Aiga

29. augusts

Loģiski domājoša būtne. Taču plātīga raksturā un kāra uz reklāmu.