FOTO: Agris Jansons

Kāpēc piemineklim žogs apkārt?

Lasītājs jautā: Es ilgi domāju, zvanīt vai nezvanīt uz redakciju, taču izlēmu, ka tomēr ir kaut kas jāpanāk. 11. novembri biju nolikt svecītes pie pieminekļa Puisītim Meža kapos. Cilvēki nāca un gāja, bet ik pa laikam kāds pabrīnījās, kāpēc piemineklis ir aiz žoga. Domāju, nu ko tie cilvēki tur runā, bet, kad pati piegāju pie pieminekļa, mani pārņēma samulsums – ap Puisīti bija aplikts žogs un pašā priekšpusē uzlikts liels plakāts ar aizliegumu likt svecītes. Ziniet, esmu vecs cilvēks un daudz ko pieredzējis, bet pat padomju laikā ap šo pieminekli nebija žoga! Mani tas tik ļoti satrieca, ka nolēmu aicināt jūs kaut ko darīt lietas labā, lai vismaz līdz valsts svētkiem to visu varētu aizvākt. Ir taču dažādi veidi, kā var izveidot vietu svecītēm, domē taču ir tik daudz gudru un zinošu cilvēku, kas prot tika labas lietas paveikt, tikai vienu gan lūdzu: noņemiet to žogu! Un vispār – vai ap šādu pieminekli, kas taču ir kultūrvēsturisks objekts, drīkst likt tik neglītu žogu?!

Redakcija: Tukuma novada domes Īpašumu pārvaldes speciālists Ģirts Ruģelis skaidroja, ka žogs uzlikts tāpēc, lai cilvēki neliktu sveces uz pieminekļa. Tas tāpēc, ka piemineklis bijis no svecēm nokvēpināts un notecējis, un to esot bijis jāremontē. ”To lielāko sliktumu rada tieši plastmasas sveces, kas mēdz sakust kopā un rada lielākās problēmas, un tieši par to arī iedzīvotāji jau pirms vairākiem gadiem bija sūdzējušies. Un tieši tāpēc arī pirms 11. novembra tiek uzlikts žogs, lai saudzētu pieminekli, taču pirms valsts svētkiem to noņems,” skaidroja Ģ. Ruģelis un vienlaikus arī atzina, ka varētu padomāt par kādu vietu sveču nolikšanai, taču ar to vienalga nevarēšot garantēt, ka iedzīvotāji uz pieminekļa neliks sveces un to nebojās.

Komentāri

 1. Valsts svētku priekšvakarā apdomāsim savu dzīvi. Padomāsim ko labu un ne tik labu aizvadītajā gadā esam veikuši Latvijas labā. Novērtēsim savas rīcības sekas. Šajā svinīgajā laikā piedosim mūsu valdībai – politiķiem, ierēdņiem un alkatīgajiem uzņēmējiem – viņu kļūdas, nepilnības un noziegumus pret tautu. Neviens no mums nav ideāls. Kļūdīties ir cilvēcīgi. Taču kamēr mēs esam dzīvi, tikmēr mēs esam spējīgi labot pieļautās kļūdas vai arī mazināt kļūdu negatīvās sekas. Iesaku mūsu valdībai ieklausīties manā tautā. Iesaku valdībai nožēlot savas kļūdas un apdomāt, kā vērst situāciju tautai par labu. Šajā laikā atcerēsimies par latvju tautas neaizsargātāko daļu – trūcīgajām un maznodrošinātajām personām. Aizmirsīsim nerimstošo alkatību un negausību. Atbalstīsim grūtībās nonākušos tautiešus. Tikai vienota tauta ir spēks. Ticēsim labajam. Ticēsim Latvju Dieviem. Mēs esam saimnieki savā zemē. Tikai mēs paši varam aizstāvēt savu Tēvzemi – Latviju. Neviens cits kā tikai mēs nenodrošinās mūsu valsts labklājību un drošību. Aizdegsim piecas sveces valsts svētku priekšvakarā. Četras asins sarkanas un vienu baltu. Rotāsim savu namu ar sarkanbaltksarkano karogu. Neaizmirsīsim pie apģērba piespraust sarkanbaltsarkano lentīti. Leposimies ar savu latvietību un senču gudrību. Godāsim sentēvu tradīcijas! Novērtēsim brīvību un neatkarību. Latvija ir Latvju Dievu dāvana mums. Pateiksimies Latvju Dieviem par visu labo, ko mums ir devuši Dievi. Dzīvosim draudzīgi. Būsim vienota tauta mūsu skaistajā zemē. Lai Latvju Dievi mūs svētī! Lai Latvju Dievi stāv mums klāt!
  Ar Latvju Dievu svētību, Skolnieciņš no svētbirzs [Latvju Dievu dēls]
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība 🙂
  #Latvija #18.novembris #LatvjuTauta #LatvjuDievi #latvieši #Tēvzeme #patriotisms

 2. Tuvojas valsts svētki. Šogad 18.novembrī mūsu valsts svinēs 102. jubileju. Šajā laikā mūsu tauta ir pārdzīvojusi ļoti dažādus notikumus gan pozitīvus, gan negatīvus. Neskatoties uz grūtībām, mūsu tauta ir spējusi izdzīvot un pārdzīvot jebkurus dzīves izaicinājumus. Kaut arī šis gads visai pasaulei ir grūts un smags, nenokārsim degunu. Saglabāsim staltu stāju. Ar cerību virzīsimies dzīvē tālāk. Neapstāsimies pie sasniegtā. Turpināsim čakli strādāt, lai vairotu savu, valsts un tautas labklājību. Mīlēsim savu Tēvzemi. Mīlēsim Latviju. Mīlēsim sevi un savu tautu – latvju tautu. Pasaulē jau tā ir daudz ļaunumu, tāpēc šajā svētku laikā domāsim gaišas domas, darīsim labus darbus. Vairosim prieku un laimi. Pateiksimies Latvju Dieviem mums sniegto dzīvību! Turēsim godā senlatvju spēka zīmes un senču gudrību. Apzināsimies savu brīvību un saglabāsim savu senču ticību. Lūgsim Latvju Dievus, lai Latvju Dievi svētī Latviju! Lai Latvju Dievi sargā katru no mums! Lai Latvju Dievi stāv mums klāt!
  Ar Tēvzemes mīlestību un pacilātību, Skolnieciņš no svētbirzs [Latvju Dievu dēls]
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība 🙂
  #Latvija #Tēvzeme #brīvība #LatvjuDievi #LatvjuDievuSvētība #Pērkons #Laima #Māra

 3. Nemanot tuvojas 18. novembris. 18.novembris ir visas latviešu tautas svētki, jo šajā datumā ir Latvijas dibināšanas gadadiena. Mūsu tautai bija jāmēro ļoti tāls ceļš līdz brīvībai. Ilgus gadsimtus mana tauta tika apspiesta un pazemota. Beidzot mēs esam brīvi. Tālab novērtēsim savas Tēvzemes un tautas brīvību. Leposimies ar savu latvietību un senču varenību. Lūgsim Latvju Dievus par mūsu valsti un tautu! Lūgsim Dabas Māti, lai Dabas Māte sniedz mūsu valstij dabas krāšņumu un mieru, bet mūsu tautai auglību un mīlestību! Lūgsim Pērkonu, lai Pērkons aizsargā mūsu valsts robežas no iebrucējiem un citiem ļaundariem! Lūgsim Laimu, lai Laima sargā mūsu mājas pavardu un sniedz mums materiālu labklājību! Lūgsim Veļu Māti, lai Veļu Māte sniedz mūsu tautai Saules mūžu! Pateiksimies Latvju Dieviem par visu labo, kas bijis mūsu dzīvēs! Lai slavēti Latvju Dievi mūžīgi mūžos! Lai slavēta Latvija mūžīgi mūžos!
  Ar mīlestību pret Tēvzemi, Skolnieciņš no svētbirzs [Latvju Dievu dēls]
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība 🙂
  #Latvija #mīlestība #saticība #miers #LatvjuDievi #Pērkons #Laima #Māra #DabasMāte #VeļuMāte #LatvjuDievuSvētība #patriotisms #18.novembris

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.