Sigvards

25. janvāris

Sigvards var un prot plānot savu dzīvi. Viņš vienmēr kontrolē situāciju un nekad nepaļaujas uz gadījumu. Viņa leksikā nav vārda “nevaru”. Sigvards ir pārliecināts, ka var visu, ja vien grib. Viņš ir nenogurdināms, ar analītisku prātu apveltīts un uz sasniegumiem tendēts. Viņam ir laba atmiņa, liels gribasspēks un vēlme dominēt. Sigvardam nepatīk sliņķi, čīkstuļi un izmantotāji.