Dzīle

02. novembris

Var būt gan praktiska, gan sentimentāla, gan ieslīgt pārtikušā apmierinātībā ar sevi. Taču ir bīstama dusmās.