Kā būs ar Engurupītes vecupi?

Pagājušās nedēļas vidū, 18. septembrī, Engures iedzīvotāji tika aicināti uz sarunu par Vecupi jeb Engurupīti – ko un kā viņi vēlētos redzēt tās krastos. Kopā sanākšana, kas norisinājās Saieta namā, notika projekta ietvaros, ko sadarbībā ar citām organizācijām kūrē «Partnerība laukiem un jūrai». Upes tīrīšanu, taisnošanu vai citus fundamentālus ieguldījumus šis projekts gan neparedz, tomēr dod iespēju apzināt reālo situāciju, kā arī mācīties no citu pieredzes, kā attīstāmas teritorijas ūdeņu tuvumā.

 

Par jau padarīto klātesošos informēja Kārlis Lapiņš, kurš šajā reizē pārstāvēja Engures ezera dabas parku un mudināja iedzīvotājus domāt perspektīvā – visu iespējami – neiespējamo par to, kādai nākotnē izskatīties Vecupei. Tas tādēļ, ka ieteikumi tiks apkopoti un salāgoti ar konkrētās teritorijas attīstības plāniem, kas nevar būt atrauti no iedzīvotāju vēlmēm un vajadzībām. Jāpiebilst, ka arī tiem, kuri šajā tikšanās reizē nebija klāt, bet kuriem tāpat ir viedoklis par upītes piegulošajā teritorijā veicamajiem darbiem, ir iespēja savu viedokli paust, aizpildot anketas, kas pieejamas novada mājas lapā vai arī Engures pārvaldes telpās. Tuvāko nedēļu laikā tās iespējams izpildīt un iesniegt.

Savu darbu ir uzsākuši arī eksperti un gājuši situāciju raudzīt dabā. No vides un arī citiem viedokļiem raugoties, tā nebūt nav ļoti iepriecinoša, par ko liecina arī pati upīte, kas vietām šajā vārdā pat grūti nosaucama (aizaugusi, praktiski bez straumes).

 

Vairāk par runāto lasiet otrdienas, 24. septembra, laikrakstā ŠEIT=>

 

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.