Tiesa lemj – vēja parkam Pienavā būt!

16. jūnijā Administratīvajā rajona tiesā, piedaloties pieteicējas – SIA «Pienava wind» – pilnvarotajiem pārstāvjiem – Oskaram Beikulim, Artūram Valderšteinam, zvērinātiem advokātiem Mārtiņam Aljēnam un Laurim Liepam, atbildētāja pusē pieaicināto iestāžu – Vides pārraudzības valsts biroja pārstāvjiem Jānim Vaitam, Ivetai Jēgerei, kā arī Tukuma novada domes pārstāvim, zvērinātajam advokātam Uģim Lapiņam, atklātā tiesas sēdē videokonferences režīmā izskatīja administratīvo lietu SIA «Pienava wind» pieteikumā par Tukuma novada domes 2020. gada 25. marta lēmuma atzīšanu par prettiesisku un labvēlīga administratīvā akta izdošanu, ar kuru tiktu akceptēta SIA «Pienava wind» paredzētā darbība – vēja elektrostaciju parka «Pienava» būvniecība Tukuma novadā. Lietu izskatīja tiesa Evijas Apīnes vadībā.

Spriedumā, kas tika saņemts 28. jūlijā, Tiesa lēma apmierināt SIA «Pienava wind» prasību, atzīt Tukuma novada domes 2020. gada 25. marta lēmumu par prettiesisku un uzdot Tukuma novada domei izdot SIA «Pienava wind» labvēlīgu administratīvo aktu, ar kuru tiktu akceptēta SIA «Pienava wind» paredzētā darbība – vēja elektrostaciju parka «Pienava» būvniecība Tukuma novadā viena mēneša laikā no sprieduma spēkā stāšanās dienas, kā arī piesprieda no Tukuma novada domes par labu SIA «Pienava wind» samaksāt valsts nodevu 30 EUR (trīsdesmit eiro) apmērā. Spriedumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no spēkā stādīšanas dienas, iesniedzot apelācijas sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā.

Komentāri

 1. Nu ko. Par Reča laiku juridisko tuvredzību nākas maksāt Tukuma iedzīvotāju makiem. Kā zinām tiesās atrodas vēl arī citu lietu, kas domājams pašvaldībai arī būs nelabvēlīgi.

  Varbūt visi, kas balsoja, varētu tagad šo naudu atmaksāt pašvaldības kasē, arī par advokāta pakalpojumiem.

  1. “Deputātu vērtējumam bija piedāvāti divi savstarpēji izslēdzoši lēmumprojekti – viens, kas atbalstīja vēja parku būvniecību, bet otrs, kas to neatbalstīja. No klātesošajiem 16 deputātiem 9 deputāti (Normunds Rečs, Agris Zvaigzneskalns, Jānis Eisaks, Daiga Reča, Guna Roze, Reinis Duksītis, Edmunds Grīnbergs, Ilvars Ozoliņš, Agnese Ritene) nobalsoja par lēmumu neakceptēt vēja parka būvniecību, 3 deputāti (Artis Jomerts, Mārtiņš Limanskis, Ludmila Reimate) balsoja pret būvniecības neakceptēšanu, bet 4 deputāti šajā balsojumā atturējās (Kaspars Liepa, Liene Bēniņa, Sergejs Kovaļovs, Modris Liepiņš).”*

   * citēts no tukums.lv

  1. Tur beidzās Latvijas valsts pilsoņu tiesības uz dzīvi ierastā un nepiegānītā vidē.

  2. ja pareizi atminos, līdz tuvākajai mājai bija1,2 km, un tā arī bija viensēta nekurienē

 2. Dobeles novads malači- nobalsoja Pret un ar to arī biznesmeñiem pietika, jo Dome nebija uzpirkta.
  Tukuma bijusī dome – pilnīgs aizgalds, “wind”uznjēmēji iebēra silē čaukstošo, piebaroja, tagad Lukmanim tā sile ir jāizēd! Viss jau bija noticis aizskatuvē pirms projekta prezentācijas!

  Pienavas iedzīvotājiem un novadam ir jārīkojas! Vai tiešām “Pienava wind” ir lielākas tiesības tur būt nekā Pienavas iedzīvotājam piektajā paaudzē!?

  Zemes un īpašumu vērtība kritīs, un to arī jutīs Ukšes un Jurkas kungi, kam šis projekts ir īpaši izdevīgs!

  Cīnīsimies un apturēsim šo projektu!!!

  1. Dobele neko nenobalsoja. Lasi biežāk ziņas pašvaldību lapās. Zviedri tik pirms pāris nedēļām jaunajai domei iedeva balsot. Gan jau aizstieps uz tiesu arī Dobeli, ja uz tiem pašiem grābekļiem kāps.

   1. Paskaidrosi?
    Ja kāds blakus gribēja vai jau ir atvēris kādu tūrisma objekta vai nakstsmītni – tūristu skaits palielināsies, lai gulētu vēja turbīnu dūkoņā? Un kāds gribēs ļoti pirkt šādu īpašumu?
    Vai investori ir paskaidrojuši kādi ierobežojumi,aizliegumi būs vēja turbīnu aizsargjoslās kuras skars arī blakus īpašumus? Vienas turbīnas aizsargjosla vien veido vairāk par 40 hektāriem!

    1. Dobeles situācija mani daudz nekrata. Bet gribētos zināt, kādi, pie velna, atpūtas nami, viesnīcas ir iecerēti Pienavā? Nesmīdini tautu!

 3. mana lāde jau tikai ar šo atverās, noteikti nākamā būs prasība pret domi par negūto peļņu un būvniecības izmaksu sadārdzinājumu. Nu ko Tukuma novads, savelkam jostas jo būs jāmaksā.

 4. Ha , tā Jums Džūkstenieki, Slampenieki un Pienavnieki vajag! Ko sēsi , to pļausi! Dabūjāt Laimes lāci! Padzīvosiet atlikušo mūžu dūkoņā! Galvenais nezaudēt ticību un cerību , ka Jūsu īpašumiem pieaugs vērtība:))))))un ģeneratoru radītā skaņa un vibrācija neatstāj neādu iespaidu uz veselību un dzīves kvalitāti:)))))

 5. Partija “Tukuma pilsētai un novadam” noteikti ir gandarīta, jo neslēpti vienmēr bijusi ļoti “par” šo ārprāta projektu. Tās puses ļaudis – no visas sirds izsaku jums līdzjūtību. Izsakiet personisku paldies partijas vadītājam Šulca kungam un pārējiem viņa līdzgaitniekiem! Viņš ir patiesi parūpējies par novadniekiem!

  1. Man patīk, ka tāda rūpīte pēkšņi par svešiem cilvēkiem. Bet, kad jāvakcinējas, tad nez kādēļ ķērc pavisam citu dziesmu. Praksē pārbaudīts – elektrolīnija sīc krietni intensīvāk par kaut kādiem vēja rotoriem. Es pat teiktu, kas tie ir pat salīdzinošu klusi, salīdzinot ar troksni, kas nāk no itkā attālas šosejas, īpašu slapjā laikā. Fufelis tas viss!

 6. lasīju gan iepriekš rakstīto par Domē spriesto, gan Reča vēlēšanu reklāmu par vēja parka uzsliešanas noraidījumu. No lasītā spriedu, ka NEVIENS negrib šo elektrības ieguves veidu savā tuvumā. Vai tad tā nav bijusi patiesība? Vai tomēr ir bijuši daudzi, kas atbalsta to vēja parku? Bez vēl citiem dažādiem iemesliem šai manis uztvertajai negribēšanai tika minēts sensacionālais dzirnavu augstums un daudzums, bet, kas man likās pats svarīgākais, firmai, kas grib dabūt cauri šo ideju, nav normāla pamatkapitāla, un citi viņu projekti arī bijuši tikai neveiksmes, ko organizē pelnīt griboši avantūristi. Kā tad ir ar šiem faktiem? Par tiem tiesā nekas nav runāts? Vai firma ir stāstījusi par to, kā pēc projekta realizācijas apkalpos šo savu “parku”? vai viņiem ir šādam pasākumam nepieciešamais speciālistu štats? Vai arī ir doma tikai visu uzsliet, un pēc tam – kaut ūdens plūdi,- lai par uzturēšanu gādā pašvaldība!? Vai nebūs tā, ka pēc laika varēsim skatīties uz monumentāliem savdabīgas tēlniecības vrakiem un vēl paaudzēs maksāt par tiem, un nesaprast, kā tos likvidēt? No kāda skatpunkta tiesnese vērtēja firmiņas prasību – tikai no formāla pieteikuma pareizības viedokļa, vai tiesā tika apskatīta visa iespējamā argumentācijas un fakti? Izskatās, ka par PĒDĒJO VĀRDU, par VISAUGSTĀKAJIEM LĒMĒJIEM un EKSPERTIEM tagad ir tiesas pārstāvji… Citus nemaz nevajag, un iedzīvotājus jau nu pavisam nav jāņem vērā… Bet varbūt iedzīvotāji tomēr ir bijuši PAR vēja parku? Un vai šāds parks tikai vēl pamatīgāk (kaut arī šoreiz pamatotāk nekā citos gadījumos) nepalielinās mūsu jauko, neizrevidējamo OIK? Firmiņa izkulsies bez savas naudas, ar ES investīcijām un uz mūsu naudiņu gan tagadnē, gan nākotnē… Un vai tad, kad tikai sāka spriest par šo projektu, tika izskatīti arī citi parka tehniskie risinājumi, piemēram, zemākas “dzirnavas”, citādāks to izvietojuma ritms, lai putni neaizietu bojā u.tml. ? Manuprāt, ideju par šo atjaunojamās enerģijas parku vajag atkārtoti izskatīt ne tikai tiesā, bet sākt no gala šāda projekta izskatīšanu. Un vispār: ja projekts ir juridiski pareizi noraidīts, tad tas ir noraidīts. Kāpēc jātiesājas? Sanāk, ka vispār nemaz nevajadzēja neko apspriest, bet uzreiz vērsties tiesā pie tiesneses Evija Apines, un, kā viņa teiktu, tā arī būtu jābūt… Bet tagad tiesāšanās ir modē par jebko, tādējādi ievelkot projektu realizēšanu (kā tas ir gandrīz ar katru iepirkumu, un kā pēdējais piemērs -Tukuma 2. v-sk. remontēšana)…

 7. Man ir mazmeita, kura, ja kaut ko ir iecerējusi, un šai iecerei vajadzīga pieaugušo atļauja vai palīdzība, bet pieaugušais šo ieceri mierīgi un argumentēti noraida, tad viņa pieklājīgi neatkāpjas, bet sāk “aplenkumu” ar neatlaidīgiem un intensīviem “uzbrukumiem”. NO VIŅAS VIENKĀRŠI NETIEK VAĻĀ. Beigās pieaugušais vai nu sāk aurot vai daļēji vai pilnībā padodas… Katrā ziņā visu iesaistīto nervi iet pa gaisu. Tiesāšanās, protams, nenotiek, bet, iespējams, kādai nervu tabletei nauda nevajadzīgi aiziet…Un ar firmām, kas zaudē iepirkumos, ir tāpat kā ar manu mazmeitu. Bet vai tas ir normāli? Firmas (ne mazmeita) neatlaižas, draud ar tiesāšanos un tiesājas. Paiet laiks, tiek bezjēdzīgi tērēta nauda un cilvēku nervi, bet kašķīgā un neatlaidīgā firma beigās tomēr vai nu iegūst vai neiegūst pasūtījumu. Darbam ir zaudēts laiks, kaut kas pa šo laiku ir sadārdzinājies… Projekta realizācija ievelkas par gadu vai diviem… CIK vispār TIESISKI ir TIESĀTIES!!!??? Ja ir noraidījums, tad tas ir. Un punkts. Tomēr, protams, zaudētājam gribētos zināt pamatojumu, kāpēc viņu projekts nav akceptēts. Lūk, varbūt te ir tas “suns aprakts”,- vērtētājiem tomēr būtu pienākums pamatot savu noraidījumu. Un tikai tad, ja šie pamatojumi ir neadekvāti, tikai tad varētu tiesāties. Tagad šāda prakse netiek piekopta. Bez komentāriem noraida, un viss. Vienīgais, kas kaut ko norāda, ir projekta izmaksas… Varbūt projektus būtu jāvērtē “dzīvajā”, organizējot veselu konferenci, kur VISI konkursanti visu dzird, redz, var uzdot jautājumus, oponēt. Savukārt vērtēšanas komisija (kas bieži vien ir tikai administratori, nevis speciālisti) tad arī varētu sekot līdzi visam un beigās reāli saprast, kurai firmai dot pasūtījumu… Jau sen ir skaidrs, ka izšķirošā nav pati zemākā cena! Kāpēc šo diagnozi neviens neārstē? Labi, vērtēšana būtu pamatīga – varbūt 3 dienu konference. Bet tas atmaksātos. Pirmkārt, viss būtu atklāti, otrkārt, celtos saprašanas kvalitāte visiem, kas piedalās, treškārt, viss būtu izrunāts pirms kādas firmas izvirzīšanas par projekta realizētājiem, ceturtkārt, vairs jau nevajadzētu tiesāties. Un, ja kāds tomēr kasītos, varētu atkārtot ierakstā, kas un ko teicis un pierādījis sava projekta atbalstam.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *