Attēlam ir ilustratīva nozīme

Apstiprināts Tukuma novada tehniskais budžets

Tukuma novada somes sēdē 26. janvārī deputāti izskatīja jauno Tukuma novada pašvaldības nolikumu, tāpat – tika apstirpināts tā sauktais tehniskais budžets.

Tā kā Saeima un valdība vēl nav pieņēmusi 2023. gada budžetu, kā domes sēdē skaidroja G. Važa, pašvaldība ir sagatavojusi tehnisko budžetu, lai iestādes varētu strādāt, un pie šī jautājuma deputāti atgriezīsies aprīlī.

Finanšu nodaļas vadītāja Dace Rudēvica informējot skaidroja, ka pašvaldības ieņēmumi plānoti 77 212 512 eiro apmērā, bet izdevumi87 322 983 eiro apmērā. Izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem plānots segt no naudas atlikuma uz 2023. gada 1. janvāri – 13 564 165 eiro. Salīdzinot 2023. gada budžetu ar 2022. gada budžeta sākotnējo plānu, ieņēmumi ir pieauguši par 10 060 818 eiro, bet izdevumi – par 11 637 786 eiro.

Ieņēmumos – vislielākais apjoms valsts dotācijām

Ieņēmumu sadaļā (77 212 512 eiro) vislielāko īpatsvaru veido valsts budžeta transferti (dotācijas) – 33 646 989 (43,6%), kas ir mazāk par 7% nekā pagājušajā gadā. Vislielākais samazinājums ir valsts dotācijām no Finanšu izlīdzināšanas fonda – 8 970 763 eiro (2022. gada nogalē – 10 miljoni eiro). Otra lielākā budžeta sadaļa ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 32 189 417 eiro (41,7%), kas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir par 1,8% lielāks. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi tiek plānoti 2022. gada izpildes līmenī – 4 300 455 eiro (5,5%), nenodokļu ieņēmumi – 1 771 786 eiro, un šajā summā iekļauts arī dabas resursu nodoklis – 180 000 eiro, kā arī ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas – 1 081 463 eiro. Iestāžu pašu ieņēmumi tiek plānoti 4 768 867 eiro apmērā, kas ir par 1,5% vairāk nekā pagājušajā gadā, un šajā pozīcijā lielāko īpatsvaru sastāda maksas pakalpojumi par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs – 3 434 000 eiro. Un vēl 500 000 eiro tiek plānoti dotācijās no citām pašvaldībām.

Lielākie izdevumi – izglītībai

Izdevumu sadaļā kopā paredzēti 87 322 983 eiro. Vispārējiem valdības dienestiem jeb pašvaldības uzturēšanai tiek plānoti 9 015 924 eiro (10,4%), to vidū ir parāda darījumi, pašvaldības administrācijas, kā arī pagastu pārvalžu un Kandavas apvienības administratīvie izdevumi, deputātu atalgojums, dzimtsarakstu nodaļas izdevumi, pabalsti bijušajiem pašvaldību vadītājiem un izdevumi neparedzētiem gadījumiem. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai tiek atvēlēti 1 013 781 eiro (1,2%), ekonomiskajai darbībai – 4 577 837 eiro (5,2%), vides aizsardzībai – 1 099 921 eiro (1,2%), teritorijas un mājokļa apsaimniekošanai – 8 523 099 eiro (9,8%), atpūtai, kultūrai, sportam – 9 057 763 eiro (10,4%) – salīdzinot ar pagājušo gadu, palielinājums ir par 2 319 547 eiro. Bet vislielākā izdevumu sadaļa ir plānota izglītībai, kur plānoti 40 125 966 eiro (46%) un palielinājums, salīdzinot ar 2022. gadu, ir par 889 470 eiro. Sociālajai aizsardzībai plānoti 13 673 573 eiro (15,6%) un veselībai – 235 119 eiro (0,3%).

Budžets pēc ekonomiskajām kategorijām

D. Rudēvica, vērtējot budžetu pēc ekonomiskajām kategorijām, skaidroja, ka vislielākā izdevumu sadaļa ir paredzēta atlīdzībai – 48 065 356 eiro, kur izmaksu kopējais palielinājums ir par 18%. Pakalpojumu izmaksām paredzēti 15 644 988 eiro (17,9%), kas palielinājušies par 18%, to vidū ir izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem – 3 576 060 eiro, un remontdarbiem un iestāžu uzturēšanai – 7 366 951 eiro (pieaugums par 30%). Krājumu un energoresursu sadaļā paredzēti 6 168 874 eiro, un samazinājums ir no pagājušā gada precizētā plāna gada beigās par 14%, jo kurināmā un degvielas cenas, kam paredzēti kopā 1 250 000 eiro, ir stabilizējušās. Iestāžu uzturēšanas materiālu iegādei plānots atvēlēt 1 250 000 eiro, savukārt ēdināšanas izdevumiem – 2 096 326 eiro. Subsīdijām un dotācijām paredzēti 3 432 341 eiro, kapitāla veidošanai – 10 369 938 eiro, to vidū bibliotēku krājuma iegādei – 144 165 eiro, datortehnikas iegādei – 314 000 eiro, kapitāliem remontiem un rekonstrukcijai – 7 662 000 eiro un pamatlīdzekļu izveidošanai – 1 531 000 eiro. Sociālajiem pabalstiem plānoti 3 641 486 eiro.

 

Vairāk par pieņemtajiem lēmumiem ir lasāms piektdienas, 27. janvāra laikrakstā ŠEIT===========>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Komentāri

  1. Nu tā neko, aparāta uzturešanai tikpat cik visa novada kultūrai:):):)un tik aparātu palielinam un kultūrai 0 jo visa ta summa tapat aiziet atkal algam utt.murgs
    Izglitibai novada jau entos gadus atpakaļ bija vajadziga ,bet nekā, joprojām ir skolas kur uz vienu skolēnu ir kaudze personala ,un sakarīga saimnieka uz visā rekonstrukcijām ,piemēram butu interesanti cik aiziet naudiņas 2.vidusskolas uzturēšanai pēc rekonstrujcijas,ar neejošo ventilâciju,baltajām sienām,neiztīrāmām sarkanâm mikstajām mebelēm tut.utt.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *