Attēlam ir ilustratīva nozīme

Šodien – grozītā teritorijas plānojuma apspriešanas sanāksme

3. septembrī 17.00 Tukuma novada domes konferenču zālē notiks Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.– 2023. gadam grozījumu pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme.

Jāpiebilst, ka teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde tika uzsākta jau 2018. gadā pēc uzņēmēju ierosinājuma, taču vienlaikus savus ierosinājumus iesniedza daudzi novada iedzīvotāji, lūdzot pārskatīt gan īpašumu funkcionālo izmantošanu, gan precizēt īpašumu robežas, gan risināt citus jautājumus. Pēc pirmās apspriešanas plānojuma grozījumi tika pilnveidoti un vēlreiz nodoti apspriešanai, kurā tika saņemti 53 priekšlikumi.

Apspriešana norisināsies līdz 7. septembrim. Ar teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto redakciju iespējams iepazīties: elektroniskā veidā – Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē https://www.tukums.lv/ un portālā geolatvija.lv https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_15920, kā arī izdrukātā veidā – pašvaldības Arhitektūras nodaļā Tukumā, Talsu ielā 4, apmeklētāju pieņemšanas laikā.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt:

* elektroniski – portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_15920;

* pa pastu – adresējot Tukuma novada pašvaldībai, Tukums, Talsu iela 4, LV-3101 (pasta zīmogs līdz 07.09.2020.);

* klātienē – Tukuma novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Tukumā, Talsu ielā 4, vai jebkurā pagasta pārvaldē darba laikā.

 

Daži no plānojuma darba grupas atbalstītajiem grozījumiem

* Īpašumā ar kadastra numuru (k/n) 90010070353 (Jelgavas iela 3) SIA «Tukuma piens» vēlas mainīt zemes gabala izmantošanas nosacījumus, lai varētu būvēt dabas gāzes uzglabāšanas un publiskas transporta uzpildes stacijas infrastruktūru – darba grupa daļu zemes vienības iekļāvusi funkcionālajā zonā «Publiskās apbūves teritorija».

* SIA «Jumpravas pļavas» vēlas īpašumos ar k/n 9084 003 0357 un 9084 003 0091, kas atrodas Tumes pagastā un piekļaujas Smilšu ielai, būvēt ne tikai savrupmājas, bet arī rindu un daudzdzīvokļu mājas līdz trim stāviem, kā arī vēlas samazināt dabas un apstādījumu teritoriju – darba grupa priekšlikumu atbalstīja, pamatojoties ar Tukuma novada domes 2020. gada 25. marta lēmumu.

* Izteikts lūgums Viesatu upesloku taku plānojumā atzīmēt kā tūrisma,  rekreācijas, dabas un kultūrvides objektu – darba grupa noteikusi šo vietu kā teritoriju ar īpašiem noteikumiem «Viesatas upesloku dabas taka».

* Lūgts mainīt teritorijas zonējumu Tukumā, Raudas ielā 25A un Raudas ielā 25B, (k/n 90010010403 un 90010010462) no mazstāvu dzīvojamās apbūves uz publiskas apbūves teritoriju. Vēl viens priekšlikums saņemts saistībā ar īpašuma Raudas ielā 25A pārdošanu – lūgts atstāt spēkā mazstāvu dzīvojamās apbūves nosacījumus.

* Atbalstīts Vasku ciema kopienas aicinājums izvērtēt Vasku ciema teritorijas atbilstību esošajam reālplānojumam un izveidot skaidru un nepārprotamu teritorijas plānojumu, lai celtu dzīves vides kvalitāti ciemā – darba grupa lēmusi pašvaldībai piederošajai zemes vienībai «Vecās mehāniskās darbnīcas» ar k/n  90540040313 noteikt Dabas un apstādījumu teritorijas zonējumu.

 

Vairāk lasiet otrdienas, 1. septembra, laikraksta numurā ŠEIT=> https://www.ntz.lv/e-avize/neatkarigas-tukuma-zinas-2020-09-01/

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.