Ildze

27. janvāris

šiverīga, tic tam, kam grib ticēt.