Attēlam ir ilustratīva nozīme

Kādreizējā Tukuma novadā deklarētie jaunieši var pieteikties pašvaldības stipendijai

Tukuma novada Izglītības pārvalde informē, ka atbilstoši noteikumiem «Par Tukuma novada domes stipendijas piešķiršanu jauniešu studijām augstskolā» no 16. līdz 23. augustam 2021. gada absolventi var iesniegt pieteikumus, lai pretendētu uz Tukuma novada domes stipendiju studijām augstākajās izglītības iestādēs. Stipendijas apmērs ir 1500 eiro studiju gadā katram stipendiātam. Pieteikumus var iesniegt Izglītības pārvaldes sekretārei Šēseles ielā 3, Tukumā, 2 stāvā.

Noteikumi paredz

Jāpiebilst, ka uz stipendiju var pretendēt absolvents, kurš:

* šajā gadā absolvējis vispārējās vidējās izglītības iestādi un uzsācis mācības augstskolā;

* uzrādījis teicamas sekmes mācībās – vērtējumi sekmju izrakstā (pielikums atestātam par vispārējo vidējo izglītību) mācību priekšmetos un necentralizētajos eksāmenos nav zemāki par 8 ballēm;

* katra nokārtotā centralizētā eksāmena kopvērtējums nav zemāks par 70%;

* ja centralizētais eksāmens svešvalodā aizstāts ar starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumu (EKP), vērtējums nevar būt zemāks par B2;

* studē akreditētā augstskolā – akreditētā studiju programmā Latvijā vai ārzemēs;

* studē pilna laika studiju programmā;

* dzīvesvieta deklarēta Tukuma novadā.

Ar noteikumu tekstu var iepazīties domes mājas lapā www.tukums.lv/pasvaldiba/normativie-akti/noteikumi.

Šogad vēl vecā kārtība

Mēs interesējāmies, vai šie noteikumi attiecas uz visa jaunā – apvienotā – Tukuma novada vidusskolu beigušajiem vai arī tikai tiem, kas deklarēti vecā Tukuma novada pašvaldībā. Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītāja Dace Strazdiņa skaidroja, ka uz šo stipendiju var pretendēt tikai kādreizējā Tukuma novadā deklarētie jaunieši, kas guvuši izcilas sekmes mācībās: “Līdz šī 2021. gada beigām katrs novads strādā ar savu budžetu un īsteno savas iniciatīvas, kā, piemēram, šo. Veidojot 2022. gada budžetu, deputātiem būs jālemj, vai šīs stipendijas tiks saglabātas.”

 

 

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *