Pēteris

29. jūnijs

Enerģisks, ar plašu vērienu apveltīts. Kā jūras viļņi – tik skaļi un vareni pieaug Pētera dievišķīgā prasme uzvarēt.