Mazina ierobežojumus tirdzniecībā un ēdināšanā

Jūnijā telpās ļaus uzturēties līdz 100 cilvēkiem, un būs samazināti ierobežojumi tirdzniecības un ēdināšanas uzņēmumu darbība, paredz 9. jūnijā valdības apstiprinātie noteikumi “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pamatprincipi visos gadījumos ir apmeklētāju informēšana, distancēšanās, higiēnas prasību ievērošana un personiskās veselības novērtēšana, informēja Ekonomikas ministrijā.

Tāpēc arī tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem turpmākajā darbībā jāievēro šādi Covid-19 ierobežošanas pamatprincipi: 

 • apmeklētāju informēšana par piesardzības prasībām;
 • distancēšanās 2 metri;
 • higiēna prasību ievērošana;
 • personas (darbinieku) veselības stāvokļa uzraudzība.

Nosakot pulcēšanās ierobežojumus, turpmāk tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas vietās jānodrošina ne mazāk kā 4 kvadrātmetri no publiski pieejamās telpu platības uz vienu apmeklētāju.

Visi citi iepriekš ieviestie ierobežojumi tirdzniecības pakalpojumu sniedzējiem tiek atcelti.

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam sabiedriskās ēdināšanas vietā papildu jānodrošina, ka:

 • tiek ievērota 2 metru distance starp galdiņiem, ja starp tiem nav izveidota norobežojoša siena;
 • iekštelpās pie viena galdiņa neatrodas vairāk par 4 apmeklētājiem, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi;
 • ārtelpās pie viena galdiņa neatrodas vairāk par 8 apmeklētājiem, kas nav vienas  mājsaimniecības locekļi;
 • ir pieejama iespēja apmeklētājiem iegādāties ēdienus arī līdzņemšanai;
 • galda piederumu, trauku komplektu un salvešu izsniegšana notiek katram apmeklētājam individuāli;
 • pēc katra apmeklētāja ēdienreizes tiek veikta galdiņu dezinfekcija;
 • sabiedriskās ēdināšanas vietas darbu uzsāk ne agrāk kā plkst. 6.30 un beidz ne vēlāk kā plkst. 2.00.

Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs (“KPV LV”) cer, ka nākamajā reizē, kad tiks lemts par ierobežojumu mazināšanu, 4 kvadrātmetru nosacījums uz vienu apmeklētāju tiks atcelts.

Vienlaikus valdības noteikumos definētas prasības dažāda veida pasākumu (kāzas, izlaidumu u.c. svinības, banketi, utt.) organizēšanai sabiedriskās ēdināšanas vietā, nosakot personu skaitu dažādos laika periodos, kā arī nosakot vispārīgās prasības kontrolēt cilvēku plūsmu, lai novērstu drūzmēšanos pie ieejām, izejām, tualetēm utml.

Pasākumu vai saimniecisko pakalpojumu sniegšanās vietās var būt šāds maksimāli pieļaujamais personu skaits:

no 10. – 30. jūnijam vienlaikus uzturas ne vairāk kā 100 cilvēki iekštelpās un 300 cilvēki ārtelpās;
no 1.jūlija – 31. jūlijam:

 • vienlaikus var uzturēties ne vairāk kā 100 cilvēki iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir mazāka nekā 1000 kvadrātmetri,
 • 500 cilvēki iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir lielāka nekā 1000 kvadrātmetri,
 • 1000 cilvēki ārtelpās.

no 1. augusta  – 31. augustam pasākumā vienlaikus uzturas:

 • ne vairāk kā 250 cilvēki iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir mazāka nekā 1000 kvadrātmetri,
 • 500 cilvēki iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir lielāka nekā 1000 kvadrātmetri,
 • un 1000 cilvēki ārtelpās.
 • Noteiktais maksimālais personu skaits neietver darbiniekus.

Tāpat atcelta ierobežojošā norma par pasākuma norises laiku, taču ir jāveic regulāra telpu vēdināšana, un joprojām jāievēro noteiktā

darba laika prasība – ne agrāk kā plkst. 6.30 un ne vēlāk kā plkst. 2.00.

Vienlaikus, organizējot pasākumu vai sniedzot saimniecisku pakalpojumu objektā, kura kopējā publisko telpu platība pārsniedz 1000 kvadrātmetrus:

 • ja iespējams, jāveic cilvēku uzskaite, kas atrodas telpās;
 • jānodrošina, ka pasākuma norises vietā atrodas ne vairāk kā 50% no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj pasākuma norises vai saimniecisko pakalpojuma sniegšanas telpas platība un infrastruktūra;
 • uz vienu personu tiek nodrošināti ne mazāk kā 4 kvadrātmetri no pasākuma norises vai saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas telpas platības.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.