Zinta

06. aprīlis

Uzmanīga un kārtīga. Prot organizēt, vadīt un jūsmot.