Nolikums dzīvokļu pirkšanai – gatavs

Tukuma domes sociālo jautājumu komitejas un finanšu komitejas sēdē 11. un 19. jūnijā deputāti izskatīja konkursa nolikuma projektu dzīvokļu iegādei Tukuma pilsētas pašvaldības vajadzībām.

Tukuma domes sociālo jautājumu komitejas un finanšu komitejas sēdē 11. un 19. jūnijā deputāti izskatīja konkursa nolikuma projektu dzīvokļu iegādei Tukuma pilsētas pašvaldības vajadzībām.

Konkurss gan fiziskām, gan juridiskām personām

Konkursa «Par dzīvokļu iegādi Tukuma pilsētas pašvaldības vajadzībām» nolikums paredz, ka konkursā var piedalīties fiziskas vai juridiskas personas, kuru īpašumā ir dzīvoklis, kas atrodas pilsētas administratīvajā teritorijā un kas nodots ekspluatācijā līdz 2009. gada 30. aprīlim. Tā īpašumtiesībām jābūt nostiprinātām Zemesgrāmatā uz pretendenta vārda. Dzīvoklī jābūt dzīvošanai derīgām telpām, tam jābūt kosmētiski izremontētam, tas nedrīkst būt atsavināts, ieķīlāts vai kā citāti apgrūtināts; tam nedrīkst būt īres un komunālo maksājumu parādu. Uz pirkuma līguma noslēgšanas brīdi, bet ne vēlāk kā līdz 2009. gada 30. aprīlim tajā nedrīkst būt deklarēta nevienas personas dzīvesvieta, tas jāatbrīvo no mantām.

Ar konkursa nolikumu pretendenti varēs iepazīties Tukuma domes mājas lapā www.tukums.lv vai darba laikā pie pārvaldes sekretāres Tukumā, Pils ielā 18.

Piedāvājuma dokumenti jāiesniedz līdz 20. oktobrim 14.00.

Pirkuma līgumu ar pretendentu slēgs tad, kad lēmumu par dzīvokļa pirkšanu būs pieņēmusi dome. Desmit darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas pārdevējam pārskaita 30% no summas. Atlikušo summu pārskaita noteiktā laikā pēc samaksas grafika, kas pievienots līgumam. Pārējos izdevumus (nostiprinājuma lūguma saņemšana, dzīvokļa reģistrēšana Zemesgrāmatā) abas puses sedz uz pusēm, pārējos izdevumus sedz konkursa pretendents.

Konkursa noteikumos teikts, ka pretendentu piedāvājumus vērtēs savstarpēji salīdzinoši. Par dzīvokļa cenu var iegūt maksimāli 40 punktus, par tā tehnisko stāvokli – 40 punktus, atrašanās stāvu – 4 punktus, apsaimniekošanas maksu – 10 punktus, atliktā maksājuma apmaksas termiņu – 15 punkti.

Komisijai ir tiesības divu nedēļu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas apsekot dzīvokli, kā arī precizēt piedāvājumā iesniegto informāciju un pārbaudīt pretendenta iesniegto ziņu patiesumu.

Diskutē par samaksas termiņu

Sociālo jautājumu komitejas sēdē par nolikuma projektu bija daudz diskusiju – gan par iesnieguma termiņu, kas tika par mēnesi pagarināts, lai iedzīvotāji varētu savākt nepieciešamos dokumentus, gan par samaksas termiņiem. Sākotnējais variants, ka dome naudu samaksā ar atlikto maksājumu triju gadu laikā, tika apšaubīts. Deputāti norādīja, ka pārdevējs gribēs naudu iespējami ātrāk, turklāt ekonomiskā situācija valstī ir mainīga, arī cenas te krīt, te kāpj. Galu galā deputāti bija vienisprātis, ka pretendents samaksas termiņu var minēt piedāvājumā un pēc vērtēšanas kritērijiem par pašvaldībai izdevīgāku samaksas termiņu komisija var piešķirt vairāk punktu.

Kā atzina domes izpilddirektors Ēriks Lukmans, nolikumā nevar minēt, ka lielāka cerība ir uz vecajiem dzīvokļiem, jo tas nebūtu pareizi. Tomēr, ja domes nākamā gada budžetā paredzētu Ls 100 000, par šo summu varētu nopirkt vairāk dzīvokļu vecajās mājās nekā jaunās. Tomēr nolikumā paredzēts, – ja piedāvājumi nav saimnieciski izdevīgi, domei ir tiesības noraidīt visus.

Komisija apstiprināta

Finanšu komitejas sēdē konkursa nolikums tika apstiprināts, tāpat tika apstiprināta konkursa komisija. Tajā strādās pašvaldības deputāti Maksis Rozenbergs, Agris Baumanis, Ludmila Reimate, jurists Guntis Rībens, būvinženieris Dainis Grasis, dzīvokļu nodaļas vadītāja Ilze Gaile un dzīvokļu nodaļas vadītāja palīdze Aiga Kasilova.

Vai pirks kaķi maisā?

Jāpiebilst, – lai gan jau iepriekš rakstījām, ka šis nolikums netiek izstrādāts, lai dzīvokļus pirktu no kāda konkurēta uzņēmēja, nedaudz savādi šķiet minētie termiņi. Piemēram, piedāvājumi pretendentam jāiesniedz līdz šā gada 20. oktobrim, taču pats dzīvoklis ekspluatācijā jānodod līdz nākamā gada 30. aprīlim. Tas, ka termiņš, līdz kuram pretendentam jānokārto saistības ar iespējamajiem īrniekiem, kredītiestādēm, apsaimniekotāju, ir tikai saprātīgi, jo, kā diskusijās norādīja paši deputāti, – nevar prasīt no pretendenta atbrīvot dzīvokli, izremontēt un pēc tam pateikt, ka to nepirks. Tanī pat laikā nolemt pirkt ekspluatācijā nenodotu dzīvokli varētu būt diezgan savādi. Nedaudz savāds šķiet arī nosacījums, ka komisijai "ir tiesības" dzīvokli apsekot. Pēc loģikas visi piedāvātie dzīvokļi būtu obligāti jāapseko, lai pārliecinātos, kāds ir dzīvoklis un vai atbilst piedāvājumam. Protams, ja vien nav paredzēts pirkt kaķi maisā.

Galīgo lēmumu šajā jautājumā pieņems deputāti domes sēdē šodien, 26. jūnijā.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *