Apstiprināta Kandavas novada sociālā dienesta vadītāja pienākumu izpildītāja

Ņemot vērā, 26. jūnijā Domē saņemto Sarmītes Segliņas iesniegumu, ar kuru viņa informē, ka pieņēmusi lēmumu atteikt stāties darba attiecībās Kandavas novadā un kļūt par Sociālā dienesta vadītāju, Kandavas novada domes sēdē š.g. 30.jūnijā par Kandavas novada sociālā dienesta vadītāja pienākumu izpildītāju tika iecelta Ginta Freimane, kura pienākumus pildīs no 2020.gada 1.jūlija līdz brīdim, kad amatā tiks iecelts Sociālā dienesta vadītājs.

Gintai Freimanei ir vairāk kā desmit gadu pieredze sociālajā darbā- no 2008. gada viņa strādā Kandavas novada sociālajā dienestā par sociālo darbinieku, no 2015. gada- par Ģimenes atbalsta nodaļas vadītāju, bet no 2018. gada novembra ir Aprūpe mājās nodaļas vadītāja.

Ieguvusi bakalaura grādu sociālajā darbā.

Kā iepriekš ziņots, Kandavas novada sociālā dienesta līdzšinējais vadītājs Ints Leitarts, beidzoties amata pilnvaru termiņam, izlēmis doties pensijā.

Komentāri

  1. Kandavas pašvaldības iestādēs pārāk liela un bieža darbinieku maiņa un arī iestāžu vadītāju maiņa. kas par problēmu? Ar ko šie cilvēki nevar sastrādāties?

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.