktualitātēm.

15. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz portālu www.ntz.lv pieder tikai un vienīgi portāla Izdevējam. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie likumā noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas šai sakarā ir nodarīti Izdevējam.

16. Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp Izdevēju un portāla www.ntz.lv lietotājiem tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar LR likumdošanu.

Privātums

17. Visi portālā www.ntz.lv ievietotie lietotāju personas dati tiek aizsargāti atbilstoši Eiropas Savienības un LR likumu, tais skaitā Fizisko personu datu aizsardzības likuma un Vispārējās datu aizsardzības regulas prasībām. Šo datu apstrāde tiek veikta, ievērojot šajos likumos noteiktos vispārējos personas datu apstrādes principus.

18. Kļūstot par reģistrēto portāla www.ntz.lv lietotāju, persona piekrīt savu reģistrētā lietotāja profilā norādīto datu apstrādei.

Komentāru publicēšanas noteikumi

19. www.ntz.lv neatbild par rakstiem pievienotajiem komentāriem, kā arī patur tiesības izdzēst komentārus vai ziņot par to tiesību sargājošām iestādēm, ja:

19.1. komentārs ir pretrunā ar Latvijas Republikas vai starptautiskajām tiesību normām;
19.2. komentārs ir publicēts, slēpjoties zem cita cilvēka vārda;
19.3. komentārs satur ar www.ntz.lv nesaskaņotu reklāmu;
19.4. komentārs satur linku uz ārēju Internet resursu;
19.5. komentārs ir cilvēka godu vai cieņu aizskarošs;
19.6. komentārs ir neētisks, draudošs, aizskarošs, apmelojošs, neslavu ceļošs, neķītrs, vulgārs, pornogrāfisks, zaimojošs, rasu vai nāciju naidu veicinošs, piedauzīga rakstura (tai skaitā attēls vai video).