Tukuma sociālā dienestā pārmaiņu šobrīd nav

Lasītājs jautā: – Droši vien būšu ko palaidis garām, lūdzu apgaismojiet – kurā [domes] sēdē tika lemts par izmaiņām sociālajā dienestā? Dzirdu runas par vadības maiņu un štatu samazināšanu. Tas – lai ietaupītu naudu svētku pasākumiem, vai kā?

Redakcija: Tukuma novada sociāla dienesta vadītāja Ina Balgalve skaidroja, ka viņai nav informācijas par to, ka dome būtu iecerējusi nomainīt viņu dienesta vadītājas amatā – šādu informāciju viņa neesot saņēmusi. Arī darbinieku vidū izmaiņu nav: “Vienīgās izmaiņas darbinieku vidū ir tādas, ka pamazām no dekrēta atvaļinājuma atgriežas dienesta darbinieces un līdz ar to tie darbinieki, kas viņas aizvietoja, savu darbu atstāj. Vienu brīdi mums dekrētā bija desmit darbinieces, tāpēc viņām bija aizvietotāji. Protams, mums ir arī vakances – Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums nosaka, ka uz 1000 iedzīvotajiem jābūt vienam sociālajam darbiniekam. Mums savulaik trūka astoņi darbinieki, bet tagad, iedzīvotāju skaitam samazinoties, arvien trūkst pieci. Mēs lūdzām pašvaldību šīs piecas darba vietas finansēt, līdz ar to daļu no aizvietotājiem varētu paturēt darbā, taču līdzekļu taupības nolūkos finansējums šīm darba vietām netika piešķirts. Tāda ir situācija, taču nekādu citu izmaiņu dienesta darbā nav.”

Aģentūras vietā iestāde, citu izmaiņu nav

Situāciju lūdzām komentēt arī Tukuma novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājai Daigai Rečai. Viņa skaidroja, ka vienīgās izmaiņas sociālā dienesta darbā bija saistītas ar aģentūras pārveidošanu par iestādi: “Tukuma novada sociālais dienests līdz pagājušajam gadam bija aģentūra, taču, domājot pat gaidāmo apvienošanos, tika nolemts izveidot iestādi. Kas attiecas uz Inu Balgalvi, pagājušajā gadā viņa tika apstiprināta dienesta vadītājas amatā un ar viņu tika noslēgts beztermiņa darba līgums.”

Vēl interesējāmies, kāpēc deputāti neatbalstīja sociālo dienestu un nepiešķīra papildu finansējumu sociālo darbinieku atalgojumam, lai novadā būtu vajadzīgais skaits sociālo darbinieku. D. Reča skaidroja, ka līdz šim bijis ļoti grūti atrast sociālos darbiniekus ar atbilstošu izglītību. Uz iebildumu – ja reiz tika atrasti aizvietotāji, tad kādu no viņiem arī varēja paturēt darbā, D. Reča skaidroja, ka pēc novadu apvienošanās tāpat būs jāvērtē iespējas un vajadzības: “Turklāt, veidojot 2021. gada budžetu, tika vērtētas visas sociāla dienesta vajadzības, kopumā šim mērķim budžetā paredzot 4,4 miljonus eiro. Veidojot budžetu šajā krīzes laikā, bija jādomā, vai paredzam vairāk līdzekļu atalgojumam vai – iedzīvotāju atbalstam. Un šogad mēs esam palielinājuši finansējumu dažādiem atbalsta veidiem – gan palīdzībai ģimenēm ar bērniem, gan gados veciem cilvēkiem, gan ari citiem atbalsta veidiem.”

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.