Saulcerīte

21. decembris

Ļoti sakarīga un emocionāla. Godīga un arī reizē diplomātiska, kad “jāizsit cauri”riskanta ideja. Var izpētīt vissīkāko detaļu, lai pierādītu filozofiskas pretrunas. Ir harmoniska.