Attēlam ir ilustratīva noz“ime

Lai atbalsts bērniem nenonāktu pie tiesu izpildītājiem

Jau ziņots, ka martā Latvijas ģimenēm par katru bērnu Covid-19 krīzes seku mazināšanai tiks izmaksāts vienreizējs atbalsts 500 eiro apmērā. Lai saņemtu atbalstu, nebūs nepieciešams iesniegums. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra to izmaksās tam vecākam, kam ir piešķirts kāds no tā sauktajiem bērnu pabalstiem – ”ģimenes valsts pabalsts vai piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti, vai bērna kopšanas pabalsts par bērnu līdz viena gada vecumam vai kuriem sakarā ar bērna piedzimšanu ir tiesības saņemt maternitātes pabalstu un bērns ir piedzimis līdz ārkārtējās situācijas beigām (līdz 6. aprīlim. – Red.)”.

Jāzvana vai jāraksta tiesu izpildītājam

Vienlaikus lēmuma 67. pantā uzsvērts, ka šī palīdzība nav pakļauta parādu piedziņai, parādnieks iepriekš informēs zvērinātu tiesu izpildītāju. Vienlaikus likumā ar 66. pantu paredzēts noteikt, ka atbalsts nav pakļauts ieturējumu veikšanai un parādu piedziņai.

Parādnieki nereti sūdzas, ka visa kontā ienākusī nauda vai liela tās daļa tiek atskaitīta automātiski, un šos ieturējumus, pēc tiesu izpildītāja pieprasījuma, veic dara darba devējs vai banka. Jā, uz valsts vienreizējiem pabalstiem piedziņu vērst nedrīkst, taču tiesu izpildītājam nav redzama kontā ieskaitīto maksājumu izcelsme. Tāpēc šoreiz tiem vecākiem, kas ir nonākuši parādu jūgā, jau iepriekš par šo situāciju jāinformē zvērināts tiesu izpildītājs. Tāpēc parādniekam ir jāpiezvana, jāraksta e-pasta vēstule, jādodas klātienē satikt (ja tas ir iespējams) savu tiesu izpildītāju, lai paskaidrotu, kādi naudas līdzekļi tiks saņemti. (Un tā ir jārīkojas ikreiz, kad paredzams kādas vienreizēji izmaksāts pabalsts, piemēram, par bērna – skolēna – ēdināšanu.)

Kā ziņo oficiālais portāls lv, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes direktores vietniece pienākumu izpildītāja un kontaktpersona saziņai ar medijiem Baiba Litvina aicina vecākus-parādniekus rīkoties šādi: vispirms sazināties ar savu tiesu izpildītāju telefoniski vai arī uzreiz rakstiski uzrakstīt iesniegumu, tajā norādot, ka šāds atbalsts pienākas, par cik bērniem tas tiks izmaksāts un kurā bankas kontā viņš to saņems.” Piemēram: ”Zvērinātām tiesu izpildītājam (jūsu tiesu izpildītāja vārds, uzvārds). (Jūsu vārds, uzvārds) iesniegums. Paziņoju, ka manā (bankas nosaukums) bankas kontā ienāks  (naudas summa) eiro, kas ir vienreizējais valsts atbalsts covid-19 krīzē manā apgādībā esošajiem (bērnu skaits) bērniem. Datums un paraksts

Nauda, uz kuru parādu piedziņu nevar vērst

Parādnieka neaizskaramās naudas summas, uz kurām tiesu izpildītājs nevar vērst piedziņu, ir noteiktas Civilprocesa likuma 596. pantā. Tās ir: atlaišanas pabalsts; apbedīšanas pabalsts; vienreizējs pabalsts mirušā laulātajam; valsts sociālais pabalsts; valsts atbalsts ar celiakiju slimam bērnam; apgādnieka zaudējuma pensija un atlīdzība par apgādnieka zaudējumu; kompensācijas izmaksa par darbiniekam piederošo instrumentu nolietošanos un citas kompensācijas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē darba tiesiskās attiecības; darbiniekam izmaksājamās summas sakarā ar komandējumu, pārcelšanu un nosūtīšanu darbā uz citu apdzīvotu vietu; sociālās palīdzības pabalsts no pašvaldības; bērna uzturlīdzekļi MK noteikto minimālo bērna uzturlīdzekļu apmērā, kurus, pamatojoties uz tiesas nolēmumu vai Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas lēmumu, maksā viens no vecākiem, kā arī uz Uzturlīdzekļu garantiju fonda izmaksājamie bērna uzturlīdzekļi.”

 

Komentāri

 1. Saltā ziema jau iet uz beigām. Šogad ziema bija īpaši auksta. Varēja gan slēpot, gan slidot. Tik diemžēl šos ziemas priekus aizēnoja kovid-19 (covid-19) pandēmija. SARS-CoV-2 vīruss ir nelūgts ciemiņš mūsu zemē. Ministru kabinets Latvijas Republikā ir izsludinājis ārkārtas stāvokli līdz 6. aprīlim. Pašreiz visā Latvijā ir ieviesti stingri ierobežojumi, lai mazinātu saslimstību ar šo ļauno vīrusu. Ārkārtas stāvokļa laiks šķiet nepatīkams un sagādā daudz sadzīvisku grūtību. Par spīti ārkārtējam stāvoklim valstī, saglabāsim savās sirdīs un prātos mieru. Nenokārsim degunu grūtību priekšā! Ticēsim labajam, ticēsim Latvju Dieviem. Atvērsim savā namā logu un ielaidīsim Latvju Dievu dievišķo enerģiju savā mājoklī. Kvēpināsim kadiķa zariņus un vērmeļu buntes, lai attīrītu savu mājokli no negatīvas enerģijas. Iedegsim zaļu svecīti uz galda par godu Dabas Mātei – mūsu mīļajai un labajai Dievietei. Iedegsim dzeltenu svecīti uz galda par godu Laimai – Likteņa Dievietei. Iedegsim pelēku svecīti uz galda par godu Veļu Mātei – Nāves Dievietei. Iedegsim tumši zilu svecīti uz galda par godu Pērkonam – Debesu Tēvam. Iedegsim baltu svecīti uz galda par godu mūsu drosmīgajiem un brīvajiem sentēviem. Lūgsim Latvju Dievu svētību no visas sirds. Ar ticību Latvju Dieviem pārvarēsim šo kovid-19 sērgu kopā. Nepadosimies, mani mīļie tautieši! Tikai vienota tauta ir spēks. Būsim brīvi savā sentēvu pagāniskajā ticībā! Būsim vienoti kā tauta ticībā Latvju Dieviem! Latvju Dievi ar prieku uzklausīs mūsu lūgšanas. Kopš senseniem laikiem Latvju Dievi ir palīdzējuši mūsu tautai pārvarēt krīzes, grūtības un nelaimes. Arī šoreiz Latvju Dievi mums palīdzēs un neatstās mūs nelaimē vienus! Latvju Dievi vienmēr ir mums līdzās. Lai Latvju Dievi svētī katru no mums, kas viņiem tic! Lai Latvju Dievi stāv mums klāt! Lai Latvju Dievi pasargā mūs no ļauna!
  Ar labestību un mīļumu, Skolnieciņš no svētmeža [Latvju Dievu dēls]
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība 🙂
  Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
  Latvju Dievi mūžam viedi.
  #LatvjuDievi #Pērkons #Laima #Māra #VeļuMāte #DabasMāte #LatvjuDievuSvētība #pagāni #kadiķis #vērmele #rituāli #buršanās #ticība #lūgšanas #PozitīvāEnerģija #saticība #iecietība #sapratne #svētmežs

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *