Par ieroču atļaujām

Ņemot vērā, ka diezgan bieži šogad Latvijā konfliktus risināta ar ieroču palīdzību, kāds mūsu avīzes lasītājs vēlējās gūt atbildi uz šādiem jautājumiem: "Cik Tukuma rajonā ir reģistrētu ieroču? Cik no tiem drīkst glabāt un cik – nēsāt? Kāda ir ieroču atļaujas iegūšanas kārtība dažādu veidu ieročiem – medību u.c?"

Ņemot vērā, ka diezgan bieži šogad Latvijā konfliktus risināta ar ieroču palīdzību, kāds mūsu avīzes lasītājs vēlējās gūt atbildi uz šādiem jautājumiem: "Cik Tukuma rajonā ir reģistrētu ieroču? Cik no tiem drīkst glabāt un cik – nēsāt? Kāda ir ieroču atļaujas iegūšanas kārtība dažādu veidu ieročiem – medību u.c?"

Uz šiem jautājumiem atbildēja Tukuma policijas iecirkņa priekšnieks Janeks Bahs:
– Tukuma, Engures, Kandavas un Jaunpils novados kopā ir reģistrēti 1069 ieroču īpašnieki, no kuriem 845 ir mednieki ar medību ieroču glabāšanas atļauju dzīvesvietā; savukārt 224 personām ir izsniegtas pašaizsardzības šaujamieroča glabāšanas atļaujas, kas ļauj pistoli vai revolveri glabāt dzīvesvietā. Pavisam ir reģistrēti 2047 šaujamieroči; no tiem 1709 – medībām, 5 – sportam un 333 – pašaizsardzībai.
Lai saņemtu medību ieroča glabāšanas atļauju ir jāmācās kursos, jānokārto mednieka eksāmeni, proti – jāiegūst mednieka statuss. Pēc tam Valsts policija pārbauda šī cilvēka personību, ieroča glabāšanas apstākļus, un, ja atzinums ir pozitīvs, izsniedz iegādāšanās un glabāšanas atļauju.
Šaujamieročus pašaizsardzībai var iegūt, nokārtojot attiecīgu kursu eksāmenu un uzrakstot iesniegumu valsts policijā; tad policija pārbauda šī cilvēka personību, un, ja atzinums ir pozitīvs, izsniedz šaujamieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļauju. Kādreiz šādas atļaujas izsniedza uz laiku līdz 5 gadiem (maksimālais medicīnas komisijas atzinuma derīguma laiks), un tad tās bija jāpagarina, taču kopš grozījumiem likumā, kas stājās spēkā 2011. gada 1. janvārī, šādas atļaujas tiek izsniegtas bez termiņa. Valsts policijā ir īpaša struktūrvienība, kas regulāri uzrauga ieroču īpašniekus, apseko viņus dzīvesvietā un pārbauda ieroču glabāšanas apstākļus. Ja ieroča īpašnieks izdara kādu pārkāpumu, kas ir saistīts ar apreibinošo vielu lietošanu vai nepakļaušanos varas pārstāvjiem, anulē šo atļauju un izņem ieroci.
Ieroču apriti regulē Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums un MK noteikumi Nr.159 «Ieroču, munīcijas un gāzes pistoļu (revolveru) iegādāšanās, reģistrēšanas, uzskaites, glabāšanas, pārvadāšanas, pārsūtīšanas, nēsāšanas, realizēšanas un kolekciju veidošanas noteikumi», kas izdoti 2005. gada 1. martā. Šo noteikumu pants «Šaujamieroču, lielas enerģijas pneimatisko ieroču, gāzes pistoļu (revorveru) un munīcijas glabāšana, pārvadāšana, pārsūtīšana un nēsāšana» nosaka, ka seifa vai metāla skapja sienu biezums nav mazāks par 2,5 mm, un tas aizslēdzams ar drošu slēdzeni, kuras atslēga ir pieejama tikai šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča īpašniekam.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.