Auto logu tīrītājiem ir nozīme

Sākotnēji šķiet, ka, domājot par drošību uz ceļiem, vējstiklam un to tīrītājiem nav izšķirīgas nozīmes. Tomēr tā tas ir tikai līdz brīdim, kad sastopamies ar pārbaudījumiem, ko mums uzliek mainīgie laika apstākļi.

Kad ārā līst lietus, snieg sniegs, kad garāmbraucošais auto iemet stiklā pamatīgu dubļu šalti, visas šaubas gaist un ir skaidrs, ka vējstikla tīrītāji kļūst arī par mūsu dzīvības glābējiem.

Kā vējstikla tīrītāji to dara?

Tie attīra vējstiklu gan no putekļu kārtas un pret stiklu sašķīdušiem kukaiņiem, no nokrišņiem un arī no ceļa seguma dubļiem. Tie atļauj mums redzēt ceļu un satiksmi uz tā. Ja tīrītāju nav, ja tie ir bojāti, tiek radīti cilvēku – gan autobraucēju, gan gājēju – dzīvībai un veselībai bīstami apstākļi.

Lai gūtu kvalitatīvus vējstikla darbības rezultātus, logu tīrītāju kvalitātei, to materiāla kvalitātei ir būtiska nozīme. Izturību un elastību zaudējuši, bojāti un trausli tīrītāji ne tikai neveic savu pamatfunkciju, bet arī bojā stiklu un izdod žēli griezīgas skaņas. Tieši šīs skaņas ir jau galējā robeža, lai mēs saprastu – vairs nevar kavēties, vējstikla tīrītāji ir jāmaina!

Regulāri jāveic tīrītāju apkope un nomaiņa
Tā kā vējstikla tīrītāji nodrošina autobraucēja pamatvajadzību – redzēt ceļu un satiksmi uz tā iespējami plašākā un skaidrākā redzes leņķī – tīrītāja kvalitāte, tā asās, bet saudzīgās malas ir absolūta nepieciešamība.

Tātad – tīrītāji laika gaitā ir jāmaina. Speciālisti iesaka, ka tas ir jādara vismaz reizi gadā, atkarībā no to izmantošanas intensitātes. Tieši regulāras pārbaudes un saudzīga to lietošana (piemēram, nepieļaujot to apledošanu), garantēs, ka tīrītāji ir gatavi lietošanai, kad vien tas nepieciešams, kā arī novērsīs iespējamus vējstikla bojājumus.

Ir daudz servisa centru, kur var nomainīt jūsu vējstikla tīrītājus vai salabot tos. Bet varat arī šo maiņu izdarīt saviem spēkiem.

Kā nomainīt vējstikla tīrītājus?

  1. Paceliet tīrītāja metāla turētāju no vējstikla.
  2. Apskatot to, ieraudzīsiet, kuru no šī mehānisma daļām ir jānomaina
  3. Noņemiet tīrītāja nokalpojušo gumijas daļu.
  4. Ievietojiet jauno tīrītāju. Uzmanīgi pagrieziet jauno tīrītāju, lai pārliecinātos , ka vadotne darbojas pareizi. Atspiediet tīrītāju pret vējstiklu
  5. Atkārtojiet to pašu ar otro tīrītājs arī.

Attēls no euautodalas.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.