Zina

07. aprīlis

Apķērīga un steidzīga, ar vērienu apveltīta sieviete.