Ārvalda

04. aprīlis

Ārvaldai patīk kārtība un noteiktība. Viņa mīl stabilitāti un pati prot plānot savu dzīvi. Augstu vērtē ģimeni, mīlestības pilnas attiecības un uzticību. Labprāt rūpējas par citiem, ir līdzjūtīga un līdzcietīga. Ciena mākslu un kultūru. Tiecas pēc komforta un labklājības. Ārvaldai piemīt mākslinieciski talanti, skaistuma izjūta un neparasts dvēseles smalkums. Viņa ir drosmīga un attiecīgos apstākļos spējīga arī uz varonīgu rīcību.