Mēsli savākti, caurules aiztaisītas. Problēma palikusi

Publiskajā telpā šonedēļ bija nonācis Lielās ielas 5.a nama iedzīvotāju sauciens pēc palīdzības. Iedzīvotāju vēstulē Tukuma novada domei teikts, “ka šīs mājas iedzīvotāji jau ilgu laiku dzīvojuši antisanitāros apstākļos, kas vēl vairāk pastiprinājušies 23. martā, kad SIA «Tukuma nami» nobloķēja un veica kanalizācijas montāžas darbus. Tas nozīmē, ka vairākas daudzbērnu ģimenes ir palikušas bez ūdens izvades iespējas, lai gan ūdens ir pieejams un iedzīvotāji par to maksā. Sētā ir pieejama viena izlejamā aka (grods), kuru izmanto iedzīvotāji no aptuveni desmit dzīvokļiem. Groda lielums ir mazs – viens metrs dziļumā, kas nav atbilstoši tik lielam iedzīvotāju skaitam. Tā kā šis grods ātri vien pēc «Tukuma namu» darbiem tika aizpildīts, pastāv fekāliju noplūdes risks.   Lielajā ielā 5a kopumā dzīvo 16 bērni un viena grūtniece. Vecāki ir spiesti audzināt bērnu antisanitāros un cilvēka cieņu pazemojošos apstākļos. Kopumā uz šai mājā ir pieejamas vien divas sausās tualetes, no kurām viena ziemā regulāri aizsalst. «Tukuma nami» 2018. gada 19. jūnijā ir veikuši kanalizācijas uzstādīšanu, taču šiem darbiem nebija rezultāta, bet iedzīvotājiem netika sniegta informācija par jebkādu darbu pabeigšanu vai turpināšanu.”

Vēstulē, ko iedzīvotāji adresējuši domei, norādīts, ka par šo problēmu dome tikusi vairākkārt informēta, taču atbildes tā arī neesot bijis un daudzie palīgā saucieni tā arī nav tikuši uzklausīti.

Ko darīt, ja tualešu nav?!

Vakar, 25. martā, izstaigājām Lielā ielas 5. un 5.a nama pagalmu. Tā dziļumā uz dzelzceļa pusi varēja redzēt nelielu renīti, pa kuru netīrais ūdens bija plūdis uz nogāzi un pāri tai – uz uzbēruma pusi. Visapkārt bija jūtama stipra kanalizācijas smaka. Tomēr pagalms bija nogrābts, viss bija tīrs un kārtīgs. Tikmēr kāds mājas iedzīvotājs mums parādīja caurules, kas bija ierīkotas gar mājas sienu. Vīrs skaidroja, ka SIA «Tukuma nami» vīri tās nogriezuši un aiztaisījuši, lai tās netiktu izmantotas kanalizācijas novadīšanai. Taču cita varianta jau iedzīvotājiem neesot – sauso tualešu esot par maz, lai visiem pieteiktu, līdz ar to tagad atliekot tikai  spainis un izlejamā bedre.

Kā noprotams, ar caurulēm, kas arvien redzamas pie mājas ārējas sienas, iedzīvotāji risināja kanalizācijas novadīšanas problēmu ar tiem līdzekļiem, kādi bija, ja reiz jau pirms diviem gadiem nesagaidīja reālāku risinājumu. Te jāņem vērā, ka dzīvokļi izvietoti vairākos stāvos, un nav grūti iedomāties, ka šis bija vienīgais risinājums, lai ziemā pa slidenajām kāpnēm nevajadzētu iet uz āra tualeti.

Pārmeta vides piesārņošanu

Situāciju lūdzām komentēt SIA «Tukuma nami» valdes loceklim Uldim Eglītim. Viņš skaidroja, ka kanalizācijas izvadcauruļu ierīkošana bijusi iedzīvotāju patvaļīgā būvniecība: “Pa ēkas fasādi viņi bija novadījuši cauruli un pa to netīrus ūdeņu skaloja lejā pa nogāzi. Aizvakar mēs to visu nogriezām, jo saņēmām pārmetumu, ka daba tiek piesārņota. Mums tika atsūtītas bildes, līdz ar to bijām spiesti rīkoties. Aizbraucām, nogriezām šīs caurules, un tagad dome ir saņēmusi vēstuli no iedzīvotājiem un sola šo jautājumu risināt. Cik zināms, tiks taisīts projekts iekšējiem tīkliem, bet pēc tam domās, kā tālāk šos tīklus pieslēgt. Problēma, manuprāt, ir tāda, ka ēkas kritums neļauj uz Lielo ielu izvadīt šos kanalizācijas ūdeņus pašteces veidā, jo šī ēka atrodas zemāk par maģistrālajiem tīkliem, līdz ar to viens risinājums ir izbūvēt sūknētavu vai arī akā jāliek sūknis, kas patiesībā ir tā pati sūknētava, kas šos ūdeņus dzīs uz maģistrālo vadu, bet arī šim mērķim ir nepieciešams projekts. Kamēr šīs komunikācijas neizbūvēs, tur nekādas kanalizācijas nebūs.”

Viss atkarīgs no pašvaldības

Vēl vaicājām, kāpēc iedzīvotāju vēstulē minēts, ka 2018. gadā «Tukuma nami» bija iesākuši kanalizāciju ierīkot, taču darbus tā arī nebija pabeiguši. U. Eglītis skaidroja, ka toreiz, ja viņš pareizi atceras, SIA «Amatnieks» strādājis domes uzdevumā, taču, visdrīzāk, šie darbi bijuši saistīti ar ielas māju, taču vairāk par to, viņaprāt, vajadzētu jautāt komunālajai nodaļai: “Sētas mājai ūdensapgāde bija ierīkota, taču kanalizācijas nekad nav bijis, līdz brīdim, kad iedzīvotāji pašu spēkiem un, ne ar vienu nesaskaņojot, to ierīkoja.”

Vaicāts, ko lai iedzīvotāja tagad dara, U. Eglītis skaidroja, ka ēkai ir asenizācijas bedres, un netīrais ūdens ar spaini jāizlej tajās… Jāpiebilst, ka visi šīs ēkas dzīvokļi pieder pašvaldībai un tāpēc arī ēka ir pašvaldības īpašums.

Vēl vaicājām, vai nebūtu iespējas izveidot kādu pagaidu variantu, ņemot vērā, ka mājā ir 16 bērnu un iedzīvotājiem faktiski nav normālu iespēja izmantot tualeti? U. Eglītis skaidroja, ka šajā situācijā tā patiesībā esot ne tikai tehniska, bet arī sociāla problēma, kas saistīta ar iedzīvotāju maksātspēju. Viņaprāt, ja pašvaldība piešķirs finansējumu šiem pārbūves darbiem, tad arī šo problēmu izdosies atrisināt, ja naudas nebūs – tad ne.

Dome sola projektu

Tukuma novada domes priekšsēdētājs Normunds Rečs apstiprināja, ka ir saņemta iedzīvotāju vēstule un tiek meklēts risinājums. Viņš skaidroja, ka bija saņemta Valsts vides dienesta vēstule par sūdzību sociālajos tīklos, kurā bija norādīts par kanalizācijas noplūdi Lielajā ielā 5a. Valsts vides dienests 14. martā bija konstatējis, ka sūdzība atbilst īstenībai un ka nekas netiek darīts tās uzlabošanai. Vaicāts, kāds būs situācijas risinājums, N. Rečs skaidroja, ka tiek gatavota būvniecības ieceres dokumentācija ēkām Lielajā ielā 5 un 5a, lai tās varētu pieslēgt ūdens un kanalizācijas tīkliem un lai varētu izbūvēt arī iekšējos tīklus un pēc tam veikt telpu vienkāršoto atjaunošanu. Vaicāts, cik ilgā laikā visus šos priekšdarbus varētu veikt, N. Rečs skaidroja, ka ir plāns divu līdz trīs nedēļu laikā šos tīklus izprojektēt: “Problēma ir tā, ka projekta izstrādātājs, apsekojot dzīvokļus, ne visos bija varējis iekļūt, tāpēc Īpašumu pārvaldes darbinieki ar iedzīvotājiem kontējas, lai varētu vienoties par šo apsekojuma laiku. Vēl ir secināts, ka šie kanalizācijas tīkli, kas tur tika konstatēti,  pakļauj mitruma ietekmei pašu ēku, tādēļ tie bija jādemontē.”

Vēl interesējāmies, kurš par šiem darbiem maksās? N. Rečs skaidroja, ka šajās mājās ir pašvaldības dzīvokļi un pašvaldība arī par šiem darbiem maksās – budžetā šim mērķim līdzekļi ir paredzēti. To, cik liela būs šī summa, varēšot pateikt, kad būs izstrādāti projekta dokumenti.

Komentāri

  1. Vispirms algu atkal sev palielinās, tad būs solījums projektēt, tad izstrādes projektēšana, apakškomisija… Un tad jau vēlēšanās, kurās būs solījumi, debesu manna un piena dīķi.

  2. Un kāds vēl cerēja, ka sataisīs? Jau gadus 10 Tukuma domei iedzīvotāju vajadzības un ērtības nav prioritāte. Tik puķaini/puņķaini solījumi.

  3. Žurnālisti varētu beidzot painteresēties: cik īpašumu ir pieslēgti jaunajām kanalizācijas un ūdensvada sistēmām pilsētā, cik vēl nav to izdarījuši, kādi sodi? Cik īpašumiem vēl nav noslēgti atkritumu izvešanas līgumi, cik sodos iekasēts? Cik ēku nav nodotas ekspluatācijā, bet tās tiek jau apdzīvotas bez attiecīga nodokļa maksāšanas. Utt. Jautājumi būtu daudz. Un tad, mēs – iedzīvotāji, varēsim izdarīt drošu izvēli vēlēšanās. Tukšdirsēji atklāsies visā pilnībā.

  4. Labi, ka vismaz N.Rečs reaģēja un apsolīja sakārtot situāciju. Kā būs? Nu mēs iedzīvotāji kontaktējamies viens ar otru un redzm, ka NTZ vispār nepārbauda faktus un ir mūsu prāt pieskaitāma pie dzeltenās preses. Redzēsim, kā Rečs to visu nokārtos, jebkurā gadījumā ticam viņam un A. Zvaigzneskalnam. Ja paveiks uz Lielās ielas 5A, tad arī paveiks uz Talsu ielas, nevis domās par piemimekļu uzbūvi, kā Lukmanis un Šulcs. Ja viņs to sakārtos, iedzīvotāji paši viņam uzstaisīs pieminekli- un tas būs piemērs mūsdienu Latvijas politikā. Mēs Jums ticam un visu redzam!

  5. Personīgi pie manis neviens ciemos nebija speciāli gaidīju…. par kanalizāciju visi jau zina visu vismaz 10 gadus noteikti. Taču maksājumus gan vini pieņem par šo nelikumīgo patvaļu… murgs Redzēsim ka savus melus paskaidros dome kad iedzīvotāji naks klaja ar taisnību nevis meliem visi gaidījām neviens pat neatnāca un vel nomelno majas iedzīvotājus kaunejusies būtu.Projekts tik solīts visu laiku tikai tālāk par solījumiem nekad nenotiek.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.