Varēs dziedāt, dejot un kopā skriet

Ceturtdien, 21. maijā, Ministru kabinets lēma par vairāku ierobežojumu atcelšanu izglītības, interešu izglītības, sporta un kultūras jomās no šī gada 1. jūnija.

No 2020. gada 1. jūnija klātienē varēs norisināties:

 

– Valsts pārbaudījumi un iestājpārbaudījumi pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības pakāpē, kā arī pieaugušo mācību un interešu izglītības process. Klātienes formātu varēs izmantot arī profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un iestājpārbaudījumu norisei.
– Bērnu nometnes, kuru rīkošanai Izglītības un zinātnes ministrija ir sagatavojusi detalizētas vadlīnijas dažādu nometņu organizatoriem.
– Neievērojot 2 metru distanci, sporta treniņi tiem sportistiem, kuri ir Latvijas pieaugušo izlašu, Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības dalībnieki, kā arī tādu komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu dalībnieki, kuri veic no rakstveida līguma izrietošus sportista pienākumus. Cīņu sporta veidu sportistiem joprojām jāievēro 2 metru distance.
– Organizētu amatiermākslas kolektīvu, piemēram koru, deju kolektīvu, pūtēju orķestru, kokļu mūzikas ansambļu, vokālo ansambļu, amatierteātru, folkloras kopu, etnogrāfisko ansambļu, tautas mūzikas grupu vai kapellu, tautas lietišķās mākslas studiju vai pulciņu u.c. amatiermākslas kolektīvu darbība un mēģinājumi iekštelpās un ārtelpās, ievērojot kultūras ministra noteikto kārtību un noteiktos fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus.
Savukārt jau no 21. maija Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas un Šveices valstspiederīgajiem, kā arī personām, kuras pastāvīgi dzīvo šajās valstīs, ir atļauts ieceļot Latvijas Republikā no Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalsts vai Šveices, un izceļot no tās.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.