Attēlam ir ilustratīva nozīme

SIA «Strabag» sūdzību noraida

7. jūnijā Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) publiskoja lēmumu par Tukuma novada domes pieņemto lēmumu Kurzemes ielas pārbūves 3. kārtas konkursā.
Atgādinām, ka Tukuma novada dome 26. aprīlī informēja, ka par konkursa uzvarētāju tika atzīta a/s «A.C.B.», kuras nosauktā cena bija 1 329 121,71 eiro (bez PVN), savukārt SIA «Strabag», kas bija būvējis šīs ielas pirmo un otro kārtu un kas bija nosaucis cenu 1 247 117,17 eiro (bez PVN), piedāvājumu dome noraidīja kā nepamatoti lētu. Uzņēmums par domes pieņemto lēmumu iesniedza sūdzību IUB.

Uzklausa abas puses

Kā minēts IUB lēmumā, kurā izklāstīti visu pušu argumenti un viedokļi, Tukuma novada dome, pamatojot savu lēmumu, bija norādījusi, ka iekārtu un tehnoloģiju pilnas iegādes cenas iekļaušana darba pozīcijās, kā to bija izdarījis SIA «Strabag», nav atbilstoša Latvijas būvnormatīva (LBN) 501-17 18.4. punktam un labas pārvaldības principam. Savukārt SIA «Strabag» bija norādījis, ka šajā gadījumā nav pamata atsaukties uz labas pārvaldības principu un uz tā pamata izslēgt piedāvājumu no turpmākas vērtēšanas. Uzņēmēja ieskatā šis būvnormatīva punkts, uz kuru atsaucas dome un Ekonomikas ministrija savā vēstulē, nav attiecināms uz transporta būvēm. Iesniedzējs arī uzskata, ka finanšu piedāvājumā iekļautās 3D aprīkojuma izmaksas ir attiecināmas uz šo projektu un attiecīgi arī tika iekļautas finanšu piedāvājumā. Turklāt saskaņā ar tā grāmatvedības politiku šāda veida aprīkojums netiek uzskaitīts kā pamatlīdzeklis un tam netiek rēķināts nolietojums, tomēr šīs izmaksas ir konkrēta projekta vajadzībām radušās un tāpēc tiek iekļautas finanšu piedāvājumā kā iekārtu ekspluatācijas izdevumi. Šāda pieeja ir atbilstoša LBN 501-17 18.4.punktā noteiktajam. Vēl viens domes iebildums bija par to, ka uzņēmēja piedāvājums ir nepamatoti lēts.

Lētāk, jo objekts tuvu mājām un ir uzkrāti materiāli

SIA «Strabag» bija skaidrojis, ka ir vairāki apstākļi, kas ietekmē līguma izpildi. Konkrētais objekts atrodas ļoti tuvu tās pamata darbības vietai – pāris kilometru attālumā no būvobjekta, turklāt ir uzkrāti dažādi materiāli (minerālmateriāli, betona būvizstrādājumi, izejvielas asfalta ražošanai), kas savulaik tika iegādāti citu  būvobjektu vajadzībām, bet netika izmantoti attiecīgajos būvobjektos. Iesniedzējs paredzējis šos materiālus izmantot šajā konkursā. Ņemot vērā to, ka šie materiāli ir iegādāti citu projektu ietvaros, to iegādes izmaksas ir iekļautas attiecīgo projektu izmaksās, tāpēc šo materiālu vērtība atbilstoši uzņēmuma grāmatvedības datiem ir 0 eiro – tie uzskaitīti kā nelikvīdi atlikumi. Līdz ar to uzņēmējs ir spējīgs attiecīgajās finanšu piedāvājuma pozīcijās piedāvāt izdevīgu cenu.

Ko secināja Iepirkumu uzraudzības birojs?

Izvērtējot abu pušu viedokļus, IUB Iesniegumu izskatīšanas komisija bija norādījusi, ka tāme ir būvprojekta īstenošanai paredzamo būvniecības izmaksu aprēķins un to sastāda, vadoties no tirgus cenām. Ņemot vērā, ka uzņēmējs  materiālus ir ieguvis (saražojis) tam piederošajās atradnēs vai iegādājies, komisija norāda, ka uzņēmējs nepamatoti norādījis to vērtību 0 eiro, nevis atbilstoši tirgus vērtībai, jo piedāvātai precei ir ieguves vai iegādes cena un atbilstoši tai tā arī būtu jāuzskaita atbilstoši iegādes izmaksām vai zemākajām tirgus cenām. IUB komisija arī atsaucās uz Augstākās tiesas Senāta 2014. gada 31. marta spriedumu, kurā teikts, ka vispārīgi nevar tikt izslēgts tāds pretendenta norādīts cenas veidošanas modelis, kas paredz vairākus izmaksu veidus segt uz citu pasūtījumu rēķina, tomēr pretendentam jāspēj pamatot, kādā veidā izmaksas tiks segtas un kā tās saskan ar citos izpildītos pasūtījumos noteiktajām cenām.

Savā lēmumā IUB norāda, ka tā atļauj Tukuma novada domei slēgt iepirkuma  līgumu ar konkursa uzvarētāju – a/s «A.C.B.», savukārt no SIA «Strabag» tiek ieturēts iemaksātais depozīts, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem nevar pārsniegt 15 000 eiro. IUB lēmumu mēneša laikā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

Lēmumu nepārsūdzēs

Sazinoties ar SIA «Strabag» valdes locekli Juri Dupuru un interesējoties, vai IUB lēmums tiks pārsūdzēts, J. Dupurs skaidroja, ka visdrīzāk netiks pārsūdzēts: “Mēs respektējam IUB lēmumu. Protams, mēs gribējām strādāt Tukumā un savu pilsētu atbalstīt, bet – nav jēgas strīdēties.”

Agita Puķīte

Komentāri

  1. Strabaga klātie, remontētie ceļi ir vienkārši briesmīgi. Kvalitāte 0…2gadi un atkal jāremontē.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *