Irvita

28. decembris

Viņa neatzīst nekādas sentimentālas čiepstēšanas un siekalošanās.