Redakcijas sleja

Viedoklis nav atsaucams!

Viedoklis nav atsaucams!

Diemžēl šoreiz redakcijas sleja jāvelta, lai publiski skaidrotu atsevišķiem Tukuma novada politiķiem, amatpersonām un viņus