Iluta

01. septembris

Jautra un nemākslota iedaba. Iluta atzīst mirkļa skaistumu.