Attēlam ir ilustratīva nozīme

Tos, kuru bērniem nav dārziņa – soda divkārši?

Tā jāsecina, iepazīstoties ar problēmu, ar kuru nācies saskarties tiem Tukumā deklarētu mazuļu vecākiem, kam tā arī nav atradusies vieta ne pašvaldības deklarētā bērnudārzā, ne arī privātajā bērnudārzā «Ķipars». Izrādās, ka atbalsts, ko pašvaldība it kā atvēl šādu bērnu vecākiem aukles algošanai vai samaksai par mājdārziņu, patiesībā tiek piešķirts ar nosacījumiem, kas rada vēl lielāku nevienlīdzību.

Vietas bērnu dārzā nav vairāk nekā 345 bērniem

Šobrīd uz Tukuma pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm rindā gaida 345 bērni. Viena no iespējām ir izmantot aukles pakalpojumu. Arī Tukuma dome sāka izmaksāt pabalstu, lai vecāki varētu noalgot sertificētu auklīti, ja viņu bērns vēl nav ticis vēlamajā pirmsskolas izglītības iestādē. Tukuma pašvaldības atbalsts bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem (auklēm) par pakalpojuma sniegšanu vienam bērnam 2020. gadā ir 200 eiro mēnesī par pilnu apmeklējuma laiku – piecām dienām nedēļā. Vismaz astoņas stundas dienā. Sākotnējie noteikumi, kā citviet, paredzēja, ka nauda auklei vai mājdārziņam par bērnu tiek pārskaitīta arī tad, ja pakalpojums netiek saņemts attaisnojoša iemesla dēļ, par attaisnojošu šajā gadījumā uzskatot bērna slimību, jo apstiprina ārsta izrakstīta zīme.

Papildu ”sods”, ja tavs bērns slimo

Taču problēmas slēpjas tajā, ka 2019. gadā (kā vēlāk noskaidrojām, pēkšņi un bez īpaša pamatojuma) ir mainīts nolikuma punkts par to, ka atbalsts tiek sniegts arī par dienām, kad vecāki neizmanto bērnu uzraudzības pakalpojumu mazuļa slimības dēļ. Un tad nu iznāk tā, ka vecāks, kura bērnam nav vietas pašvaldības dārziņā un kura bērns slimo, Tukuma novadā tiek dubulti ”sodīts” – lai saglabātu vietu mājdārziņā vai pie aukles, par kuras darbu pašvaldība bērna slimības laikā nemaksā, vecākiem ir jāmaksā par pakalpojumu, ko tobrīd izmantot nevar. Nebūs lieki piebilst, ka šāda ”soda mēra” nav tiem vecākiem, kuru bērniem vieta dārziņos ir… Un šis finansējums uz bērna slimības laiku (ja ir ārsta zīme) tiek saglabāts ne tikai pašvaldības, bet arī privātajām izglītības iestādēm – Tukuma alternatīvajai pirmskolai «Ķipars», kuru apmeklē 76 izglītojamie, un Tukuma Tautskola, kuru apmeklē 22 izglītojamie.

 ”Taisnīgi tas nav,” aukle un mazuļa mamma

“Saprotam jau, ka šī nav vienlīdzīga pieeja visiem bērniem, jo tā sākuma problēma jau ir tajā, ka nav vietas pašvaldības dārziņā. Vest bērnu pie auklītes – tā nav vecāku izvēle, tas ir vismaz kaut kāds risinājums, lai vecāks varētu iet uz darbu. Ja būtu iespējas vest bērnu uz pirmsskolas izglītības iestādi, tad aukles nemaz nevajadzētu,” skaidro viena no auklītēm un piebilst, ka arī pašai šai ziņā ir personiskā pieredze: “Arī man ir mazs bērns, šobrīd gan dabūjām vietu tepat, pilsētas dārziņā. Taču, kad biju darba meklējumos, man aukle prasīja tolaik 2,50 eiro stundā, ar visu līdzfinansējumu, bet es taču tādā gadījumā pat strādāt nevarētu, jo man visu algu nāktos atdot auklei. Tukumā algas ir tādas, kādas ir. Pat nestādos priekšā, kā ar to tiek galā vientuļās mātes!? Jo nav jau runa tikai par to, kā samaksāt auklei, ir taču ikdienas nepieciešamās lietas – ēdiens, drēbes, higiēnas preces un vēl un vēl…”

Lai skaidrotu, kurā brīdī un kāpēc pārmaiņas bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegšanā Tukuma novadā ieviestas, uzrunājām novada Izglītības pārvaldes vadītājas pienākuma izpildītāja Maritu Bērziņu. ”Nolikums tiek sagatavots katru gadu un to apstiprina Tukuma novada dome. Ņemot vērā, ka iepriekšējos gados nav saņemta informācija, t.sk. ārstu zīmes, par bērnu slimošanu, jau 2019.gada nolikumā un līgumā atruna par slimošanu netika iekļauta. Ar 2019. gada septembri Tukuma novada Izglītības pārvaldē ir izveidota komisija bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju uzraudzībai Tukuma novada pašvaldības teritorijā. Komisija ir tiesīga apsekot Tukuma novada pašvaldības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanas vietas nepieciešamības gadījumā vai saņemot sūdzību Tukuma novada Izglītības pārvaldē.” Tiktāl viss ir skaidrs, bet ,iepazīstoties ar visiem atbilstošajiem domes komitēju un domes sēžu lēmumiem un tiem pievienotajiem dokumentiem, noklausoties arī domes sēžu ierakstus, neguvām nekādu apstiprinājumu tam, ka šo lēmumu – nemaksāt auklēm par bērnu slimošanas laiku – būtu apsprieduši deputāti. Tātad tas ir bijis izglītības pārvaldes darbinieku lēmums…

Izglītības pārvalde skaidro MK noteikumus 

Jāpiebilst, ka šo bērnu uzraudzības pakalpojumu un pašvaldības rīcību tā atbalstā regulē Ministru Kabineta noteikumi nr.709 un to 9. punkts apstiprina, ka pašvaldības atbalsts netiek piešķirts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē privāto izglītības iestādi. [..]  Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, vai citi gadījumi, par kuriem bērna likumīgie pārstāvji izglītības iestādi rakstiski informējuši pirms plānotās prombūtnes, kas kopumā nav ilgāka par 60 dienām kalendāra gada laikā.

Vairāk lasiet piektdienas, 17. aprīļa, laikrakstā ŠEIT=>

 

Komentāri

 1. Goda vārds, nesapratu, kāpēc jāmaksā par pakalpojumu, kas netiek sniegts? Par privātstundām taču vecāki nemaksā, ja bērns slims. Ja cilvēks izvēlas sniegt aukles pakalpojumus, viņam ir jārēķinās ar tādu iespējamu dīkstāvi.

 2. Tad jau visiem frizieriem, manikīriem u.c. pašnodarbinātajiem, ja nav klientu jāiet uz Domi prasīt kompensēt nenopelnīto. Tās privātaukles dikti gudras. Nez kurās skolās mācījušās.

 3. Lielākajai daļai Tukuma auklīšu ir stundu likme, algu saņem tikai par stundām, kad bērniņš tiek pieskatīts, un nekāda nauda, ja bērns slimo vai pie aukles netiek vests netiek prasīta. Stundu likmes ir ļoti dažādas un vecākiem ņemot vērā savu finansiālo stāvokli ir no kā izvēlēties. Skumji, ka ir dažas auklītes un vecāki kuri nespēj cilvēcīgi vienoties par abām pusēm izdevīgi risinājumu un viss tiek risināts iesaistot avīzi.

 4. Jāiet nezin kādi kursi un jāliek nez kādi eksāmeni!!! Un ko tas dod?! Labāku attieksmi pret bērnu, mīlestību pret mazo cilvēciņu?? Noteikti-nē! Nauda, nauda, pašlabums… Ko tāda “aukle” var labu iedot bērnam?! Mani bērnībā pieskatīja vecvecmamma, kurai bija vien 3 klašu izglītība, bet liela sirdsmīlestība pret saviem bērniem, mazbērniem un mazmazmeitu-mani!!! Viņa man iemācīja adīt, tamborēt un izšūt(savu pirmo jaku noadīju 8 gadu vecumā), iemācīja lasīt un rēķināt, iemācīja ap simtu tautasdziesmu! Vai tad arī omītei tagad jāiet kursi, jo bez “papīra” apmaksu nedod? Jums, vadoņi, kaut kas ar smadzenēm nav sagājis “šķērsām”???

 5. Un par to samaksu. 200€mēnesī un vēl vecākiem JĀPIEMAKSĀ??? Jūs galīgi aptrakušas esiet??? Tādu “aukli” no bērniem jātur pa kilometru aiz drāšu žoga, pa kuru tiek laists augstspriegums!!!

  1. Gribētos redzēt kā tu pats par 200€ mēnesī (jeb nepilniem 10€dienā)( – vēl nodokļi) jātos ap svešu bērnu caurām dienām. Pirms tam nokārtojis eksāmenus, kas nedomāju, ka mūsu Lapzemē ir par velti. Cik zinu, auklēm ir limits cik bērnus viņas drīkst pieskatīt – 4 vai 5. Līdz ar to salīdzinājums ar frizieri nav korekts, jo frizierim klientu limita nav, un ja kāds saslimst, atnāk cits. Ja tai auklei visi slimi, citus bērnus pieskatīt nedrīkst, bet ēst gribas un rēķini iet. Tagad kad bērnudārzi ciet un bērni pa māju, varu pateikt, ka viņām ir ko noņemties. Bērns nekad nav bijis un nebūs lelle, kuru, kur noliksi, tur paņemsi. Tas ņemas un peras, un citadi rosās, un neaizmirsti, ka tam visam pa vidu viņam vēl ir kas jāapgūst. Veiksmi tiem, kam šķiet, ka aukles ir miljonāres un tām viegls darbs!!

 6. Vai bērnudārza audzinātājas tagad, kad grupiņās ir 3 vai 4 bērni no 20, saņem 5 reiz mazāk? Nē. Tad ar ko aukles ir savādākas?

 7. Man patīk tas komunisma līmenis, kādā te dažs dzīvo un komentē (acīmredzot arī dome un izglītības pārvalde ar tādiem pilna) – ”Par labprātīgu vergu (aukītes) darbu pašvaldībā aiz borta palikušo bērniņu labā”!? ”Uz mūsu visu kopīgo saulaino nākotni!” Ja pareizi sapratu, tad 1) gan valsts, gan pašvaldība ir paziņojusi, ka netiek ar savu pienākumu – nodrošināt visiem pirmskolas vecuma bērniem vietu par nodokļu maksātāju naudu uzturētā bērnu uzraudzības un izglītības iestādē – galā; 2) tāpēc ir aicinājusi uzņēmējus (aukles un mājdārziņu izveidotājus, privātas izglītības iestādes) radīt vidi ar atbilstoši apmācītu personālu aiz borta palikušo (tātad jau tā kā diskriminēto) bērnu uzraudzībai (tieši tāds ir aukļu pienākums!); 3) par to pašvaldība apņemas samaksāt kaut kādu summu (katra pašvaldība pēc saviem ieskatiem, Tukums 200 eiro par bērnu mēnesī), un uzņēmējam (auklei) jādomā, ir vai nav tur iespējams nopelnīt. JO katrs, absolūti katrs no mums iet uz darbu ne tikai tāpēc, lai skaisti izpildītos, bet arī, lai nopelnītu; un ne tikai bada maizi (10 eiro dienā), jo par 200 eiro nekas vairāk nesanāk…Un tad jau ir varianti, faktiski, tikai divi-ņemt bērnu baru un kaut kā pieskatīt vai arī slēgt līgumu ar vecākiem par papildu piemaksu. Ja pašvaldība, kā šorīd pasaka, ka es tev faktiski nedošu neko (gadījumos, ja bērns slimos), tad līgums kaut par kaut kādu summu ar vecākiem ir vienīgais izdzīvošanas variants… Un tās tabeles un zīmes ir īsts padomju laiku stagnātu izdomājums – īsta birkokrātija, no kuras cieš tikai godīgie, jo normāls ”biznesmenis” to izmanos kā ogu maizi-slimi vai veseli visi bērni tabelē būs ierakstīti. JO pašvaldība ar uzņēmējdarbībai (jebkādai) kaitīgām metodēm ir darījusi visu, lai neviens cilvēks, kas strādā godīgi, šo pakalpojumu bez ievērojama vecāku līdzfinansējuma nevarētu sniegt.

 8. Agrāk mazbērnus pieskatīt varēja vecvecāki, tagad tiem jāstrādā un mazbērnus pieskatīt nevar-pensija jāpelna. Un tad, kad pasauli ierauga mazbērnu bērni, vecvecmāmiņa vairs, gadu nastas dēļ, nav spējīga mazo pieskatīt! Vadoņi, pirms palielināja pensionēšanās vecumu, gan brēca par demogrāfisko situāciju, bet, kā parasti, nevienu kopsakarību nespēja saskatīt! Un dārziņu būvniecībai arī naudas trūkst!!!

 9. Ar šiem 200€ var nosegt tikai 1/3 daļu no aukles izmaksām, pārējais vēl jāpiemaksā. Ja jau tas ir atbalsts vecākiem, kuri atgriežas darbā, tad būtu jauki, ja šī summa nemainītos atkarībā no tā vai bērns ir bijis visas dienas vai ne.

  1. Opā, kura Tukumā ir auklīte kura grib un saņem 600,00 eiro par vienu bērnu ,un kuri ir tie Tukuma vecāki, kuri var samaksāt 400,00 euro mēnesī?Ar vien jaukāk.

 10. Nu tad lai Jums pie kājas sanāk vēl nomakšķerēt naudīgus vecākus un Izglītības pārvaldei labs prāts Jums nelikt tabeles pildīt,jo cik sapratutas Jums tā nepatīk

 11. Un pasakiet, kura friziere, nagu mālētāja, riepu montētājs… utjpr.. pilda kaut kādas tur izglītības pārvaldes klerku izdomātās tabeles?! Tāpēc, ka viņas kaut kādu balvu auklēm izsniedz no savas sūri grūti pelnītās naudiņas?! Nē, taču! Aukeles, atšķirībā no frizierēm, nagu mālētājām… utt., utjpr. savu ”biznesu” uzsākušas tāpēc, ka pašvaldība iepriekš ir paziņojusi: ”Hei, mēs netiekam galā! Nevaram visiem sagādāt vietas dārziņā, nemākam, mums nesanāk… Nāciet, uzņēmēji (aukles), palīgā, mēs jums maksāsim vismaz 200 eiro par bērnu! Un kad nu uzņēmējs atnāk, – pigu! dūdiņas (jeb dūdiņš Rečs?) izdomājušas savu kārtību, – proti, maksāsim tikai apr stundām! Un kas tad uzņēmējam (auklei) atliek – jāprasa vairāk no vecākiem. kas atliek vecākiem, ja grib strādāt un atdot bērnu drošās sertificētas aukles rokās? ! Pareizi – jāpiemaksā! kas vainīgs? Vecāks, kam jāstrādā, jāpelna iztika, bet nav bērnam vieta pašvaldības bērndārzā? Aukle, kas tāpat kā mēs visi, grib nopelnīt vismaz minimālu algu (430 eiro)? Vai tomēr pašvaldības dūdiņas, kas doma, ka viņām ir tiesības izdomāt savus komunistu noteikumus un čakarēt cilvēkus?!

 12. Nu jums Engurē, iespējams, nepieņem darbā domē liekēžu baru, paplašinot ”valdības biroju” nenoskārstai vaidzībai un nelielās uz katra stūra, ka ir par tautu un tās neaizsargātāko daļu. Un vispār, nevienlīdzībai un netaisnībai nav vietas nekur – ne Tukumā, ne Engurē, ne ES, jo pēc zaļināšanas plāniem, nevienlīdzības mazināšana ir otra lielākā sabiedrības attīstības problēma. Un te netaisnīgums gan pret vecākiem, gan pret uzņēmējiem, konkrēti, auklēm, ir ”uz sejas”

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.