Alīnes ielas 6 iedzīvotājiem plāno piešķirt Ls 3000

Tukuma domes komunālo jautājumu (9. jūlijā) un finanšu komitejas sēdē (15. jūlijā) tika izskatīts jautājums par atbalstu dzīvojamās mājas Alīnes ielā 6 iedzīvotājiem.

Tukuma domes komunālo jautājumu (9. jūlijā) un finanšu komitejas sēdē (15. jūlijā) tika izskatīts jautājums par atbalstu dzīvojamās mājas Alīnes ielā 6 iedzīvotājiem.

Šajā mājā 2. jūlijā notika ugunsgrēks, kurā daļēji sadega jumta segums, ieejas durvis, gaiteņa logs, kāpnes, elektroinstalācija koplietošanas telpās (elektrības nav sešos dzīvokļos) un izdegusi kāpņu telpa. Visiem sešiem dzīvokļiem sadegušas ieejas durvis.
Iedzīvotāji norāda zaudējumus
Komunālo jautājumu komitejas sēdē 9. jūlijā piedalījās arī mājas iedzīvotāji un norādīja, ka viņiem nepieciešams pašvaldības atbalsts, lai kāpņu telpu varētu sakārtot, jo paši saviem spēkiem to izdarīt viņi nevar. Iedzīvotāji arī norādīja, ka rakstījuši iesniegumus un prasījuši pabalstus no Ls 2000 līdz 5000 apmērā, lai varētu sakārtot savu dzīvokļus; šādas summas, kas uzskatāmas kā zaudējumi, norādījuši apdrošinātāji.
Kā skaidroja dzīvokļu nodaļas vadītāja Ilze Gaile, iedzīvotāji saviem iesniegumiem nav pievienojuši dokumentus, kas apliecinātu šādu izdevumu rašanos. Arī dzīvesvietu ne visi iedzīvotāji šajā mājā deklarējuši, turklāt ne visiem bijis noslēgts apsaimniekošanas līgums. Viņa atzina, ka dome varētu piešķirt finansiālu atbalstu, tāpat piedalīties ar savu daļu par vienu dzīvokli, kas ir pašvaldības īpašumā, bet par pārējo būšot jādomā iedzīvotājiem pašiem. I. Gaile informēja, ka saņemts arī Hipotēku un zemes bankas piedāvājums piešķirt kredītu visas mājas sakārtošanai; tā atmaksāšanā vajadzētu piedalīties visiem mājas iedzīvotājiem, ne tikai tiem, kas dzīvo sadegušajā kāpņu telpā. Banka varētu izsniegt Ls 10 000 aizdevumu uz desmit gadiem ar ikmēneša maksājumu Ls 122,84 (0,16/m2).
Kopējā tāme – Ls 10 000
Abu komiteju sēdēs deputāti lēma piešķirt Ls 1000 un Ls 2083,83 ugunsgrēka seku likvidēšanai, tostarp samaksai par jumta remontu, kas tika veikts nekavējoties. Šī nauda tiks ieskaitīta apsaimniekotājam SIA «Jauntukums», kas iespēju robežās iesaistās ēkas atjaunošanā. SIA rīkotājdirektore Ludmila Kenidra sēdē informēja, ka dzīvojamai ēkai Alīnes ielā 6 uzkrājumu nav; reālās tāmes par remontdarbiem varētu būt Ls 10 000.
Jāpiebilst, ka 16. jūlijā notika vēl viena iedzīvotāju sapulce (pirmā iedzīvotāju tikšanās bija 7. jūlijā), kurā nekāda vienošanās panākta netika. Lai arī sākotnēji tika cerēts, ka, ņemot kredītu mājas sakārtošanai, tajā varētu piedalīties arī otras kāpņu telpas iedzīvotāji, sapulcē kļuvis skaidrs, ka viņi to nedarīs. Tas nozīmē, ka sešiem dzīvokļiem pašiem arī nāksies sakārtot savu kāpņu telpu. Tiesa, pirms tam esot jāatrod tie iedzīvotāji, kam dzīvokļi pieder, bet kuru faktiskā dzīvesvieta neesot zināma.
Deputāti arī ierosināja dzīvojamās mājas apsaimniekotājam SIA «Jauntukums» atkārtoti sasaukt dzīvojamās mājas Alīnes ielā 6 dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, lai izskaidrotu dzīvokļu īpašniekiem jautājumu par apsaimniekošanas maksu izlietojumu un risināt jautājumu par ugunsgrēka seku likvidēšanu.
Galīgo lēmumu šajā jautājumā deputāti pieņems domes sēdē šodien.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *