Sportiskais Miķelis ciemojas «Karlsonā»

Saulainās atvasaras dienas Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Karlsons” bērni un darbiniekin izmanto rotaļām un nodarbībām svaigā gaisā. Sporta skolotāja Sabīne Sviacka piepalīdzot iestādes izglītības metodiķei Vitai Puhevicai un grupu skolotājiem, Vislatvijas sporta nedēļas ietvaros , bērnudārzā noorganizēja sporta dienu- “Sportiskais Miķelītis”.

Svētkos, pēc iepriekš izstrādāta plāna ,katra grupa individuāli ciemojās pie lāča silā, peles kartupeļu laukā, zaķa burkānu dobē, kaķa peļu junkura – izpildot dažādas interesantas un jautras kustību rotaļas. Svētku noslēgumā katra bērnu grupa , no vecāku sanestām, dabas veltēm veidoja ceļu pa kuru pie mums nāks ciemos rudentiņš .Dzīvespriecīgais pasākums radīja pozitīvas emocijas un kustību prieku.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.