Ārvalds

04. aprīlis

Ārvalds ir ļoti mērķtiecīgs, drosmīgs un neatkarīgs. Labprāt izrāda iniciatīvu un spējīgs arī uzņemties atbildību par savu rīcību un lēmumiem. Ir līdzjūtīgs, augstsirdīgs un orientēts uz ģimeni. Apveltīts ar radošu talantu, gudrs un artistisks. Itin visā tiecas pēc harmonijas. Pieradis piecreiz nomērīt un tikai tad nogriezt. Alkst ne tikai pēc fiziska, bet arī garīga komforta. Labprāt savās zināšanās dalās ar citiem.