Vēl tikai līdz 20. decembrim Tukuma novada sportistus aicina pieteikties naudas balvai

Kā katru gadu, arī šogad Tukuma novada dome aicina pieteikties uz  naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā.

Kā katru gadu, arī šogad Tukuma novada dome aicina pieteikties uz  naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā. Naudas balvas pretendentam – sportistam vai trenerim – jābūt deklarētam Tukuma novada administratīvajā teritorijā, sporta spēļu komandai jādarbojas novada pašvaldībā un jāpārstāv Tukuma novads.

Naudas balvas piešķir šādās vecuma grupās: jauniešiem no 16 gadu vecuma (16 gadi tiek sasniegti attiecīgajā kalendārajā gadā un jaunietis startējis ne jaunākā kā U-16 vecuma grupā), izņemot jauniešiem no 14 gadu vecuma tajos sporta veidos, kuros netiek īstenota profesionālās ievirzes izglītības programma; junioriem; pieaugušajiem un senioriem.

Sacensībām jābūt oficiālajā federāciju kalendārā

Naudas balvu piešķir par sasniegumu, kas uzrādīts oficiālajās Latvijas un starptautiskās klātienes sacensībās, kuras ir iekļautas attiecīgās sporta federācijas sacensību kalendārā. Attiecīgā sporta veida federācijai Latvijā ir jābūt reģistrētai Atzīto sporta federāciju reģistrā.

 Naudas balvu piešķir par sasniegumiem šādās sacensībās: Olimpiskās spēles un Paraolimpiskās spēles; Pasaules čempionāts vai Pasaules kausa izcīņas kopvērtējums; Eiropas čempionāts vai Eiropas kausa izcīņas kopvērtējums; Latvijas Olimpiāde vai Latvijas čempionāts, vai attiecīgā sporta veida augstākā līmeņa sacensības Latvijā.

Balvas – no 100 līdz 1500 eiro

Sportistiem individuālajos sporta veidos, sporta spēļu komandām, kā arī sporta spēļu nacionālo izlašu sportistiem, kas pārstāv Tukuma novadu olimpiskajos sporta veidos, piešķir naudas balvas šādā apmērā (pēc nodokļu nomaksas): par piedalīšanos Olimpiskajās (Paraolimpiskajās) spēlēs – līdz 1500 eiro; par izcīnītajām godalgām pasaules čempionātos, pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā: par 1. vietu – līdz 600 eiro; par 2. – līdz 500 eiro; par 3. – līdz 400 eiro; par izcīnītajām vietām Eiropas čempionātos, Eiropas kausa izcīņas kopvērtējumā: par 1. vietu – līdz 500 eiro; par 2. – līdz 400 eiro; par 3. – līdz 300 eiro;. par izcīnītajām godalgām Baltijas valstu čempionātos: par 1. vietu – līdz 400 eiro; par 2. vietu – līdz 300 eiro; par 3. vietu – līdz 200 eiro; par izcīnītajām godalgām Latvijas Olimpiādē vai Latvijas čempionātos, vai attiecīgā sporta veida augstākā līmeņa sacensībās Latvijā: par 1. vietu – līdz 300 eiro; par 2. – līdz 200 eiro; par 3.vietu – līdz 100 eiro, sporta spēļu komandu spēlētāji, kuri iegūst tiesības startēt Latvijas izlases sastāvā oficiālajās spēlēs, var saņemt līdz 300 eiro par iegūtajām tiesībām dalībai Latvijas izlases komandas sastāvā; sporta spēļu komandām par izcīnītajiem sasniegumiem tiek piemērots koeficients 2.

Izskata pieteikuma iesniegšanas kartībā

Pieteikumus naudas balvai domē (Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, LV – 3101) var iesniegt fiziska vai juridiska persona – sportists, sporta klubs, kā arī sportista vai sporta spēļu komandas pārstāvis ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 20. decembrim. Pieteikumam, ievērojot noteikumu 1.punktā minētos nosacījumus, jāpievieno šādi dokumenti: iesniegums, kurā jānorāda: sportista vārds, uzvārds, iegūtā vieta, attiecīgā čempionāta vai sacensību pilns nosaukums, vecuma grupa, personas kods, deklarētā dzīvesvietas adrese, bankas konta numurs, tālruņa numurs vai e-pasta adrese, sportista trenera vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvietas adrese, bankas konta numurs, tālruņa numurs vai e-pasta adrese, iesniedzēja vārds, uzvārds un tālruņa numurs (1. pielikums); sporta spēļu komandas nosaukums, iegūtā vieta, attiecīgā čempionāta vai sacensību pilns nosaukums, vecuma grupa, sporta kluba, kas komandu pārstāv, nosaukums un bankas konta numurs, sporta spēļu komandas trenera vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvietas adrese, bankas konta numurs, tālruņa numurs vai e-pasta adrese, iesniedzēja vārds, uzvārds un tālruņa numurs (2.pielikums); attiecīgā sporta veida augstākās institūcijas apstiprinājums par iegūto vietu vai diploma kopija. Sporta veidos, kuros čempionāti notiek no 20. līdz 31. decembrim, pieteikums par attiecīgā sportista vai sporta spēļu komandas piedalīšanos čempionātā domei jāiesniedz līdz kārtējā gada 20. decembrim un apstiprinājums par izcīnīto 1. vietu – trīs dienu laikā pēc čempionāta norises.  Naudas balvas tiek piešķirtas vienu reizi gadā, februārī.  

 

 

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.