Otīlija

12. decembris

“Gruntīgs sievišķis”, kas sirds siltumu dala pa labu un pa kreisi.