Ģederts

05. maijs

Rūpīgs, harmonijā ar sevi, tikai reizēm viņam uzmācas viegla rezignācija.