Dagne

01. aprīlis

Viņas dzīves paletē nav nekādu nejaušību. Dagne arhitektoniski izdomā vīriešu iekarošanas plānus.